Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘methode’

Evalueren? Dat doen we samen!

23 maart 2016 door Danielle Damoiseaux

Afgelopen maandag verscheen de publicatie De Effectencalculator: Evaluatie Nieuwe Stijl. In deze publicatie vertellen de auteurs over een nieuwe vorm van dialogisch evalueren. Naast een uitleg over de werkwijze geven zij uitleg over de achterliggende theorie en methodiek. Ook is er bijvoorbeeld een handige lijst met ‘maatschappelijke prijzen’ te vinden. Wat kost bijvoorbeeld een uurtje maatschappelijk werk? Of een uithuisplaatsing van een kind? Bestel of download het boek via Movisie (klik hier). Wil je ook Effectencalculateur worden? Meld je dan aan voor de training Effectencalculateur.

Kunst verbindt met verhalen in beeld

23 maart 2016 door Danielle Damoiseaux

In het online magazine Kunst verbindt met verhalen in beeld staat beeldend narratief werken voor en door mensen in kwetsbare situaties centraal. Het magazine biedt een inclusief programma voor deskundigheidsbevordering aan professionals in de kunsteducatie en in het sociaal pedagogisch domein. Deze didactische train-the-trainers uitgave is gebaseerd op het masteronderzoek Verhalen van meedoen in beeld van Paola de Bruijn, verbonden aan HAN SOCIAAL. Hierin is de werking van betekenisgeving aan beelden, in relatie tot sociale inclusie onderzocht. ‘Kunst verbindt met verhalen in beeld’ gaat over beeldtaal. Het laat zien hoe beeldtaal bijdraagt aan hoe mensen zichzelf uitdrukken en hoe hun verhalen, vragen en denkwijzen over meedoen verstaanbaar gemaakt kunnen worden. Het magazine laat je kennis maken met cultuureducatief verbinden, cultuurparticipatie en de invloedsferen hierop. Lees verder…

Casusboek Welzijn Nieuwe Stijl

22 oktober 2015 door Danielle Damoiseaux

Onlangs is het casusboek van de Wmo werkplaats Nijmegen geüpdatet. Er zijn 11 nieuwe casussen toegevoegd over onder andere eenzaamheid, werken in sociale wijkteams en evalueren in het sociaal domein. Bovendien zijn nu ook dialoogvragen per casus beschikbaar. Het casusboek bevat actuele verhalen van burgers en sociale professionals en is direct bruikbaar in het onderwijs. Wil je meer weten over de werkvormen die je bij een casus kunt gebruiken? Bekijk dan de bijbehorende opleidingsmodules. Klik hier om het vernieuwde casusboek te downloaden.

Gemeenten van de toekomst: aan de slag met actie-leren

7 oktober 2015 door Danielle Damoiseaux

Het 3D journaal van de Gemeenten van de Toekomst zet de methodiek actie-leren in de spotlight. ‘Een team met slimme professionals is nog geen lerend team.’ Martha van Biene, lector bij Kenniscentrum HAN SOCIAAL, faciliteert 45 sociale teams in actie-leren. Lees hier het hele artikel. Ga hier naar de e-learning module, werkboek en film.

Toolbox Samen Doen

4 juni 2015 door Danielle Damoiseaux

Meestal komen er bij de ontwikkeling van een burgerinitiatief tal van verschillende aspecten kijken (zoals analyses, plan van aanpak, subsidieaanvraag, verdienmodellen). Speciaal voor mensen die deze initiatieven ondernemen heeft het Centre of Expertise Krachtige Kernen van de HAN een toolbox ontwikkeld met tal van (gratis) praktische instrumenten en methodieken. Wilt u gebruikmaken van deze instrumenten of er zelf een aan toevoegen? Ga dan naar www.krachtigekernentoolbox.com en bekijk de film.