Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘governance’

De Maatschappelijke Prijslijst: wat kost een uurtje zorg?

4 maart 2015 door Danielle Damoiseaux

De Ontwikkelwerkplaats Effectencalculator heeft de nieuwe Maatschappelijke Prijslijst gepresenteerd. In tijden van ‘meer met minder’ is het natuurlijk wel nodig om te weten wat zaken kosten, ook in andere maatschappelijke domeinen. De maatschappelijke prijslijst geeft een overzicht van 140 kostenposten: Wat kost een voogdijschap? Of een huisarts? Of een openbare prullenbak?  We gaan door met verzamelen van de prijzen. Om bestaande prijzen te verbeteren en om nieuwe prijzen toe te voegen. We horen graag wat uw prijs is! Het gebruik van de maatschappelijke prijslijst is vrij voor iedereen, maar wel voor eigen risico: lees de bijsluiter. Download de prijslijst.

Support 2014: klaar voor de nieuwe Wmo?

8 mei 2014 door Danielle Damoiseaux

Deze vraag staat centraal tijdens de Support 2014 beurs op 9 mei. Het is de beurs in de Benelux voor iedereen met een fysieke beperking, hun omgeving en mensen die beroepshalve te maken hebben met de beperkingen die fysieke handicaps kunnen opleggen.

Op deze dag vindt het debat “Is iedereen wel klaar voor de nieuwe Wmo?” plaats onder leiding van de hoofdredacteur van het Wmo Magazine.  Martha van Biene, lector Hogeschool Arnhem en Nijmegen & programmaleider Wmo-werkplaats Nijmegen is een van de deelnemers aan dit debat. Daarnaast nemen Inge van Dommelen, adviseur bij o.a. Koepel WMO-raden en Eric van der Burg, wethouder Zorg & Welzijn gemeente Amsterdam deel aan het debat. Ook gaan op het speciaal ingerichte Wmo-plein personen met een beperking, (zorg)professionals, ambtenaren en belangenbehartigers met elkaar in gesprek.

Overbetuwe kantelt

12 september 2013 door Danielle Damoiseaux

Vandaag gaat Overbetuwe officieel kantelen! Tien partners gaan samen de uitdaging aan om met elkaar goed voorbereid de decentralisaties tegemoet te gaan. De bestuurders van Stuw, STMG, RIBW-AVV, Pluryn, MEE Gelderse Poort, de Driestroom, Attent wwz, Samen Zorgen en wethouder Koopmans-Jacobs trekken vandaag letterlijk de werkkleding aan, en zetten de handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst, die een vergaande vorm van samenwerking in de ‘werkplaats’ formaliseert. De samenwerkingspartijen worden gefaciliteerd door het HAN lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief in het kader van de Wmo werkplaats Nijmegen.

‘Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl 2012’

28 april 2012 door Peter Koster

Op 30 mei 2012 vond het congres ‘Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl’ plaats. Martha van Biene, lector Lokale dienstverlening vanuit Klantperspectief, verzorgde een workshop over het Netwerk Welzijn Versterkt in Gemeente Peel en Maas. Dit netwerk creëert duurzame samenwerkingsverbanden tussen burgers, maatschappelijke organisaties en lokale ondernemers. Via transities initieert de gemeente maatschappelijke overgangen die tijd, durf en energie vergen. Mede ingegeven door Wmo Welzijn Nieuwe Stijl ontwikkelen partijen nieuwe governance-systemen en bouwen aan een frontline sturing waarin burgers, professionals en maatschappelijke  partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. Meer informatie over het congres vindt u op: Hoe-staat-de-Wmo-er-anno-2012-voor?

Start governance-onderzoek Wmo werkplaats Nijmegen

25 januari 2011 door Peter Koster

Deze maand is een verkenningsonderzoek van start gegaan naar de governance-aanpak vanuit de Wmo werkplaats Nijmegen. Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door Bert Berendsen van HAN VDO Onderzoek en Advies, moet antwoord gaan geven op vragen als: hoeveel samenhang is er eigenlijk tussen gemeenten en uitvoerende organisaties? Welke sturingsmodellen hanteren gemeenten? Hoe worden resultaten gemeten?

Het verkennende onderzoek zal tot maart 2011 gaan duren. De eindrapportage volgt in april. De eerste informatie van Bert Berendsen over het verkennende onderzoek vindt u hier:

Governance Bert Berendsen