Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘wonen’

Jansen: spelen met gelijke middelen

6 januari 2014 door Danielle Damoiseaux

Recente ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg vereisen een transformatie van de sociale sector in Nederland. Hoe geef je dit vorm? In het Journal of Social Intervention (vol.22, nr.4) stelt Erik Jansen (HAN) een narratieve benadering voor als een potentieel krachtig middel om deze transformatie vorm te geven vanuit collectieve betekenisverlening in de zorg- en welzijnsnetwerken. Benieuwd naar het handelingskader voor sociale innovatie op basis van narrativiteit en collectieve betekenisgeving? Lees het hele artikel.

5 november Symposium Mantelzorg

31 oktober 2013 door Danielle Damoiseaux

De Wmo werkplaats Nijmegen organiseert  in het kader van de Dag van de Mantelzorg op 5 november een themamiddag, bedoeld voor (aanstaande) professionals, leidinggevenden, en eenieder die geïnteresseerd is in het thema mantelzorg. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere mantelzorg en migranten, technologie, zorgprofessionals, steun in de wijk, interventies voor werken met familie in de zorg en nieuwe zorg-woonconcepten voor mantelzorgers. Deze middag wordt georganiseerd in samenwerking met het Instituut Paramedische Studies en diverse lectoraten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Deelname aan de themamiddag is gratis. U kunt zich hier aanmelden.

Burgergericht werken

29 augustus 2013 door Danielle Damoiseaux

Hoe werk je samen met burgers? Hoe zorg je ervoor dat burgers leidend worden? Welk maatwerk is nodig? Op basis van praktijkervaringen en -onderzoek zijn twee nieuwe opleidingsmodules ontwikkeld. De module Gebiedsgericht werken met burgers biedt handvatten voor professionals en burgers om de leefomgeving te co-creëren. De kracht van buurtontmoeting is een module waarmee je een buurtontmoetingspunt in een dorp, wijk of stad mogelijk kan maken. Beide modules zijn gratis beschikbaar voor gebruik.

Woonwensen mantelzorgers in kaart gebracht

23 april 2012 door Peter Koster

De komende jaren zal door de vergrijzing en door bezuinigingen de mantelzorger steeds belangrijker worden om zorg te kunnen bieden die een zorgbehoevende nodig heeft. Dit zal een groot beroep doen op mantelzorgers, die nu veelal worden overbelast. Talis zet zich in voor mensen die op de woningmarkt een steun in de rug kunnen gebruiken. Daarom wil Talis, door middel van geschikte woonvormen, een bijdrage leveren om de mantelzorger te ontlasten.

Om te weten te komen hoe deze woonvormen volgens de mantelzorger er uit kunnen zien heeft Talis het lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief van de Hogeschool Arnhem Nijmegen gevraagd om dit te onderzoeken. De eerste onderzoeksresultaten zijn bekend.