Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Eenzaam ben je niet alleen

Samen werken aan een nieuwe blik op eenzaamheid en verbinding

SPH2015 Eenzaam ben je niet alleen - kroegEenzaamheid en sociaal isolement komen voor onder alle leeftijdscategorieën en doelgroepen. De veel gemaakte associatie met een gebrek aan contacten is niet altijd juist. Ook met een druk sociaal leven kun je eenzaam zijn. Rondom eenzaamheid en sociaal isolement heerst een taboe. Mensen vinden het moeilijk om hulp te vragen. Ook de ondersteuners (professionals en vrijwilligers) kunnen onzeker zijn over de juiste aanpak.

Veel interventies, weinig effect

Het doorbreken van eenzaamheid of sociaal isolement is niet eenvoudig. Uit eerdere studies blijkt dat bij slechts enkele interventies een klein effect optrad. Dit komt omdat interventies niet aansluiten bij de specifieke vraag, het netwerk en de omstandigheden van de persoon. Hoe kunnen we eenzaamheid effectiever doorbreken?

Werkboek en training Eenzaam ben je niet alleen

De landelijke werkplaatsen Sociaal domein hebben een werkwijze ontwikkeld die uitgaat van de vraag van de persoon. Het werkboek en de training zijn gemaakt samen met Coalitie Erbij en professionals en vrijwilligers uit wonen, zorg en welzijn in verschillende regio’s . Het doel is om ondersteuners (professionals en vrijwilligers) handvatten te bieden om eenzaamheid en sociaal isolement samen met de persoon op te pakken. Onder andere door het trainen van het: signaleren, bespreekbaar maken, aandacht hebben voor het verhaal en het begeleiden in het maken van een persoonlijk plan.

Download het werkboek Eenzaam ben je niet alleen.

Gedurende een pilottraining op zes locaties in Nederland is onderzocht hoe de training en het werkboek bijdragen aan de handelingsbekwaamheid rondom eenzaamheid en sociaal isolement van ondersteuners. Door middel van een voor- en nameting, focusgroepen en een evaluatie zijn de effecten in beeld gebracht. Een van de uitkomsten is dat deelnemers een positieve ontwikkeling ervaren van hun vaardigheden in het omgaan met eenzaamheid. Ook geven deelnemers aan dat de instrumenten uit het werkboek adequate ondersteuning bieden in het omgaan met eenzaamheid en sociaal isolement en handig zijn in het gebruik of om ‘in het achterhoofd te houden’. Nieuwsgierig? In het onderzoeksrapport Onderzoek naar de effecten van de landelijke pilottraining Doorbreek eenzaamheid en sociaal isolement vindt u alle resultaten terug.

Training

Inmiddels zijn er zo’n 100 professionals en vrijwilligers uit het hele land getraind. Een van de effecten van de training is dat de samenwerking in het lokale netwerk rondom de klant wordt versterkt. Professionals en vrijwilligers van verschillende organisaties leren elkaar kennen, begrijpen en weten elkaar te vinden. De training is bedoeld voor professionals en vrijwilligers in wonen, welzijn en zorg. Wilt u bijbehorende training volgen? Neem dan contact op.

Kletsborden

Naast het werkboek en de training heeft Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen het spel Kletsborden gemaakt. Dit spel benadrukt het delen van ervaringen. Het is goed bruikbaar voor onderwijs, zie ook het werkboek Op ervaringen kun je bouwen waar we aan hebben bijgedragen.

Praktijkonderzoek: Ervaringen van eenzaamheid en verbinding in de gemeente Heumen

Een onderzoek in samenwerking met professionals, bewoners, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en lokale werkgroepen. In het kort: Het betreft een participatief onderzoek. Lokale mensen zijn onderzoekspartner in alle fases van onderzoek. De ervaringen van bewoners met eenzaamheid staan centraal. We hebben 62 diepte-interviews gedaan bij mensen thuis (peildatum 16-11-2017). Er zijn inmiddels 9 deelonderzoeken uitgevoerd, in samenwerking met bewoners van alle leeftijden (18-88), waaronder statushouders, mensen met een lichte verstandelijke beperking en mantelzorgers.

Werkboek voor HBO-onderwijs op thema eenzaamheid:

In de gemeente Lingewaard hebben docenten van de HAN, kenniscentrum HAN SOCIAAL en Kenniscentrum Duurzame Zorg samen met bewoners en professionals een onderwijsmodule gemaakt op thema eenzaamheid, module 2 en 3 focussen zich op eenzaamheid en ontmoeting.

Download de onderwijsmodules

Gemeente Aalten:  Lees de resultaten van het onderzoek in Aalten, Dinxperlo en Lintelo.

Meer informatie en vragen

Voor vragen over deze werkplaats en ontwikkelde producten, kunt u hieronder een bericht achterlaten of mailen naar Meike Heessels.

Reacties

6 Reacties to “Eenzaam ben je niet alleen”

sanne schreef:

Geachte medewerker(s)/ Meike Heessels,

In het kader van mijn onderzoek eenzaamheid bij mensen met een verstandelijke beperking, voor mijn studie maatschappelijk werk aan de HAN benader ik bij deze jullie. Mijn vraagstelling bij mijn onderzoek luidt:
In hoeverre is er sprake van eenzaamheid bij ambulante volwassen cliënten met een verstandelijke beperking van Dichterbij van team hatert-oost in Nijmegen en wat kan er gedaan worden om eenzaamheid bij deze doelgroep aan te pakken? Ik ben op zoek naar meer informatie over de reeds ontwikkelde werkwijze voor professionals en vrijwilligers om eenzaamheid bij clienten aan te pakken.
Graag hoor ik of ik dit via jullie kan krijgen, en zo ja, of dit mij kan worden toegestuurd.

Met vriendelijke groet,

Sanne van Vlerken

Moniek van Oss schreef:

Dag Meike,
Vanuit een eenzaamheidsproject ben ik een training aan het ontwikkelen voor vrijwilligers die als participatiecoach met eenzame ouderen aan de slag gaan.
Ik zie dat jullie ook een training aan het ontwikkelen zijn en ik ben uiteraard heel erg benieuwd naar de ontwikkelingen daaromtrent.
Ik zou graag een en ander uitwisselen.

Met vriendelijke groet,

Divers Welzijn
Moniek van Oss

Jan Hangelbroek schreef:

Geachte dames, heren,

Graag ontvang ik informatie over de training i.h.k.v. Eenzaam ben je niet alleen.

Met vriendelijke groet,

Jan Hangelbroek
Tel: 0204620368 of 0644139856

Jan Hangelbroek schreef:

Geachte dames, heren,

Graag ontvang ik informatie over de training voor vrijwilligers en professionals i.h.k.v. Eenzaam ben je niet alleen.

Met vriendelijke groet,

Jan Hangelbroek
Tel: 0204620368 of 0644139856

Maarten Bevers schreef:

hoi,

enige tijd geleden heb ik jullie bendaderd met een praktijkvraag mbt aanpak eenzaamheid.

Zouden jullie hierop kunnen reageren?

Alvast bedankt voor de moeite!
Met vriendelijke groet,

Maarten Bevers
tandem opbouwwerk centum/oost

Meike Heessels schreef:

Dag Maarten,

Dank voor je bericht, ik heb je eerdere bericht niet ontvangen. Zou je me je praktijkvraag willen mailen? Dan ga ik graag met je in gesprek.

Groetjes
Meike

Reageer

*