Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘vrijwilligers’

Ondersteuners meer vaardig in omgaan met eenzaamheid

14 januari 2016 door Danielle Damoiseaux

Vier Wmo-werkplaatsen hebben gezamenlijk een geïntegreerde werkwijze ontwikkeld die uitgaat van de vraag van de persoon die eenzaam of sociaal geïsoleerd is. Zo is onder leiding van Wmo-werkplaats Nijmegen, in samenwerking met Coalitie Erbij en professionals en vrijwilligers uit wonen, zorg en welzijn het werkboek en bijbehorende training tot stand gekomen, getiteld Eenzaam ben je niet alleen. Samen werken aan een nieuwe visie op eenzaamheid en sociaal isolement. Gedurende de pilottraining op zes locaties in Nederland is onderzocht hoe de training en het werkboek bijdragen aan de handelingsbekwaamheid rondom eenzaamheid en sociaal isolement van ondersteuners. Tijdens de pilot zijn ruim 80 ondersteuners getraind op het: signaleren, bespreekbaar maken, de vraag verhelderen en het maken van een persoonlijk (actie)plan. Door middel van een voor- en nameting, focusgroepen en een evaluatie zijn de effecten in beeld gebracht. Een van de uitkomsten is dat deelnemers een positieve ontwikkeling ervaren van hun vaardigheden in het omgaan met eenzaamheid. Ook geven deelnemers aan dat de instrumenten uit het werkboek adequate ondersteuning bieden in het omgaan met eenzaamheid en sociaal isolement. Nieuwsgierig? In dit onderzoeksrapport vindt u alle resultaten terug.

Scholing vrijwilligers: de kracht van vragen stellen

9 december 2015 door Danielle Damoiseaux

scholing3Op 3 december volgden 16 vrijwilligers de scholing ‘De kracht van vragen stellen’ bij de Vrijwilligersacademie Nijmegen. Zij zijn enthousiast over de mogelijkheden die de dialoog biedt. Een van de deelnemers: “Ik kom erachter dat ik vooral gesloten vragen stel.” Een andere deelnemer: “Goed om met elkaar eerst over het succes te praten, voordat je in de actie schiet. Wanneer ben je tevreden?” De dialoog nodigt niet alleen uit tot het vertellen van verhalen, het nodigt ook uit tot het aanspreken van iemands eigen kracht. Deelnemers kregen informatie en oefenden met elkaar in het voeren van de dialoog.

Uniek aan de scholing was de opzet. Zo volgden Els Heijnst (vrijwilliger) en Irma Francissen (coördinator Hobbycentrum de Nonnendaal) eerst een train-de-trainer bijeenkomst bij Wmo Werkplaats Nijmegen, verbonden aan het Kenniscentrum HAN SOCIAAL. Vervolgens bereiden zij samen de scholing verder voor. Zo was ‘De kracht van vragen stellen’ niet alleen voor de deelnemers een primeur, ook voor de nieuwe trainers. Een mooie formule tussen Kenniscentrum HAN SOCIAAL en Vrijwilligerscentrale Nijmegen om kennis en kunde met elkaar te delen en vermenigvuldigen. De trainers gaan de scholing vaker aanbieden, want er is genoeg interesse bij de Nijmeegse vrijwilligers in de kracht van vragen stellen.

 

Helpende Handen Dukenburg actief als vrijwilliger bij de Orangerie

19 november 2015 door Danielle Damoiseaux

HHBinnen Helpende Handen Dukenburg zijn wij steeds weer op zoek naar manieren om wensen van bewoners met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische achtergrond waar te maken die een bijdrage willen leveren aan de gemeenschap. Dit keer wilden bewoners van Helpende Handen zich inzetten voor bewoners van verzorgingshuis de Orangerie, door met hen naar buiten te gaan. Lees verder

De Sociale Plattegrond maak je zelf

27 augustus 2015 door Danielle Damoiseaux

Elke gemeente heeft wel een sociale kaart. Vaak zijn deze echter onvolledig of moeilijk in het gebruik. Het afgelopen jaar werkte de Wmo werkplaats Nijmegen samen met studenten van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan een digitale sociale kaart, die vrijwilligers zelf kunnen opzetten en onderhouden. Hierbij maakten zijn gebruik van gratis digitale hulpmiddelen. Het project – dat in de gemeente Schijndel werd uitgevoerd – is uitgemond in een doe-het-zelf werkboek Sociale Plattegrond (klik hier).

Maatschappelijke ondersteuning en actie-leren in sociale wijkteams

12 mei 2015 door Danielle Damoiseaux

De Wmo werkplaats Nijmegen ontwikkelde samen met sociale wijkteams een nieuw werkboek waar u zelf mee aan de slag kunt. Het werkboek ondersteunt professionals en vrijwilligers uit sociale wijkteams bij het realiseren van vernieuwende initiatieven op het gebied van individuele én collectieve vormen van maatschappelijke ondersteuning. Teamleden van de sociale wijkteams gaven aan dat zij positieve leerervaringen opdeden met actie-leren. Het heeft hen geholpen om vanuit nieuwe denk- en werkkaders een nieuwe beroepshouding, vaardigheden en inzichten te ontwikkelen en deze in te zetten ten behoeve van cliënten, wijken en buurten. Nieuwsgierig? Bekijk de module hier.