Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Effectencalculator

Ontwikkelwerkplaats Effectencalculator

Het inzichtelijk maken van maatschappelijk rendement is een opgave waar veel organisaties mee worstelen. Zeker in tijden van demografische verschuivingen en forse bezuinigingen is er een grote behoefte om rendement binnen de zorg- en welzijnssector in kaart te brengen, ten einde doelmatiger en doeltreffender te werk te gaan. In de Wmo Ontwikkelwerkplaats Effectencalculator wordt een groep professionals getraind in het gebruik van een instrument dat in deze behoefte kan voorzien.

De Effectencalculator is een instrument dat maatschappelijke meerwaarde van interventies in het sociale domein in kaart brengt. De maatschappelijke opbrengsten – door de ogen van de bewoner/cliënt – worden in een tijdlijn geplaatst. Daarbij wordt ook de professionele ondersteuning geïnventariseerd, inclusief het bijbehorende prijskaartje. Het resultaat is een visueel overzicht van de maatschappelijke opbrengsten én de financiële effecten.

Onder begeleiding van Jochum Deuten en Wouter Vos – ontwikkelaars van de Effectencalculator – worden deelnemers van deze Wmo Ontwikkelwerkplaats enerzijds getraind in het gebruik van de effectencalculator, en zullen bijdragen aan de ontwikkeling daarvan. Anderzijds zullen zij het instrument toepassen in hun eigen lokale werkpraktijk. Aan het eind van het traject zullen alle deelnemers meester zijn in het meten van maatschappelijke effecten, en kunnen zelf anderen gaan trainen in het gebruik van het instrument. Deelnemende organisaties zijn: hogescholen, gemeenten, zorginstellingen, welzijnsinstellingen en woningcorporaties.

 Voor meer informatie over de ontwikkelingen: effectencalculator.nl

Download of bestel hier de publicatie “Effectencalculator: Evalueren Nieuwe Stijl“.

 

 

Reacties