Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘Peel en Maas’

Wmo werkplaats Nijmegen wordt Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

7 januari 2016 door Danielle Damoiseaux

In april 2016 start de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen die in opdracht van VWS wordt uitgevoerd voor de periode van 2016 tot en met 2018. De Werkplaats Sociaal Domein is de opvolging van de Wmo werkplaatsen. De inrichting van de Werkplaats start met de gemeenten Nijmegen, Peel en Maas, Heumen en Venlo. Er kunnen uiteenlopende transformatievraagstukken aan de Werkplaats worden voorgelegd die kunnen gaan over alle transities: Jeugdwet, Participatiewet, Passend Onderwijs, Wmo en Wet langdurige zorg. In deze bijlage (klik hier) wordt een toelichting gegeven op de aanpak met de gemeenten en de kennisagenda. Het idee is dat tal van gemeenten, organisaties en het onderwijs kennis kunnen halen en brengen in de Werkplaats. Nadere berichtgeving volgt t.z.t. Lees ook het artikel van de VNG (klik hier).

Eerst arrangeren dan indiceren – triade module

20 mei 2015 door Danielle Damoiseaux

De ontwikkelwerkplaats Peel en Maas (onderdeel van de Wmo werkplaats Nijmegen) heeft een nieuwe module gemaakt over eerst arrangeren dan indiceren, burgers en professionals in dialoog. Deze module geeft handvatten voor het sturen van leerprocessen om transities en transformaties te bevorderen. ‘Eerst arrangeren, dan indiceren’, impliceert de uitvoering van de ondersteuningsvisie. De klant/cliënt en eventueel zijn sociale netwerk gaan samen met de professional – die we arrangeur noemen – de vraag verhelderen en de gewenste ondersteuning in beeld brengen. Zij gaan op zoek naar een passend arrangement. De module bevat praktijkvoorbeelden uit Peel en Maas. De gekozen leerinfrastructuur, die tegelijkertijd de werkstructuur is, is een duurzaam leersysteem omdat het verbeteringen en vernieuwingen toelaat. Burgers en professionals ontmoeten elkaar in Peel en Maas voortdurend en gaan door op de ingeslagen weg. U kunt nu zelf aan de slag met arrangeren met de triade module: klik hier.

Behoeften leiden tot bijzondere was- en strijkservice in Peel en Maas

16 oktober 2014 door Danielle Damoiseaux

De Gemeente Peel en Maas heeft de was- en strijkservice in een onderneming ondergebracht. Deze nadrukkelijke vraag kwam in 2009 naar voren in het vraagpatronenonderzoek dat HAN lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief hield met bewoners met een verstandelijke bepekring. Naast mensen met een verstandelijke beperking werken er ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo versterken de Wmo en de Participatiewet elkaar in dit traject. Lees verder

Nieuwe module: Meerwaarde van Eigen Kracht Eerst (BMC)

27 augustus 2014 door Danielle Damoiseaux

De module ‘Meerwaarde van Eigen Kracht Eerst met het Business Model Canvas’ stelt docenten/studenten van Sociale en Paramedische Studies in de gelegenheid kennis te maken met een integraal leerontwerp met onder andere ‘Schakelteam Peel en Maas’, het instrument Business Model Canvas en Bakens Welzijn Nieuwe Stijl.

Het Schakelteam is een vernieuwende variant op wijk- en dorpsteams dat werkt volgens Welzijn Nieuwe Stijl. Het canvas is een eenvoudige en krachtige tool – met negen bouwstenen – om te zien welke onderdelen in een businessmodel een rol spelen. Door de elementen van een organisatie, netwerk, individu en klantengroep op een visuele manier in kaart te brengen zien we snel waar eventuele bijsturing nodig is, wat we moeten laten en wat we moeten gaan doen. Het canvas biedt de gelegenheid het businessmodel van een afstandje te bekijken en de klant centraal te stellen in de keuzes die gemaakt worden in plaats van ‘het beleid’, of ‘de regelgeving’. Het kan confronterend zijn om jezelf kritische vragen te stellen, maar aan de andere kant zorgt het er wel voor dat je de passie om echt van betekenis te zijn voor je klanten(groep) gerichter gaat gebruiken.

Peel en Maas bereidt zich voor

12 mei 2014 door Danielle Damoiseaux

Peel en Maas is net als vele andere gemeenten zich voor aan het bereiden op de decentralisatie van AWBZ naar Wmo. Het programma Leven in het Dorp WWZ staat in Peel en Maas al jaren centraal daarbij, een programma dat staat voor ondersteuning en zorg zo dichtbij als mogelijk en zo speciaal als nodig. Aan de hand van verhalen van inwoners uit de gemeente is een folder gemaakt hoe Peel en Maas zich als gemeente en gemeenschap voorbereidt op de nieuwe Wmo. De centrale vraag: wat wilt u betekenen?