Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘wijkgericht werken’

De Toegang in Tilburg: één gezin, één plan, één coördinator een groot succes met grote uitdagingen

7 juni 2016 door steffigeenen

Het afgelopen jaar onderzochten HAN SOCIAAL en onderzoeker/adviseur Jochum Deuten de wijkteams in Tilburg. Met het instrument Effectencalculator werd bekeken hoe de vernieuwende aanpak van de Toegang tot nu toe wordt ervaren door bewoners en professionals. De aanpak, waarbij burgers één aanspreekpunt vanuit de Toegang hebben, blijkt zeer positief uit te pakken. Burgers geven aan erg geholpen te zijn bij de samenwerking die zij aangaan met hun coördinator van de Toegang. Toch zijn er punten waaraan gewerkt zal worden. De enorme opgave die de Toegang heeft om ook met complexe (jeugd)vraagstukken aan de gang te gaan, legt druk op de agenda’s van de hulpverleners, en daarmee de werking van de aanpak. Ook de wijkgerichte aanpak lijkt nog maar beperkt van de grond te komen. En hoe kun je het netwerk inzetten, wanneer iemand geen netwerk heeft? Lees de uitgebreide resultaten en conclusies in het Eindrapport Kwalitatieve evaluatie Toegang .

Sociale Plattegrond Schijndel gelanceerd

6 juli 2015 door Danielle Damoiseaux

socplatStudenten van MWD in de Wijk hebben het afgelopen halfjaar een “Sociale Plattegrond ontwikkeld voor Schijndel. Lisa Vallée, Kim Pelle, Bob Zweers en Bram van Helvoort gingen de wijk in, om met inwoners, vrijwilligers en professionals informatie te verzamelen over aanwezige informele en formele voorzieningen. Het resultaat is een overzicht van bijna 200 voorzieningen, waar mensen terecht kunnen voor zorg, ondersteuning, gezelligheid en sport. De Sociale Plattegrond is te bekijken op http://www.schijndelontmoet.nl/schijndel-kaart.

Sociale teams en Wmo werkplaats met elkaar in dialoog

12 november 2014 door Danielle Damoiseaux

Op 11 november organiseerde de Wmo Werkplaats Nijmegen, VNG en Academische Werkplaats Jeugd van de Radboud Universiteit een regiobijeenkomst over sociale teams. Wethouder Bert Frings van Gemeente Nijmegen opende de middag met de woorden: “2015 is voor mij het overgangsjaar. Het gaat om een omslag in cultuur, alsook een andere workload. In plaats van organisaties staan mensen centraal.” Daarna werd door Marco Florijn het landelijke programma sociale teams van de VNG toegelicht. Vervolgens sprak lector Martha van Biene over de resultaten van de Wmo Werkplaats Nijmegen, de ontwikkelde producten, zoals opleidingsmodules en de nodige zaken voor de toekomst. “Niet weten wat het beleid wordt, wel alvast aan de slag gaan. Zo faciliteert de Wmo Werkplaats Nijmegen op dit moment 44 sociale teams in de regio. Van Gelderland en Oost-Brabant tot Noord- en Midden-Limburg.” Lees verder

Nieuwe module: Meerwaarde van Eigen Kracht Eerst (BMC)

27 augustus 2014 door Danielle Damoiseaux

De module ‘Meerwaarde van Eigen Kracht Eerst met het Business Model Canvas’ stelt docenten/studenten van Sociale en Paramedische Studies in de gelegenheid kennis te maken met een integraal leerontwerp met onder andere ‘Schakelteam Peel en Maas’, het instrument Business Model Canvas en Bakens Welzijn Nieuwe Stijl.

Het Schakelteam is een vernieuwende variant op wijk- en dorpsteams dat werkt volgens Welzijn Nieuwe Stijl. Het canvas is een eenvoudige en krachtige tool – met negen bouwstenen – om te zien welke onderdelen in een businessmodel een rol spelen. Door de elementen van een organisatie, netwerk, individu en klantengroep op een visuele manier in kaart te brengen zien we snel waar eventuele bijsturing nodig is, wat we moeten laten en wat we moeten gaan doen. Het canvas biedt de gelegenheid het businessmodel van een afstandje te bekijken en de klant centraal te stellen in de keuzes die gemaakt worden in plaats van ‘het beleid’, of ‘de regelgeving’. Het kan confronterend zijn om jezelf kritische vragen te stellen, maar aan de andere kant zorgt het er wel voor dat je de passie om echt van betekenis te zijn voor je klanten(groep) gerichter gaat gebruiken.

9 september: start Leercoachgroep Oss, Schijndel, Cuijk

7 juli 2014 door Danielle Damoiseaux

Achttien leercoaches uit de gemeenten Oss, Schijndel en Cuijk gaan gezamenlijk een leertraject in om zich te bekwamen in het teamleren van Sociale Wijkteams. De aftrap is 9 september en wordt gefaciliteerd door het lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief.

Het leerproces is gericht op het frontlijnwerken, waarbij burgers en professionals coproducenten van leefbaarheid in de wijk zijn. Het leren arrangeren van dienstverleningsprocessen staat centraal. Daarbij is speciale aandacht voor nieuwe interventies die, enerzijds de kwaliteit van leven van de klant in beeld brengen en anderzijds gericht zijn op reductie van dure zorg en ondersteuning. Het traject start in september en heeft een doorlooptijd van zes maanden. Het traject is verbonden aan het implementatieproces van de Wmo Werkplaats Nijmegen.