Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘Nijmegen’

Wmo werkplaats Nijmegen wordt Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

7 januari 2016 door Danielle Damoiseaux

In april 2016 start de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen die in opdracht van VWS wordt uitgevoerd voor de periode van 2016 tot en met 2018. De Werkplaats Sociaal Domein is de opvolging van de Wmo werkplaatsen. De inrichting van de Werkplaats start met de gemeenten Nijmegen, Peel en Maas, Heumen en Venlo. Er kunnen uiteenlopende transformatievraagstukken aan de Werkplaats worden voorgelegd die kunnen gaan over alle transities: Jeugdwet, Participatiewet, Passend Onderwijs, Wmo en Wet langdurige zorg. In deze bijlage (klik hier) wordt een toelichting gegeven op de aanpak met de gemeenten en de kennisagenda. Het idee is dat tal van gemeenten, organisaties en het onderwijs kennis kunnen halen en brengen in de Werkplaats. Nadere berichtgeving volgt t.z.t. Lees ook het artikel van de VNG (klik hier).

Koning Willem-Alexander bezoekt leerwerkplaats Thermion HAN

17 december 2015 door Danielle Damoiseaux

Koning Willem-Alexander bezocht op 10 december de Thermion leerwerkplaats van de HAN in Nijmegen-Lent. De koning had ook een gesprek met Martha van Biene, lector Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief en Wmo werkplaats Nijmegen. “Vanwege het gegeven dat ik alweer 4 jaar in het Nijmeegse onder meer de wijkteams faciliteer in het transformatieproces. Het was een mooi en bovenal inhoudelijk gesprek. Bijzonder,” aldus de lector. Van Biene greep de gelegenheid aan om haar stevige zorgen te uiten. “De gemeente Nijmegen ondersteunt valpreventie, zodat er hopelijk minder gevallen wordt. Maar vervolgens verzuimt men na te gaan of ouderen thuis inderdaad niet vallen.” De zorg moet volgens de HAN-lector nog veel doelmatiger. “We weten ook nog niet of we inderdaad besparen op de kosten.” Lees verder.

Scholing vrijwilligers: de kracht van vragen stellen

9 december 2015 door Danielle Damoiseaux

scholing3Op 3 december volgden 16 vrijwilligers de scholing ‘De kracht van vragen stellen’ bij de Vrijwilligersacademie Nijmegen. Zij zijn enthousiast over de mogelijkheden die de dialoog biedt. Een van de deelnemers: “Ik kom erachter dat ik vooral gesloten vragen stel.” Een andere deelnemer: “Goed om met elkaar eerst over het succes te praten, voordat je in de actie schiet. Wanneer ben je tevreden?” De dialoog nodigt niet alleen uit tot het vertellen van verhalen, het nodigt ook uit tot het aanspreken van iemands eigen kracht. Deelnemers kregen informatie en oefenden met elkaar in het voeren van de dialoog.

Uniek aan de scholing was de opzet. Zo volgden Els Heijnst (vrijwilliger) en Irma Francissen (coördinator Hobbycentrum de Nonnendaal) eerst een train-de-trainer bijeenkomst bij Wmo Werkplaats Nijmegen, verbonden aan het Kenniscentrum HAN SOCIAAL. Vervolgens bereiden zij samen de scholing verder voor. Zo was ‘De kracht van vragen stellen’ niet alleen voor de deelnemers een primeur, ook voor de nieuwe trainers. Een mooie formule tussen Kenniscentrum HAN SOCIAAL en Vrijwilligerscentrale Nijmegen om kennis en kunde met elkaar te delen en vermenigvuldigen. De trainers gaan de scholing vaker aanbieden, want er is genoeg interesse bij de Nijmeegse vrijwilligers in de kracht van vragen stellen.

 

Helpende Handen Dukenburg actief als vrijwilliger bij de Orangerie

19 november 2015 door Danielle Damoiseaux

HHBinnen Helpende Handen Dukenburg zijn wij steeds weer op zoek naar manieren om wensen van bewoners met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische achtergrond waar te maken die een bijdrage willen leveren aan de gemeenschap. Dit keer wilden bewoners van Helpende Handen zich inzetten voor bewoners van verzorgingshuis de Orangerie, door met hen naar buiten te gaan. Lees verder

Eenzaamheid doorbreken met professionals en vrijwilligers

4 maart 2015 door Danielle Damoiseaux

Professionals en vrijwillgers voelen zich met behulp van deze training minder handelingsverlegen als het gaat om het signaleren van eenzaamheid, het bespreekbaar maken én actie nemen. Daarbij staat de cliënt centraal. Doorbreek Eenzaamheid en Isolement is ontwikkeld vanuit de Wmo Werkplaats Nijmegen, in samenwerking met de Coalitie Erbij, Hogeschool Utrecht, Hanze Hogeschool en Hogeschool Saxion. Op dit moment is de pilot training in Nijmegen net afgerond en start een nieuwe training met vrijwilligers en professionals in de Betuwe. Lees verder