Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘Venlo’

Wmo werkplaats Nijmegen wordt Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

7 januari 2016 door Danielle Damoiseaux

In april 2016 start de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen die in opdracht van VWS wordt uitgevoerd voor de periode van 2016 tot en met 2018. De Werkplaats Sociaal Domein is de opvolging van de Wmo werkplaatsen. De inrichting van de Werkplaats start met de gemeenten Nijmegen, Peel en Maas, Heumen en Venlo. Er kunnen uiteenlopende transformatievraagstukken aan de Werkplaats worden voorgelegd die kunnen gaan over alle transities: Jeugdwet, Participatiewet, Passend Onderwijs, Wmo en Wet langdurige zorg. In deze bijlage (klik hier) wordt een toelichting gegeven op de aanpak met de gemeenten en de kennisagenda. Het idee is dat tal van gemeenten, organisaties en het onderwijs kennis kunnen halen en brengen in de Werkplaats. Nadere berichtgeving volgt t.z.t. Lees ook het artikel van de VNG (klik hier).

Wijkteams Venlo

4 april 2014 door Erik Jansen

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen waren ze landelijk in het nieuws: de venlose wijkteams. Wethouder Ramon Testroote en andere betrokkenen legden uit dat het allemaal wat genuanceerder lag dan Diederik Samsom in het verkiezingsdebat had beweerd, maar dat desondanks de intentie klopte: de wijkteams in Venlo proberen integraal werken te koppelen aan korte onderlinge lijnen tussen zorg- en welzijnsdienstverleners en het organiseren van wijknetwerken waarin bewoners zelf een bijdrage leveren aan de sociale kwaliteit in de wijken.

De Wmo-werkplaats heeft de basistraining voor aankomend wijkteamleden in Venlo ontwikkeld. De tweede lichting van 3 wijkteams brengt de teller op 6 wijkteams. Uit deze tweede lichting worden inmiddels leercoaches getraind om zelfsturing en het eigen leerproces van de teams te gaan faciliteren. De rationale daarbij is dat de teams door middel van actieleren hun eigen praktijken lokaal opbouwen en adaptief blijven ten aanzien van veranderende omstandigheden.  De volgende lichtingen wijkteams zullen het totaal op 12 brengen waarmee de wijkteams stadsbreed zijn uitgerold. De wijkteamtrainingen worden inmiddels verzorgd in samenwerking met HAN-VDO. Daarnaast is Tom Bouten, student Toegepaste Psychologie, bezig met een praktijkonderzoek om het gevoel van self-efficacy van de wijkteamleden na de training te evalueren.

Voor meer informatie: Erik Jansen (projectleider Wmo-werkplaats project Venlo), erik.jansen@han.nl

Sociale wijkteams in heel Venlo

10 juni 2013 door Danielle Damoiseaux

De gemeente Venlo gaat de pilot van de lokale wijkteamaanpak in Venlo-Oost en Venlo-Noord opschalen naar alle wijken van de stad, gekoppeld aan de zogeheten Huizen van de Wijk. De Wmo werkplaats Nijmegen ondersteunt de gemeente bij het leer- en ontwikkelprogramma van de wijkteamleden. Meer informatie vind je hier.