Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘sociale professionals’

Ondersteuners meer vaardig in omgaan met eenzaamheid

14 januari 2016 door Danielle Damoiseaux

Vier Wmo-werkplaatsen hebben gezamenlijk een geïntegreerde werkwijze ontwikkeld die uitgaat van de vraag van de persoon die eenzaam of sociaal geïsoleerd is. Zo is onder leiding van Wmo-werkplaats Nijmegen, in samenwerking met Coalitie Erbij en professionals en vrijwilligers uit wonen, zorg en welzijn het werkboek en bijbehorende training tot stand gekomen, getiteld Eenzaam ben je niet alleen. Samen werken aan een nieuwe visie op eenzaamheid en sociaal isolement. Gedurende de pilottraining op zes locaties in Nederland is onderzocht hoe de training en het werkboek bijdragen aan de handelingsbekwaamheid rondom eenzaamheid en sociaal isolement van ondersteuners. Tijdens de pilot zijn ruim 80 ondersteuners getraind op het: signaleren, bespreekbaar maken, de vraag verhelderen en het maken van een persoonlijk (actie)plan. Door middel van een voor- en nameting, focusgroepen en een evaluatie zijn de effecten in beeld gebracht. Een van de uitkomsten is dat deelnemers een positieve ontwikkeling ervaren van hun vaardigheden in het omgaan met eenzaamheid. Ook geven deelnemers aan dat de instrumenten uit het werkboek adequate ondersteuning bieden in het omgaan met eenzaamheid en sociaal isolement. Nieuwsgierig? In dit onderzoeksrapport vindt u alle resultaten terug.

Gemeenten van de toekomst: aan de slag met actie-leren

7 oktober 2015 door Danielle Damoiseaux

Het 3D journaal van de Gemeenten van de Toekomst zet de methodiek actie-leren in de spotlight. ‘Een team met slimme professionals is nog geen lerend team.’ Martha van Biene, lector bij Kenniscentrum HAN SOCIAAL, faciliteert 45 sociale teams in actie-leren. Lees hier het hele artikel. Ga hier naar de e-learning module, werkboek en film.

Maatschappelijke ondersteuning en actie-leren in sociale wijkteams

12 mei 2015 door Danielle Damoiseaux

De Wmo werkplaats Nijmegen ontwikkelde samen met sociale wijkteams een nieuw werkboek waar u zelf mee aan de slag kunt. Het werkboek ondersteunt professionals en vrijwilligers uit sociale wijkteams bij het realiseren van vernieuwende initiatieven op het gebied van individuele én collectieve vormen van maatschappelijke ondersteuning. Teamleden van de sociale wijkteams gaven aan dat zij positieve leerervaringen opdeden met actie-leren. Het heeft hen geholpen om vanuit nieuwe denk- en werkkaders een nieuwe beroepshouding, vaardigheden en inzichten te ontwikkelen en deze in te zetten ten behoeve van cliënten, wijken en buurten. Nieuwsgierig? Bekijk de module hier.

De tijd van ieder z’n eigen hokje is voorbij

12 mei 2015 door Danielle Damoiseaux

De zorg- en welzijnswereld staat op zijn kop door de nieuwe Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Daardoor verandert het werk voor zorg- en welzijnsprofessionals ingrijpend: samenwerking met andere zorgdisciplines en de klantvraag komen centraal te staan. De Wmo-werkplaats Nijmegen van de HAN ondersteunt tientallen sociale wijkteams die gemeenten opzetten, bijvoorbeeld in Oss. ‘Onze mensen moeten breder kijken dan ooit.’ Lees het hele artikel in het HAN Blad, nr. 25 over de veranderende arbeidsmarkt (pagina 20-21).

Eenzaamheid doorbreken met professionals en vrijwilligers

4 maart 2015 door Danielle Damoiseaux

Professionals en vrijwillgers voelen zich met behulp van deze training minder handelingsverlegen als het gaat om het signaleren van eenzaamheid, het bespreekbaar maken én actie nemen. Daarbij staat de cliënt centraal. Doorbreek Eenzaamheid en Isolement is ontwikkeld vanuit de Wmo Werkplaats Nijmegen, in samenwerking met de Coalitie Erbij, Hogeschool Utrecht, Hanze Hogeschool en Hogeschool Saxion. Op dit moment is de pilot training in Nijmegen net afgerond en start een nieuwe training met vrijwilligers en professionals in de Betuwe. Lees verder