Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘kanteling’

Kantelen doe je samen

6 november 2015 door Danielle Damoiseaux

Zijn we op de goede weg met het kantelen? De Wmo werkplaats Nijmegen voerde een stakeholdersonderzoek uit, waarbij verschillende sociaal werkers werkzaam in en verbonden aan de sociale wijkteams in gemeente Nijmegen aan het woord komen. Zij geven hun indruk over hun werkervaring in en rondom een sociaal team en de wijze waarop zij de transitie- en transformatieopgaven uitvoeren. Weten wat werkt en waarom het werkt is in het sociale domein belangrijker dan ooit: 1) vanwege de noodzaak inzicht te hebben in de kwaliteit van de dienstverlening (wat is het effect voor de klant); en 2) of er reductie van zorg en welzijn heeft plaatsgevonden vanuit het beginsel: eerst arrangeren dan indiceren. Nieuwsgierig in hoeverre de leergerichte innovatie aanpak heeft geleid tot een gekantelde manier van werken ? In dit verslag (klik hier) vindt u de resultaten van het stakeholdersonderzoek en welke acties kunnen worden aangedragen om de vernieuwingen door te zetten. Of lees de samenvatting (klik hier).

Peel en Maas bereidt zich voor

12 mei 2014 door Danielle Damoiseaux

Peel en Maas is net als vele andere gemeenten zich voor aan het bereiden op de decentralisatie van AWBZ naar Wmo. Het programma Leven in het Dorp WWZ staat in Peel en Maas al jaren centraal daarbij, een programma dat staat voor ondersteuning en zorg zo dichtbij als mogelijk en zo speciaal als nodig. Aan de hand van verhalen van inwoners uit de gemeente is een folder gemaakt hoe Peel en Maas zich als gemeente en gemeenschap voorbereidt op de nieuwe Wmo. De centrale vraag: wat wilt u betekenen?

Zutphen ontwikkelt professionaliteit en kwaliteitsborging door

12 mei 2014 door Danielle Damoiseaux

Zutphen spant zich in voor haar burgers en professionals door samen te bouwen aan een ondersteuningsstructuur wonen, welzijn, zorg. De aanpak in Zutphen is een voorbeeld van hoe informele en formele ondersteuning bij elkaar worden gebracht om de gemeenschap te dienen. Perspectief Zutphen geeft verslag van hun Wmo activiteiten in het jaar 2013 uitgevoerd door Wmo Werkplaats Nijmegen. Onder andere over het casus-leren, behoefteonderzoek Waterkwartier, Effectencalculator, onderzoek Ecogram en de ontwikkelwerkplaast Vrijwilligers in Zutphen. Lees hier het jaarverslag.

Pilot Schakelplein in Peel en Maas

15 oktober 2013 door Danielle Damoiseaux

Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor een nieuw scala aan taken binnen het sociale domein (wonen, welzijn, zorg en werk). Een deel van deze taken worden al uitgevoerd door maatschappelijke organisaties, zoals dorpsinfoloketten, het dorpsvervoer en de dorpsdagvoorzieningen. Daarnaast zijn in verschillende kernen initiatieven opgezet die bijdragen aan de invulling van deze nieuwe taken. De gemeente Peel en Maas gaat daarom de komende tijd ‘schakelen’ met maatschappelijke organisaties en initiatieven in de kernen om deze taken in 2015 samen goed op te pakken. Wethouder Marlou Absil: “De pilot Schakelplein helpt ons om een samenleving te vormen, samen met elkaar, waarin het normaal is dat je zorg draagt voor elkaar. Dat is onze stip op de horizon en dat vraagt een bijdrage van ons allemaal.”

Lees verder

Overbetuwe kantelt

12 september 2013 door Danielle Damoiseaux

Vandaag gaat Overbetuwe officieel kantelen! Tien partners gaan samen de uitdaging aan om met elkaar goed voorbereid de decentralisaties tegemoet te gaan. De bestuurders van Stuw, STMG, RIBW-AVV, Pluryn, MEE Gelderse Poort, de Driestroom, Attent wwz, Samen Zorgen en wethouder Koopmans-Jacobs trekken vandaag letterlijk de werkkleding aan, en zetten de handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst, die een vergaande vorm van samenwerking in de ‘werkplaats’ formaliseert. De samenwerkingspartijen worden gefaciliteerd door het HAN lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief in het kader van de Wmo werkplaats Nijmegen.