Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘vraagsturing’

De pedagogische civil society volgens jongeren zelf

7 mei 2014 door Danielle Damoiseaux

Het begrip Pedagogische Civil Society is populair en doet een beroep op onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het opvoeden en opgroeien van kinderen in onze samenleving. Jongeren blijken vaak een lastige doelgroep. Ze zijn moeilijk te bereiken, veroorzaken volgens sommige buurtbewoners regelmatig overlast en jongerenwerkers vinden steeds moeilijker aansluiting. Hoe ziet de wereld van ‘jong zijn’ eruit en welke betekenis geven jongeren zelf aan deze wereld? Wat zijn hun behoeften en welke ondersteuning hebben ze nodig? In het artikel in Pedagogiek in Praktijk (PIP, april 2014) doen Joos Meesters en Bea de Ruijter verslag hoe jongeren op basis van participatief onderzoek betrokken kunnen worden bij de Pedagogische Civil Society.

Pilot Schakelplein in Peel en Maas

15 oktober 2013 door Danielle Damoiseaux

Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor een nieuw scala aan taken binnen het sociale domein (wonen, welzijn, zorg en werk). Een deel van deze taken worden al uitgevoerd door maatschappelijke organisaties, zoals dorpsinfoloketten, het dorpsvervoer en de dorpsdagvoorzieningen. Daarnaast zijn in verschillende kernen initiatieven opgezet die bijdragen aan de invulling van deze nieuwe taken. De gemeente Peel en Maas gaat daarom de komende tijd ‘schakelen’ met maatschappelijke organisaties en initiatieven in de kernen om deze taken in 2015 samen goed op te pakken. Wethouder Marlou Absil: “De pilot Schakelplein helpt ons om een samenleving te vormen, samen met elkaar, waarin het normaal is dat je zorg draagt voor elkaar. Dat is onze stip op de horizon en dat vraagt een bijdrage van ons allemaal.”

Lees verder

Boek Supportgericht werken in de Wmo

19 oktober 2012 door Koert Stremler

Onlangs is het boek Supportgericht werken in de Wmo verschenen, waaraan het lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief heeft meegewerkt. Het is onderdeel van een serie publicaties van de Wmo-werkplaatsen, in samenwerking met kennisinstituut MOVISIE en het ministerie van VWS. Het bevat praktische methoden en benaderingen die gericht zijn op ondersteuning van individuen en groepen, de ‘frontlinie’ van de Wmo. De bijdragen van de HAN zijn terug te vinden in hoofdstuk 6 (Ondersteunen van mensen met een psychiatrische problematiek), hoofdstuk 9 (Signaleren en doorbreken van sociaal isolement) en hoofdstuk 10 (In gesprek met oudere migranten). Het boek is hier te downloaden.

Op zoek naar de vraag achter de vraag

3 januari 2012 door Peter Koster

Een gesprek voeren om de echte vragen van mensen boven tafel te krijgen: dat is een vak apart. Zegt Martha van Biene, lector aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en programmaleider van de Wmo-werkplaats in Nijmegen. Een interview met haar is te lezen via onderstaande link.

Op zoek naar de vraag achter de vraag

Burgerkracht

2 juni 2011 door Peter Koster

De welzijnssector krijgt de komende jaren te maken met enorme bezuinigingen. Om in deze krappe tijden de kwaliteit blijvend te waarborgen, is een nieuw model van welzijnswerk nodig. Maar hoe moet dat model eruitzien en welke wijzigingen in het huidige stelsel zijn daarvoor nodig?

Nico de Boer en Jos van der Lans, die onderzoek deden voor de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, verwachten dat ‘burgerkracht’ het nieuwe kernbegrip wordt voor het sociale werk. Burgerkracht komt er in het kort op neer dat burgers zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van hun sociale bestaan. Soms, maar lang niet altijd, is daar de hulp van een professional bij nodig. Het potentieel van burgers moet hoe dan ook centraal staan.

Verder lezen? Hieronder vindt u een samenvattend artikel met daarin een verwijzing naar de integrale versie van het onderzoeksessay Burgerkracht. De toekomst van het sociaal werk in Nederland.

Burgerkracht

Dat de burger in de toekomst een meer significante rol speelt binnen het nieuwe sociale beleid, moge duidelijk zijn. Voorwaarde voor succes, echter, is de manier waarop de professional hierop aansluit. In dit artikel geeft Maaike Kluft van MOVISIE een eerste indruk van de belangrijkste eigenschappen van de nieuwe professional. Onmisbaar leesvoer! Hieronder een Nederlandse én een Engelse versie.

Movisie artikel De nieuwe professional Nederlandse versie

Movisie article The New Professional English version