Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘mantelzorg’

Versterken sociale netwerk bij mensen met dementie

18 juni 2014 door Danielle Damoiseaux

41% van de mantelzorgers vindt dat sinds er sprake is van dementie, het contact met familie slechter is geworden. Het aantal contactmomenten met de familie is volgens 47% van de mantelzorgers afgenomen (Dementie en Samen genieten).  Deze uitspraken waren de aanleiding voor de stuurgroep EDOMAH en het HAN lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief om op 3 juni 2014 een workshop ‘Versterk het sociale netwerk van mensen met dementie en hun mantelzorgers’ te organiseren.

De inhoud van de workshop komt voort uit het project Burgers voor Burgers en de bijbehorende werkwijzen uit de module Burgers voor Burgers van de Wmo werkplaats Nijmegen. De workshop sloot goed aan bij deelnemende ergotherapeuten, omdat zij behoefte hebben aan instrumenten om het sociale netwerk in kaart te brengen en te analyseren. De netwerk-benadering geeft extra mogelijkheden om de mantelzorgers te begeleiden, hun eigen kracht en sociaal netwerk te benutten.

5 november Symposium Mantelzorg

31 oktober 2013 door Danielle Damoiseaux

De Wmo werkplaats Nijmegen organiseert  in het kader van de Dag van de Mantelzorg op 5 november een themamiddag, bedoeld voor (aanstaande) professionals, leidinggevenden, en eenieder die geïnteresseerd is in het thema mantelzorg. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere mantelzorg en migranten, technologie, zorgprofessionals, steun in de wijk, interventies voor werken met familie in de zorg en nieuwe zorg-woonconcepten voor mantelzorgers. Deze middag wordt georganiseerd in samenwerking met het Instituut Paramedische Studies en diverse lectoraten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Deelname aan de themamiddag is gratis. U kunt zich hier aanmelden.

Woonwensen mantelzorgers in kaart gebracht

23 april 2012 door Peter Koster

De komende jaren zal door de vergrijzing en door bezuinigingen de mantelzorger steeds belangrijker worden om zorg te kunnen bieden die een zorgbehoevende nodig heeft. Dit zal een groot beroep doen op mantelzorgers, die nu veelal worden overbelast. Talis zet zich in voor mensen die op de woningmarkt een steun in de rug kunnen gebruiken. Daarom wil Talis, door middel van geschikte woonvormen, een bijdrage leveren om de mantelzorger te ontlasten.

Om te weten te komen hoe deze woonvormen volgens de mantelzorger er uit kunnen zien heeft Talis het lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief van de Hogeschool Arnhem Nijmegen gevraagd om dit te onderzoeken. De eerste onderzoeksresultaten zijn bekend.

 

Wmo en Civil Society

4 januari 2011 door Peter Koster

Op papier verwacht de Wmo – meer nog dan van de overheid – veel van de Nederlandse civil society. Het is echter nog de vraag in hoeverre deze verwachting in de praktijk gerealiseerd gaat worden, aldus dr. Judith Metz. Als senior onderzoeker is zij verbonden aan het Onderzoekcentrum Drechtsteden. Een download van haar artikel Anatomisch model van de civil society voor de Wmo, verschenen in het tijdschrift Sociale Interventie:

Anatomisch model van de civil society voor de Wmo

Korting Wmo-budget biedt ook kansen

14 december 2010 door Peter Koster

In een deze week door de VNG gepresenteerde Wmo-modelverordening maken verstrekkingen en standaardindicaties plaats voor maatwerk. Uitgangspunt daarbij is de vraag wat burgers zelf nog kunnen doen of betalen. Door middel van keukentafelgesprekken zal de gemeente proberen de zorg meer op de cliënt toe te snijden.

In de praktijk kan dat betekenen dat meer vermogende cliënten op eigen rekening hulp moeten inkopen. Cliënten die nooit hulp hebben gehad en er alleen voor staan, kunnen op hun beurt aanspraak maken op meer uren.

Hoewel er voor in totaal tweehonderd miljoen euro moet worden gekort op het Wmo-budget, ziet de VNG ook voordelen van de nieuwe verordening. Men verwacht dat Wmo-gelden veel meer kunnen worden uitgegeven daar waar ze nodig zijn. Daarnaast is er minder administratieve rompslomp, bijvoorbeeld omdat mensen met een groot netwerk minder aanspraak maken op dergelijke gelden.

Aandachtspunten bij deze ‘kanteling’ zijn er ook. Zo moet de rol van de mantelzorger duidelijker worden gedefinieerd, nu gemeenten hun een grotere rol toekennen. Bovendien is het van belang dat gemeenteraden een controlerende taak op zich nemen als er wat misgaat.

Hoewel de VNG verwacht dat veel gemeenten er de voordelen van inzien, zijn gemeenten niet verplicht zich aan de modelverordening te houden.