Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘sociale teams’

Kantelen doe je samen

6 november 2015 door Danielle Damoiseaux

Zijn we op de goede weg met het kantelen? De Wmo werkplaats Nijmegen voerde een stakeholdersonderzoek uit, waarbij verschillende sociaal werkers werkzaam in en verbonden aan de sociale wijkteams in gemeente Nijmegen aan het woord komen. Zij geven hun indruk over hun werkervaring in en rondom een sociaal team en de wijze waarop zij de transitie- en transformatieopgaven uitvoeren. Weten wat werkt en waarom het werkt is in het sociale domein belangrijker dan ooit: 1) vanwege de noodzaak inzicht te hebben in de kwaliteit van de dienstverlening (wat is het effect voor de klant); en 2) of er reductie van zorg en welzijn heeft plaatsgevonden vanuit het beginsel: eerst arrangeren dan indiceren. Nieuwsgierig in hoeverre de leergerichte innovatie aanpak heeft geleid tot een gekantelde manier van werken ? In dit verslag (klik hier) vindt u de resultaten van het stakeholdersonderzoek en welke acties kunnen worden aangedragen om de vernieuwingen door te zetten. Of lees de samenvatting (klik hier).

Gemeenten van de toekomst: aan de slag met actie-leren

7 oktober 2015 door Danielle Damoiseaux

Het 3D journaal van de Gemeenten van de Toekomst zet de methodiek actie-leren in de spotlight. ‘Een team met slimme professionals is nog geen lerend team.’ Martha van Biene, lector bij Kenniscentrum HAN SOCIAAL, faciliteert 45 sociale teams in actie-leren. Lees hier het hele artikel. Ga hier naar de e-learning module, werkboek en film.

Maatschappelijke ondersteuning en actie-leren in sociale wijkteams

12 mei 2015 door Danielle Damoiseaux

De Wmo werkplaats Nijmegen ontwikkelde samen met sociale wijkteams een nieuw werkboek waar u zelf mee aan de slag kunt. Het werkboek ondersteunt professionals en vrijwilligers uit sociale wijkteams bij het realiseren van vernieuwende initiatieven op het gebied van individuele én collectieve vormen van maatschappelijke ondersteuning. Teamleden van de sociale wijkteams gaven aan dat zij positieve leerervaringen opdeden met actie-leren. Het heeft hen geholpen om vanuit nieuwe denk- en werkkaders een nieuwe beroepshouding, vaardigheden en inzichten te ontwikkelen en deze in te zetten ten behoeve van cliënten, wijken en buurten. Nieuwsgierig? Bekijk de module hier.

De tijd van ieder z’n eigen hokje is voorbij

12 mei 2015 door Danielle Damoiseaux

De zorg- en welzijnswereld staat op zijn kop door de nieuwe Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Daardoor verandert het werk voor zorg- en welzijnsprofessionals ingrijpend: samenwerking met andere zorgdisciplines en de klantvraag komen centraal te staan. De Wmo-werkplaats Nijmegen van de HAN ondersteunt tientallen sociale wijkteams die gemeenten opzetten, bijvoorbeeld in Oss. ‘Onze mensen moeten breder kijken dan ooit.’ Lees het hele artikel in het HAN Blad, nr. 25 over de veranderende arbeidsmarkt (pagina 20-21).

Wijkteamleden actie-leren in Venlo

16 april 2015 door Danielle Damoiseaux

Gemeente Venlo rondde 7 april het actie-leertraject leercoaches Sociale Wijkteams af. Zo’n 20 sociale wijkteamleden zijn getraind in het uitoefenen van hun rol als leercoach. De leercoach heeft de rol het leerproces van het sociale wijkteam te faciliteren en draagt er zorg voor dat het team al werkende en lerende de klantvragen en wijkkwesties die op hun pad komen aangaan en oplossen. Peter Quint en Martha van Biene, die het leerproces hebben ondersteund  wensen de leercoaches veel succes bij de uitvoering van hun werk in Venlo.