Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘verbinden’

Behoeften én bijdragen inwoners Terborg in Stadsplan2020

25 april 2016 door Danielle Damoiseaux

OnderzStadsplan 2020-studentoekers Daniëlle Damoiseaux en Gideon Visser van het lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief ontwikkelden samen met 31 studenten van de HAN en vereniging Terborgs Belang het Stadsplan2020: samenwerken aan een beter Terborg. Maandag 18 april 2016 namen burgemeester Steven de Vreeze en wethouder Peter van der Wardt van Gemeente Oude-IJsselstreek de eerste exemplaren in ontvangst. Zij zijn erg nieuwsgierig, want van tevoren lezen mocht niet. Een bewuste keuze, want Terborgs Belang wilde voorkomen dat de gemeente zich al tijdens het maken van plan ging bemoeien met de inhoud. Volgens de wethouder is het soms nog wennen om zo faciliterend te werken. De journalist van de Gelderse Post (klik hier voor het artikel) heeft het al wel mogen lezen en noemt het plan ambitieus en eerlijk:  “Het nieuwe stadsplan is eerlijk, goed leesbaar en ambitieus van toon. Daarmee is het in elk geval voor elke inwoner van Terborg de moeite van het lezen waard.” De wethouder stelt voor om na het lezen van het stadsplan binnen 3 maanden met Terborgs Belang, inwoners en andere partijen een aanvalsplan te maken. Meteen aan de slag! Een voorbeeld voor de HAN wat betreft multidisciplinair onderzoeken en leren in de praktijk.

Lees verder

Kookboek voor dorpen en dorpshuizen

8 maart 2016 door Danielle Damoiseaux

Op 15 februari 2016 werd tijdens de Themabijeenkomst Leefbaarheid het Kookboek voor dorpen en dorpshuizen overhandigd aan gedeputeerde Bea Schouten. In het kookboek staan zes ‘recepten’ voor dorpen en dorpshuizen en andere burgerinitiatieven, inclusief ingrediënten en variatietips. Deze recepten zijn een verzameling van de excursies die het Gelderse Kennisnetwerk Leefbaarheid & Gemeenschapsvoorzieningen in 2015 organiseerde, genoemd ‘Kijkje in de Keuken’. Het kookboek geeft een mooi overzicht van de initiatieven die er in Gelderland worden genomen om de leefbaarheid in wijken, dorpen en kernen een impuls te geven. Download het kookboek (klik hier).

Het Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorziening staat in het teken van leren van elkaar. HAN Krachtige Kernen, Spectrum, Vereniging Kleine Kernen Gelderland en ICS Adviseurs vormen dit kennisnetwerk.

Video nieuwsbrief Wmo werkplaats Nijmegen

25 maart 2015 door Danielle Damoiseaux

Benieuwd wat er allemaal gebeurt bij de Wmo werkplaats Nijmegen? Bekijk nu de video nieuwsbrief, gemaakt door MOgroep, met onder andere aandacht voor actie-lerende teams, jongeren helpen jongeren, eenzaamheid signaleren en aanpakken, Bruggenbouwers, partnerschapskaart en de effectencalculator. Lees verder

Pilot Schakelplein in Peel en Maas

15 oktober 2013 door Danielle Damoiseaux

Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor een nieuw scala aan taken binnen het sociale domein (wonen, welzijn, zorg en werk). Een deel van deze taken worden al uitgevoerd door maatschappelijke organisaties, zoals dorpsinfoloketten, het dorpsvervoer en de dorpsdagvoorzieningen. Daarnaast zijn in verschillende kernen initiatieven opgezet die bijdragen aan de invulling van deze nieuwe taken. De gemeente Peel en Maas gaat daarom de komende tijd ‘schakelen’ met maatschappelijke organisaties en initiatieven in de kernen om deze taken in 2015 samen goed op te pakken. Wethouder Marlou Absil: “De pilot Schakelplein helpt ons om een samenleving te vormen, samen met elkaar, waarin het normaal is dat je zorg draagt voor elkaar. Dat is onze stip op de horizon en dat vraagt een bijdrage van ons allemaal.”

Lees verder

De kracht van buurtontmoeting

10 juli 2013 door Danielle Damoiseaux

Regio Rivierenland – een samenwerkingsverband van 10 gemeentes in West Gelderland – startte in 2012 vijf pilots om buurtontmoeting mogelijk te maken. Deze zijn inmiddels ontwikkeld tot zelfstandig lopende buurtontmoetingspunten met elk een eigen invulling en publiek. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft onderzocht wat bezoekers waarderen aan het buurtontmoetingspunt in hun plaats. “Sociaal contact”, “een praatje maken” en “er voor elkaar zijn” worden genoemd als centrale waarden. Niets moet, maar alles mag. Iedereen is welkom, het maakt niet uit of je alleen koffie komt drinken of dat je meedoet aan een activiteit of spelletje. Buurtbewoners hebben en houden zelf de regie en ondersteunen elkaar op emotioneel en/of praktisch vlak.

Om de ervaringen van buurtbewoners in deze pilots te delen heeft de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in samenwerking met projectleider Johan Kivits van Regio Rivierenland en kwartiermaker Anton de Boer van Mozaïek Welzijnsdiensten deze brochure ontwikkeld, die de ontwikkeling van de pilots beschrijft en tips geeft voor het opzetten van een eigen buurtontmoetingspunt. Daarnaast zal binnenkort een werkboek op deze site gepubliceerd worden.