Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Narratieve vraagpatronen

Op deze pagina vind je instructiemateriaal en andere bronnen die je kunt gebruiken bij het leren werken met en het toepassen van het narratieve vraagpatronen-instrument dat binnen de Wmo werkplaats Nijmegen wordt gehanteerd. Meer informatie over de narratieve methode is te vinden bij het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit van de HAN.

Publicaties

Hier kun je drie instructiefilmpjes bekijken over het werken met het codeer-instrument.

Deel 1: Overzetten van een transcriptie naar het codeerformat.
Deel 2: Het coderen in het excel format.
Deel 3: Het vragen stellen aan de data.

Reacties