Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘jongeren’

Van passend onderwijs naar passende arbeid vraagt ‘samenregie’

20 september 2016 door Lineke van Hal

Vertrekkend vanuit de ervaringsdeskundigheid van jongeren heeft de werkplaats ‘Van Passend Onderwijs naar Passende Arbeid vanuit Ervaringsdeskundigheid’ tot doel om uitvoerend professionals en beleidsmakers te versterken bij het aansluiten bij de leefwereld van jongeren om vandaaruit samen passend onderwijs en passende arbeid vorm te geven. In deze benadering is de leefwereld van jongeren leidend. In aansluiting op de verhalen en ervaringen van jongeren, wordt vanuit dit perspectief samengewerkt met (ervaringsdeskundige) jongeren, scholen, instellingen, professionals, beleidsmakers en belangrijke naasten die voor jongeren van betekenis zijn in deelname aan passend onderwijs én hun reis van passend onderwijs naar passende arbeid.
In de werkplaats krijgt deze samenwerking momenteel vorm met gemeente Nijmegen, Tandem Welzijn, Werkbedrijf Rijk van Nijmegen, ROC Nijmegen, ervaringsdeskundig adviseurs en studenten, docenten en onderzoekers van verschillende faculteiten van de HAN.

Lees verder

Jongeren starten campagne ‘Hallo Millingen’

1 december 2015 door Danielle Damoiseaux

VervolgactieMillingen01-12-2015DeGelderlanderEind 2014 interviewden studenten en onderzoekers van Lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief, Kenniscentrum HAN SOCIAAL inwoners van alle leeftijden uit Millingen, Kekerdom en Leuth over de leefbaarheid in hun dorp. Op de bijeenkomst in januari 2015 werden de uitkomsten besproken met de dorpsinwoners. Daarna gingen de ruim honderd aanwezigen in gesprek over mogelijke vervolgacties. Eén van die vervolgacties is opgepakt door Jongerencentrum de Tof. Zij voeren nu de campagne “wij zeggen elkaar gedag”. Vandaag krijgt hun initiatief aandacht in De Gelderlander (klik op de afbeelding). Meer informatie over de campagne en de plannen van de jongeren? Ga naar de facebookpagina (klik hier) of www.wijzeggengedag.nl.

Benieuwd naar de onderzoeksresultaten en andere vervolgacties die inwoners met elkaar formuleerden? Lees dan de publieksversie (klik hier) van het onderzoeksrapport ‘Iedereen helpt elkaar toch wel?!’

 

 

Eenzaam ben je niet alleen

2 juli 2015 door Danielle Damoiseaux

SPH2015 Eenzaam ben je niet alleen - kroeg

Eenzaam ben je niet alleen, dat is de boodschap uit het onderzoek naar eenzaamheid onder jongvolwassenen in Nijmegen. Twee studenten van de opleiding Pedagogiek en vijf  studenten van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening hebben onder leiding van docentonderzoeker Maria van Erp zeer succesvol onderzoek gedaan naar eenzaamheid onder 35 jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Het is een vervolg op het onderzoek naar eenzaamheid in Aalten in 2014. De inzichten uit beide onderzoeken leiden ook tot nieuwe creatieve producten. Zo ontwierpen studenten een handzame waaier voor professionals en vrijwilligers met alles over eenzaamheid. Andere studenten maakten posters met citaten uit het onderzoek, een innovatief hulpmiddel om eenzaamheid gemakkelijker bespreekbaar te maken. De waaier en posters worden professioneel doorontwikkeld in het kader van  het landelijke project ‘Doorbreek eenzaamheid en sociaal isolement’.

De pedagogische civil society volgens jongeren zelf

7 mei 2014 door Danielle Damoiseaux

Het begrip Pedagogische Civil Society is populair en doet een beroep op onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het opvoeden en opgroeien van kinderen in onze samenleving. Jongeren blijken vaak een lastige doelgroep. Ze zijn moeilijk te bereiken, veroorzaken volgens sommige buurtbewoners regelmatig overlast en jongerenwerkers vinden steeds moeilijker aansluiting. Hoe ziet de wereld van ‘jong zijn’ eruit en welke betekenis geven jongeren zelf aan deze wereld? Wat zijn hun behoeften en welke ondersteuning hebben ze nodig? In het artikel in Pedagogiek in Praktijk (PIP, april 2014) doen Joos Meesters en Bea de Ruijter verslag hoe jongeren op basis van participatief onderzoek betrokken kunnen worden bij de Pedagogische Civil Society.