Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘allochtonen’

‘Burgers voor Burgers’ nu ook in België

25 maart 2015 door Danielle Damoiseaux

Voor de Wmo werkplaats Nijmegen ontwikkelde Alex de Veld het werkboek Burgers voor Burgers. Doel: vrijwilligers gaan aan de slag om sociale netwerken van bewoners te versterken. Inmiddels wordt deze werkwijze niet alleen in Ede toegepast, ook in België. Onderzoekers van de Arteveldehogeschool in Gent ontwikkelen samen met het Starterslabo Kortrijk, Stebo Genk en met steun van het Europees Sociaal Fonds een toolbox voor de begeleiding van allochtone prestarters (Vlaams voor: ondernemers in spé die zich serieus oriënteren op het starten van een eigen bedrijf en concreet werk maken van hun ondernemersideeën). Een van de onderdelen is het inventariseren en evalueren van het netwerk van de allochtone prestarter. Daarbij maken de ontwikkelaars gebruik van de werkvormen uit het werkboek Burgers voor Burgers, onder andere de eerste totaalindruk over het netwerk, de opening voor het gesprek en sterke/minder sterke kanten. Zelf ook aan de slag met het werkboek? Klik hier.

Film Licht Kruis

6 februari 2012 door Peter Koster

Migrantenouderen worden voor het eerst oud in Nederland. De korte film ‘Licht Kruis’ vertelt het verhaal van mevrouw Monsanto Douglas, een Surinaams – Antilliaanse vrouw op leeftijd, woonachtig in Nijmegen.

Welzijnsorganisaties als Swon – het seniorennetwerk zoeken naar wegen om aan te sluiten op de behoeftes van deze groep. In de film legt Erik Jansen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen uit hoe narratief onderzoek daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren. Ook zien we hoe welzijnsprofessionals het verhaal van mevrouw Monsanto in de praktijk vertalen naar verbetering en verandering in de sociale sector.

‘Licht Kruis’ is onderdeel van een afstudeeronderzoek van vier studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Het onderzoek vond plaats volgens de kaders van de Wmo Nieuwe Stijl.

Resultaten onderzoek oudere migranten

17 november 2011 door Peter Koster

In 2010 en 2011 bundelden seniorennetwerk SWON en de HAN hun krachten in een onderzoek onder oudere migranten in Nijmegen. Antilliaanse, Surinaamse, Indische, Molukse, Turkse, Marokkaanse ouderen werden geïnterviewd over wonen, welzijn en zorg. Alle bevindingen zijn nu samengebracht en besproken met vertegenwoordigers van de diverse gemeenschappen en instellingen.

Op 29 november 2011 werd een publieksversie van het onderzoeksrapport gepresenteerd. Hieronder vindt u de presentatie van de resultaten van het onderzoek onder oudere migranten in Nijmegen en de brochure en de rapportage van Swon, het seniorennetwerk.

Presentatie resultaten onderzoek oudere migranten

Brochure In gesprek met

Rapportage Swon In gesprek met

Methodiek Dünya

28 november 2010 door Peter Koster

‘Erop af in de praktijk van alle dag.’ Zo zou je de methodiek Dünya (de wereld) het best kunnen omschrijven. Deze methodiek werd een dikke twee jaar geleden geïntroduceerd door de organisaties Inter-Lokaal en Dichterbij en had tot doel de afstand tussen kwetsbare allochtonen en voorzieningen (welzijn, zorg en werk) te verkleinen.

Dünya is uitgegroeid tot een netwerk van inwoners (sleutelfiguren, vrijwilligers) en partijen op het gebied van welzijn en zorg in Nijmegen. Zij werken onder meer samen met wijkteams, corporaties, het meldpunt bijzondere zorg (GGD), onderwijs, gemeente, politie en reclassering. Op dit moment wordt hulp geboden aan 90 personen uit de doelgroep. Eind 2011 moeten dat er 200 zijn.

Eindrapportages studenten

9 juli 2010 door Erik Jansen

Het einde van het schooljaar in het hbo nadert. Het gevolg daarvan is dat verschillende groepen studenten van verschillende opleidingen en betrokken bij de verschillende Wmo-werkplaats projecten hun onderzoek hebben afgerond. Dit leidt tot enerzijds het afstuderen van een aantal van hen, en anderzijds in ieder geval tot mooie rapporten over de vraagpatronen van verschillende groepen cliënten en burgers. Zo is de studie van een aantal Maatschappelijk Werk en Dienstverlening studenten in het project rond allochtone ouderen bij SWON afgerond. Een van de studenten heeft ook een zeer professionele videoreportage over hun project en de narratieve onderzoeksmethode gemaakt die met groot succes is vertoond op de projectleidersdag van 8 juni 2010.

Verder is een groep ergotherapiestudenten en een groep HBO-V studenten in het project met Vilente in Ede klaar met hun onderzoek. Dit leidde in alle gevallen tot bezielde rapporten en presentaties. Omdat in een eerder stadium in Vilente ook al interviews waren gehouden zien we hier de mogelijkheden van het stapelen van de gegevens en het opbouwen van een database van narratieven.

De studenten nemen hun nieuwe expertise mee het werkveld in. We hopen dat de maatschappij daar veel profijt van zal hebben. In ieder geval hebben hun inspanningen de projecten veel opgeleverd. Namens de Wmo-werkplaats en de deelnemende partijen hartelijk dank daarvoor.