Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘sociale transformatie’

Kantelen doe je samen

6 november 2015 door Danielle Damoiseaux

Zijn we op de goede weg met het kantelen? De Wmo werkplaats Nijmegen voerde een stakeholdersonderzoek uit, waarbij verschillende sociaal werkers werkzaam in en verbonden aan de sociale wijkteams in gemeente Nijmegen aan het woord komen. Zij geven hun indruk over hun werkervaring in en rondom een sociaal team en de wijze waarop zij de transitie- en transformatieopgaven uitvoeren. Weten wat werkt en waarom het werkt is in het sociale domein belangrijker dan ooit: 1) vanwege de noodzaak inzicht te hebben in de kwaliteit van de dienstverlening (wat is het effect voor de klant); en 2) of er reductie van zorg en welzijn heeft plaatsgevonden vanuit het beginsel: eerst arrangeren dan indiceren. Nieuwsgierig in hoeverre de leergerichte innovatie aanpak heeft geleid tot een gekantelde manier van werken ? In dit verslag (klik hier) vindt u de resultaten van het stakeholdersonderzoek en welke acties kunnen worden aangedragen om de vernieuwingen door te zetten. Of lees de samenvatting (klik hier).

Transformeren doe je mét elkaar

2 november 2015 door Danielle Damoiseaux

Op 16 oktober vond de conferentie Transformeren doe je mét elkaar van de Wmo-werkplaatsen plaats. Het was een succesvolle dag met inspirerende lezingen van Kim Putters, Raf Janssen en Theo Roes, praktische workshops en enerverende discussies. Graag blikken we nog even met u terug. In dit bulletin vindt u een verslag van de conferentie met hierin links naar de presentaties van de sprekers. Wilt u op de hoogte blijven van nieuws van alle Wmo-werkplaatsen? Denk aan nieuwe publicaties, onderzoeken of de vorderingen van de overgang naar bredere Wmo-werkplaatsen? Abonneer u dan hier op de nieuwsbrief.

Leren transformeren

22 oktober 2015 door Danielle Damoiseaux

Of het nu gaat om burgers, beroepskrachten, organisaties of overheden, de transformatie vereist dat alle participanten in het sociale domein leren anders te kijken en te handelen dan ze gewend waren. Telkens is de vraag of en welke professionele inzet nodig is, en hoe dit in samenspel binnen sociale netwerken tot stand kan komen. Dit is een terugkerende zoektocht. Klassieke vormen van leren en onderwijzen volstaan niet. De nieuwe werkelijkheid moet al doende nog worden uitgevonden. Het is een kwestie van experimenteren, reflecteren en zoeken naar de beste oplossing. Dit zoekend en ontwikkelend leren wordt gekenmerkt door een grote mate van onzekerheid. Onderweg staan veel uitdagingen en dilemma’s te wachten. Het boek Leren Transformeren biedt een aantal boeiende inzichten hoe in de praktijk nieuwe vormen van leren gestalte kunnen krijgen. Leervormen die actiegericht en innovatief zijn en die teams en lokale netwerken helpen hun praktijk te ontwikkelen. Hierbij gebruik makend van alle kracht die aanwezig is: burgerkracht, beroepskracht, organisatiekracht, ondernemerskracht en leerkracht.

Conferentie Wmo-werkplaatsen: 16 oktober 2015

25 augustus 2015 door Danielle Damoiseaux

Tijdens de conferentie van de Wmo-werkplaatsen ‘Transformeren doe je met elkaar’ buigen beroepsonderwijs, werkveld en beleidsmakers zich over nieuwe aanpakken en arrangementen in het sociale domein. Welke innovaties landen succesvol in de regionale praktijk en in het onderwijs? Met inleidingen van Kim Putters (directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau), Raf Jansen (wethouder Peel en Maas), Theo Roes (voorzitter Wmo-werkplaatsen) en met veertien actieve workshops. De conferentie vindt plaats op vrijdag 16 oktober a.s. in Congrescentrum Domstad in Utrecht. De kosten bedragen € 125,-. Hier vindt u meer informatie over het programma. U kunt zich via dit formulier aanmelden.

Eerst arrangeren dan indiceren – triade module

20 mei 2015 door Danielle Damoiseaux

De ontwikkelwerkplaats Peel en Maas (onderdeel van de Wmo werkplaats Nijmegen) heeft een nieuwe module gemaakt over eerst arrangeren dan indiceren, burgers en professionals in dialoog. Deze module geeft handvatten voor het sturen van leerprocessen om transities en transformaties te bevorderen. ‘Eerst arrangeren, dan indiceren’, impliceert de uitvoering van de ondersteuningsvisie. De klant/cliënt en eventueel zijn sociale netwerk gaan samen met de professional – die we arrangeur noemen – de vraag verhelderen en de gewenste ondersteuning in beeld brengen. Zij gaan op zoek naar een passend arrangement. De module bevat praktijkvoorbeelden uit Peel en Maas. De gekozen leerinfrastructuur, die tegelijkertijd de werkstructuur is, is een duurzaam leersysteem omdat het verbeteringen en vernieuwingen toelaat. Burgers en professionals ontmoeten elkaar in Peel en Maas voortdurend en gaan door op de ingeslagen weg. U kunt nu zelf aan de slag met arrangeren met de triade module: klik hier.