Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘kennisnetwerk’

Kookboek voor dorpen en dorpshuizen

8 maart 2016 door Danielle Damoiseaux

Op 15 februari 2016 werd tijdens de Themabijeenkomst Leefbaarheid het Kookboek voor dorpen en dorpshuizen overhandigd aan gedeputeerde Bea Schouten. In het kookboek staan zes ‘recepten’ voor dorpen en dorpshuizen en andere burgerinitiatieven, inclusief ingrediënten en variatietips. Deze recepten zijn een verzameling van de excursies die het Gelderse Kennisnetwerk Leefbaarheid & Gemeenschapsvoorzieningen in 2015 organiseerde, genoemd ‘Kijkje in de Keuken’. Het kookboek geeft een mooi overzicht van de initiatieven die er in Gelderland worden genomen om de leefbaarheid in wijken, dorpen en kernen een impuls te geven. Download het kookboek (klik hier).

Het Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorziening staat in het teken van leren van elkaar. HAN Krachtige Kernen, Spectrum, Vereniging Kleine Kernen Gelderland en ICS Adviseurs vormen dit kennisnetwerk.

Leerwerkplaats ervaringsdeskundigheid

8 maart 2016 door Danielle Damoiseaux

Het Kenniscentrum HAN SOCIAAL gaat samen met ervaringsdeskundigen, praktijkorganisaties, professionals, docenten en studenten in de nieuwe Leerwerkplaats Ervaringsdeskundigheid aan de slag met de vraag hoe de inzet van ervaringsdeskundigheid in onderwijs, onderzoek en praktijk kan worden versterkt. De kennis van ervaringsdeskundigen wordt als cruciaal gezien voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan cliënten. Het traject bestaat uit 5 bijeenkomsten die in 2016 plaatsvinden. Meer informatie over het thema ervaringsdeskundigheid binnen het Kenniscentrum HAN SOCIAAL? Klik hier.

Wmo werkplaats Nijmegen wordt Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

7 januari 2016 door Danielle Damoiseaux

In april 2016 start de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen die in opdracht van VWS wordt uitgevoerd voor de periode van 2016 tot en met 2018. De Werkplaats Sociaal Domein is de opvolging van de Wmo werkplaatsen. De inrichting van de Werkplaats start met de gemeenten Nijmegen, Peel en Maas, Heumen en Venlo. Er kunnen uiteenlopende transformatievraagstukken aan de Werkplaats worden voorgelegd die kunnen gaan over alle transities: Jeugdwet, Participatiewet, Passend Onderwijs, Wmo en Wet langdurige zorg. In deze bijlage (klik hier) wordt een toelichting gegeven op de aanpak met de gemeenten en de kennisagenda. Het idee is dat tal van gemeenten, organisaties en het onderwijs kennis kunnen halen en brengen in de Werkplaats. Nadere berichtgeving volgt t.z.t. Lees ook het artikel van de VNG (klik hier).

Civil society tour Kopenhagen

23 november 2015 door Danielle Damoiseaux

Het Civil Society Lab van de HAN bezocht vorige week Kopenhagen met 27 studenten, docenten en externen uit het werkveld. Een ontvangst en inleidingen op de universiteit, bezoek met rondleiding door vrijstaat Cristiania, het door kinderen zelf mee ontworpen kindcentrum Bjornekulturhus en de lineaire moderne uitbreiding Ørestad waren de belangrijkste onderdelen van het bezoek. De studenten, docenten en werkveld uit verschillende domeinen maakten kennis met de civil society in Kopenhagen met als doel kennisverrijking, uitwisseling lokale onderzoekers en partijen, en het uitbouwen van onze professionele leeromgeving, ook met onze opdrachtgevers. Meer informatie op de Facebookpagina van de HAN minoren die onderdeel zijn van het Civil Society Lab: www.facebook.nl/minorstadenland

Transformeren doe je mét elkaar

2 november 2015 door Danielle Damoiseaux

Op 16 oktober vond de conferentie Transformeren doe je mét elkaar van de Wmo-werkplaatsen plaats. Het was een succesvolle dag met inspirerende lezingen van Kim Putters, Raf Janssen en Theo Roes, praktische workshops en enerverende discussies. Graag blikken we nog even met u terug. In dit bulletin vindt u een verslag van de conferentie met hierin links naar de presentaties van de sprekers. Wilt u op de hoogte blijven van nieuws van alle Wmo-werkplaatsen? Denk aan nieuwe publicaties, onderzoeken of de vorderingen van de overgang naar bredere Wmo-werkplaatsen? Abonneer u dan hier op de nieuwsbrief.