Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Werkwijzen

De werkplaats werkt volgens de uitgangspunten van het actie-leren en dialogisch werken. Het gaat erom dat de dagelijkse praktijk leidend is voor het leren en werken met burgers en professionals, zodat teams en individuen allen profiteren van de opgedane kennis en kunde. Het vereist het constructief ontregelen van bestaande structuren en referentiekaders. Om dit te doen zijn er verschillende werkwijzen ontwikkeld:

 

 

Reacties