Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘eenzaamheid’

Spel ontwikkeld door de leerwerkplaats ‘Omgaan met eenzaamheid en sociaal isolement’

1 september 2016 door steffigeenen

Op 15 September wordt tijdens een lunchbijeenkomst van het Kenniscentrum HAN SOCIAAL voor docenten en andere belangstellenden binnen de HAN een spel geïntroduceerd om eenzaamheid aan het licht te brengen, te bespreken en mee aan de slag te gaan.

In de leerwerkplaats ‘Omgaan met eenzaamheid en sociaal isolement’ hebben onderzoekers, studenten en docenten samen met ervaringsdeskundigen met een licht verstandelijke beperking en hun coach onderzoek gedaan naar de betekenis van sociaal contact. Het resultaat van de samenwerking is een spel dat draait om aandacht voor elkaar.

Het spel is een uitstekende manier om meer over jezelf en anderen te weten te komen. Met dit spel ontdek je samen wat sociale contacten voor je betekenen en hoe je het liefst met anderen omgaat. Dit spel is ook geschikt om te verkennen hoe je het liefst samenwerkt. Het bevat bovendien doorspeelkaarten om in duo’s met de thema’s die jou raakten door te spelen.

Het spel is geschikt voor mensen vanaf 8 jaar. Het spel kan overal gebruikt worden: thuis, in een woongroep of met collega’s.

Het spel is beschikbaar vanaf 1 december. Wie nu al interesse heeft kan een mail sturen naar: meike.heessels@han.nl

Dorpen aan de Rivier: inwoners van Lith en omgeving aan de slag met vraagpatronen

7 juni 2016 door steffigeenen

Studenten van de HAN, onderzoekers van HAN SOCIAAL en het  Sociaal Team Oss-Noordwest zijn afgelopen halfjaar samen op zoek gegaan naar behoeften, wensen en krachten in de dorpen Lith, Lithoijen, Oijen, Maren-Kessel en Teeffelen ’t Wild. Hoe houden we het dorp bereikbaar en hoe zorgen we dat eenzaamheid wordt bestreden? En wat betekent dat nu, langer zelfstandig wonen? Met 53 bewoners werd een diepte-interview gehouden en ruim 150 mensen namen deel aan de dorpsbijeenkomsten over het onderzoek. Met de resultaten gaan de dorpsraad en het Sociaal Team nu aan de slag. Het rapport is te vinden op de website van de Dorpsraad Lith.

Dit project in de media:
– Krantenbericht: Eenzaamheid blijkt een taboe voor inwoners van Maasdorpen
– Bericht in Brabants Dagblad: Vele belangstellende brengen dorpen in beeld in Ooijen

 

Ondersteuners meer vaardig in omgaan met eenzaamheid

14 januari 2016 door Danielle Damoiseaux

Vier Wmo-werkplaatsen hebben gezamenlijk een geïntegreerde werkwijze ontwikkeld die uitgaat van de vraag van de persoon die eenzaam of sociaal geïsoleerd is. Zo is onder leiding van Wmo-werkplaats Nijmegen, in samenwerking met Coalitie Erbij en professionals en vrijwilligers uit wonen, zorg en welzijn het werkboek en bijbehorende training tot stand gekomen, getiteld Eenzaam ben je niet alleen. Samen werken aan een nieuwe visie op eenzaamheid en sociaal isolement. Gedurende de pilottraining op zes locaties in Nederland is onderzocht hoe de training en het werkboek bijdragen aan de handelingsbekwaamheid rondom eenzaamheid en sociaal isolement van ondersteuners. Tijdens de pilot zijn ruim 80 ondersteuners getraind op het: signaleren, bespreekbaar maken, de vraag verhelderen en het maken van een persoonlijk (actie)plan. Door middel van een voor- en nameting, focusgroepen en een evaluatie zijn de effecten in beeld gebracht. Een van de uitkomsten is dat deelnemers een positieve ontwikkeling ervaren van hun vaardigheden in het omgaan met eenzaamheid. Ook geven deelnemers aan dat de instrumenten uit het werkboek adequate ondersteuning bieden in het omgaan met eenzaamheid en sociaal isolement. Nieuwsgierig? In dit onderzoeksrapport vindt u alle resultaten terug.

HAN Paradepaardje: Eenzaam ben je niet alleen

31 augustus 2015 door Danielle Damoiseaux

HANParade2015-2Op 27 augustus opende de HAN het collegejaar feestelijk met de HAN Parade voor studenten, medewerkers en relaties uit het werkveld. Het project ‘Eenzaam ben je niet alleen’ vormde samen met vijf andere projecten van de HAN het Paradepaadje (foto). Studenten Vivian Verstappen en Rachna Baggerman en onderzoekers Meike Heessels en Daniëlle Damoiseaux van Kenniscentrum HAN SOCIAAL stelden de bezoekers de vraag: wat betekent eenzaamheid voor jou? Sommige mensen waren verrast over het thema en ook dat zoveel jongeren eenzaam zijn. Anderen waren meteen enthousiast over de toepassing van het ontwikkelde werkboek in het onderwijs. Weer anderen wilden vooral aan de slag met het spel Hoe is ‘t?! en de posters die studenten hebben gemaakt. Kortom, een mooie start van het jaar met aandacht voor eenzaamheid en sociaal isolement.

 

Eenzaam ben je niet alleen

2 juli 2015 door Danielle Damoiseaux

SPH2015 Eenzaam ben je niet alleen - kroeg

Eenzaam ben je niet alleen, dat is de boodschap uit het onderzoek naar eenzaamheid onder jongvolwassenen in Nijmegen. Twee studenten van de opleiding Pedagogiek en vijf  studenten van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening hebben onder leiding van docentonderzoeker Maria van Erp zeer succesvol onderzoek gedaan naar eenzaamheid onder 35 jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Het is een vervolg op het onderzoek naar eenzaamheid in Aalten in 2014. De inzichten uit beide onderzoeken leiden ook tot nieuwe creatieve producten. Zo ontwierpen studenten een handzame waaier voor professionals en vrijwilligers met alles over eenzaamheid. Andere studenten maakten posters met citaten uit het onderzoek, een innovatief hulpmiddel om eenzaamheid gemakkelijker bespreekbaar te maken. De waaier en posters worden professioneel doorontwikkeld in het kader van  het landelijke project ‘Doorbreek eenzaamheid en sociaal isolement’.