Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Minor Samen werken aan een duurzame civil society

In de minor ‘Samen werken aan een duurzame civil society’ van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen leer je hoe je met professionals en burgers samenwerkt aan een samenleving waar iedereen mee kan en mag doen.

In én met mensen in lokale praktijken leer je allereerst goed luisteren naar de verhalen van mensen en bedenk je wat professionals en burgers samen anders moeten doen om de omslag van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving te laten slagen. Het insiprerende van deze minor is dat je met daadwerkelijke vraagstukken in de praktijk aan de slag gaat. Je leert met professionals en burgers optimaal gebruik te maken van de netwerken in de samenleving. Door dit te doen lever je uiteindelijk zelf een bijdrage aan de Civil Society. Leren, Doen, Onderzoeken en Vernieuwen gaan in deze minor hand in hand.

In de minor staat ondersteunen centraal in plaats van zorgen en begeleiden en leer je wat de effecten zijn van een ondersteunende manier van werken en de betekenis voor de samenleving.

•Narratief onderzoek en perspectiefbenadering

•Vraaggericht werken

•Dialogisch werken

•Democratisch burgerschap en participatie

•Leren, ontwikkelen en innoveren

 

Voor meer informatie: Praktische info minor

Voor aanmeldingen: Meld je aan!

Sociale wijkteams Nijmegen

YouTube Preview Image

Informatieve presentatie (nb: hier zijn geen rechten aan te ontlenen, alles onder voorbehoud): presentatie minor25februariV2

Alvast meer lezen? Check deze voorlopige versie van een aankomende publicatie.

Contact: Joos Meesters, joos.meesters@han.nl,

Erik Jansen, erik.jansen@han.nl

Reacties