Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Kunst verbindt met verhalen in beeld

Deskundigheidsbevordering door kunstbeoefening, in relatie tot sociale inclusie20160320_Kunst verbindt met verhalen in beeld_afbeelding

Auteur: Paola de Bruijn

Uitgever: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in opdracht van het Kenniscentrum HAN SOCIAAL, Lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief in Nijmegen

Jaar van uitgave: 2016

 

In het online magazine Kunst verbindt met verhalen in beeld (klik hier) staat beeldend narratief werken voor en door mensen in kwetsbare situaties centraal. Het magazine biedt een inclusief programma voor deskundigheidsbevordering aan professionals in de kunsteducatie en in het sociaal pedagogisch domein. Deze didactische train-the-trainers uitgave is gebaseerd op het masteronderzoek Verhalen van meedoen in beeld van Paola de Bruijn. Hierin is de werking van betekenisgeving aan beelden, in relatie tot sociale inclusie onderzocht.

 

Narratieve kunstparticipatie

‘Kunst verbindt met verhalen in beeld’ gaat over beeldtaal. Het laat zien hoe beeldtaal bijdraagt aan hoe mensen zichzelf uitdrukken en hoe hun verhalen, vragen en denkwijzen over meedoen verstaanbaar gemaakt kunnen worden. Het magazine laat je kennis maken met cultuureducatief verbinden, cultuurparticipatie en de invloedsferen hierop. Met de zeven workshops uit de werkbladen wordt je getraind om de beoogde betekenisgeving toe te kunnen passen. De Poolse theatermaker Zbigniew Biegajło beschrijft, als gastredacteur, op meeslepende wijze de benodigde kwaliteiten en competenties van trainers. De inzetbare theoretische en methodische werkprincipes completeren de didactiek, zodat je de trainingen optimaal kunt toepassen. Een uitgewerkt begrippenkader, een passende kijkwijzer en een literatuurlijst maken het magazine compleet.

 

Kunst Verbind(e)t

‘Kunst verbindt met verhalen in beeld’ maakt deel uit van het Euregionaal project Kunst Verbind(e)t. Het project stelt zich ten doel mensen met een beperking te activeren om via kunst en vormgeving hun leven invulling te geven en hen hiertoe een aanbod (dienst/product) gericht op een toename van hun persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden aan te reiken.

 

 

Reacties