Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘maatwerk’

Behoeften én bijdragen inwoners Terborg in Stadsplan2020

25 april 2016 door Danielle Damoiseaux

OnderzStadsplan 2020-studentoekers Daniëlle Damoiseaux en Gideon Visser van het lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief ontwikkelden samen met 31 studenten van de HAN en vereniging Terborgs Belang het Stadsplan2020: samenwerken aan een beter Terborg. Maandag 18 april 2016 namen burgemeester Steven de Vreeze en wethouder Peter van der Wardt van Gemeente Oude-IJsselstreek de eerste exemplaren in ontvangst. Zij zijn erg nieuwsgierig, want van tevoren lezen mocht niet. Een bewuste keuze, want Terborgs Belang wilde voorkomen dat de gemeente zich al tijdens het maken van plan ging bemoeien met de inhoud. Volgens de wethouder is het soms nog wennen om zo faciliterend te werken. De journalist van de Gelderse Post (klik hier voor het artikel) heeft het al wel mogen lezen en noemt het plan ambitieus en eerlijk:  “Het nieuwe stadsplan is eerlijk, goed leesbaar en ambitieus van toon. Daarmee is het in elk geval voor elke inwoner van Terborg de moeite van het lezen waard.” De wethouder stelt voor om na het lezen van het stadsplan binnen 3 maanden met Terborgs Belang, inwoners en andere partijen een aanvalsplan te maken. Meteen aan de slag! Een voorbeeld voor de HAN wat betreft multidisciplinair onderzoeken en leren in de praktijk.

Lees verder

Helpende Handen Dukenburg actief als vrijwilliger bij de Orangerie

19 november 2015 door Danielle Damoiseaux

HHBinnen Helpende Handen Dukenburg zijn wij steeds weer op zoek naar manieren om wensen van bewoners met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische achtergrond waar te maken die een bijdrage willen leveren aan de gemeenschap. Dit keer wilden bewoners van Helpende Handen zich inzetten voor bewoners van verzorgingshuis de Orangerie, door met hen naar buiten te gaan. Lees verder

Ouderen in Schijndel aan de slag met EigenKrachtWijzer

2 juli 2015 door Danielle Damoiseaux

De EigenKrachtWijzer is een digitaal hulpmiddel dat ontwikkeld is door Stichting Eigenkracht Instrumenten om mensen te helpen met vraagstukken rondom wonen, werken, welzijn en zorg. De eigen kracht van mensen en hun sociale netwerk is daarbij het uitgangspunt. De vraag­verheldering leidt tot adviezen en informatie over (lokale) instanties die ondersteuning kunnen bieden. Dit bestaande digitale instrument wordt onder andere in Gemeente Schijndel gebruikt, zie http://schijndel.eigenkrachtwijzer.nl. De vraag is echter of dit instrument aansluit bij de behoeften en capaciteiten van ouderen. Lees verder

De tijd van ieder z’n eigen hokje is voorbij

12 mei 2015 door Danielle Damoiseaux

De zorg- en welzijnswereld staat op zijn kop door de nieuwe Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Daardoor verandert het werk voor zorg- en welzijnsprofessionals ingrijpend: samenwerking met andere zorgdisciplines en de klantvraag komen centraal te staan. De Wmo-werkplaats Nijmegen van de HAN ondersteunt tientallen sociale wijkteams die gemeenten opzetten, bijvoorbeeld in Oss. ‘Onze mensen moeten breder kijken dan ooit.’ Lees het hele artikel in het HAN Blad, nr. 25 over de veranderende arbeidsmarkt (pagina 20-21).

Wijkteamleden actie-leren in Venlo

16 april 2015 door Danielle Damoiseaux

Gemeente Venlo rondde 7 april het actie-leertraject leercoaches Sociale Wijkteams af. Zo’n 20 sociale wijkteamleden zijn getraind in het uitoefenen van hun rol als leercoach. De leercoach heeft de rol het leerproces van het sociale wijkteam te faciliteren en draagt er zorg voor dat het team al werkende en lerende de klantvragen en wijkkwesties die op hun pad komen aangaan en oplossen. Peter Quint en Martha van Biene, die het leerproces hebben ondersteund  wensen de leercoaches veel succes bij de uitvoering van hun werk in Venlo.