Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

Nieuw project voor de regionale ontwikkellijn armoede: het Zakg€ldProj€ct

21 december 2017 door Lisbeth Verharen

Afgelopen week zag het Zakg€ldProj€ct het levenslicht ook buiten de muren van de HAN. Het initiatief, waarmee we ons sterk willen maken tegen het doorbreken van generatiearmoede, werd met enthousiasme ontvangen tijdens de bijeenkomst van RvN@ ‘Op de stip ‘Talent in de regio’’ .

Aanleiding | De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen wil een bijdrage leveren aan het signaleren, voorkomen en bestrijden van armoede. Dat doen we op meerdere manieren, maar een concreet initiatief daartoe ligt sinds een half jaar op de tekentafel. Dankzij inspanningen van ervaringsdeskundigen, studenten, partners in het lokale sociale domein en het lectoraat zijn de contouren van het initiatief inmiddels helder. Contouren die naadloos aansluiten bij de aanbevelingen in het rapport van de Kinderombudsman: Alle kinderen kansrijk . De aanbeveling luidt: “Bied kinderen en jongeren financiële opvoeding, bijvoorbeeld door een pilotproject rondom de verstrekking van zakgeld en het leren omgaan met een eigen budget” (Kinderombudsman, 2017). En dat is precies wat we in de pilot Zakg€ldProj€ct doen. Lees verder

Project Financiële Zelfredzaamheid op symposium ‘Jongvolwassenen met LVB AanZet’

15 december 2017 door Lisbeth Verharen

Het eerste project binnen de regionale ontwikkellijn Armoede nadert zijn afronding. Op 25 januari worden de resultaten gepresenteerd tijdens het symposium AanZet. Een mooi begin van het nieuwe jaar!

In dit symposium staan de resultaten van drie projecten centraal die zich richten op jongeren met een licht verstandelijke beperking in het sociale domein: AanZet in de WijKring, AanZet naar volwassenheid en AanZ€t met geld.  Deze interactieve middag is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij en geïnteresseerd is in participatie en inclusie van jongvolwassenen met LVB. Voor meer informatie over deze middag en over hoe je je kunt aanmelden zie:

Uitnodiging Symposium AanZet!

Graag tot dan!

Betrokken organisaties zijn Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Radboudumc, Pluryn, Oro, Siza, Het Interlokaal-Tandem,  gemeente Helmond, gemeente Arnhem en gemeente Nijmegen

 

Aanmelden bij: Helmie.Kayser@han.nl

Kracht van de Toegang in Epe: onderzoekers en professionals als co-onderzoekers!

15 december 2017 door Maarten Kwakernaak

Net als alle andere gemeenten staat Epe voor grote uitdagingen in het sociaal domein. Nu de decentralisaties geland zijn is het zaak om grip te krijgen op de werkzame elementen van de transformatie en kritisch te blijven op knelpunten in dit vernieuwingsproces. Onderzoeker Maarten Kwakernaak ging samen met extern onderzoeker Jochum Deuten én lokale professionals op zoek naar de krachten, maar ook de uitdagingen van de Toegang in Epe. Het leidde tot negen aandachtspunten, te lezen in de rapportage “Toegang onder de Loep“. De aandachtspunten richten zich op zelfredzaamheid, laagdrempeligheid, regie, integraal en ontschot werken en preventie.

Lees verder

Gemeente Heumen gaat Kletsborden

30 november 2017 door Meike Heessels

De Gemeente Heumen heeft naar aanleiding van de samenwerking met Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen voor alle verbonden organisaties uit wonen, welzijn en zorg een Kletsbord aangeschaft. Kletsborden is een spel dat draait écht contact maken. Tijdens het Kletsborden neem je de tijd voor elkaar. Je stelt elkaar vragen. Je bekijkt het leven eens door de ogen van een ander. Je praat niet alleen, maar gaat ook samen op ontdekkingsreis. Dat wat je leert in het spel kun je gebruiken in je eigen leven. Zo oefen je bijvoorbeeld met complimenten geven of met ruzie maken. Dit levert grappige en soms emotionele situaties op, net als in het echte leven. We dagen je uit om ook na het spelen eens een gekke vraag aan een ander te stellen. Of iemand even écht aan te kijken.We wensen de bewoners in de gemeente Heumen veel plezier op deze reis!

Technologie en de sociale professional

16 november 2017 door Erik Jansen

Technologie is in de hedendaagse wereld niet meer weg te denken. Zo is de smartphone alomtegenwoordig en klopt het Internet-of-Things (IoT) aan de deur. Vrijwel alle nieuw naar de markt gebrachte electronica is verbonden met internet. Op grond van recente schattingen zal binnen afzienbare tijd eenderde (!) van alle op internet aangesloten entiteiten bestaan uit een autonoom functionerend, niet-menselijk apparaat.

In de zorg zien we dat geëxperimenteerd wordt met o.a. robotica, internetportals waaronder ook het EPD, apps voor de ondersteuning van dagstructuur of dagelijkse bezigheden, andere vormen van communicatie zoals beeldbellen en whatsapp communicatie.

Hoe zit het eigenlijk met het gebruik van technologie in het sociale domein? Overwegen sociale professionals daadwerkelijk het gebruik van technologische middelen als hulpmiddel bij de ondersteuning van personen in kwetsbare posities? Dit zal sterk afhangen van het onderwerp en de professional in kwestie. Punt is echter wel dat als we naar de sector kijken technologie nog niet tot het standaardrepertoire behoort. Lees verder