Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Wmo werkplaats Nijmegen’

Behoeften én bijdragen inwoners Terborg in Stadsplan2020

25 april 2016 door Danielle Damoiseaux

OnderzStadsplan 2020-studentoekers Daniëlle Damoiseaux en Gideon Visser van het lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief ontwikkelden samen met 31 studenten van de HAN en vereniging Terborgs Belang het Stadsplan2020: samenwerken aan een beter Terborg. Maandag 18 april 2016 namen burgemeester Steven de Vreeze en wethouder Peter van der Wardt van Gemeente Oude-IJsselstreek de eerste exemplaren in ontvangst. Zij zijn erg nieuwsgierig, want van tevoren lezen mocht niet. Een bewuste keuze, want Terborgs Belang wilde voorkomen dat de gemeente zich al tijdens het maken van plan ging bemoeien met de inhoud. Volgens de wethouder is het soms nog wennen om zo faciliterend te werken. De journalist van de Gelderse Post (klik hier voor het artikel) heeft het al wel mogen lezen en noemt het plan ambitieus en eerlijk:  “Het nieuwe stadsplan is eerlijk, goed leesbaar en ambitieus van toon. Daarmee is het in elk geval voor elke inwoner van Terborg de moeite van het lezen waard.” De wethouder stelt voor om na het lezen van het stadsplan binnen 3 maanden met Terborgs Belang, inwoners en andere partijen een aanvalsplan te maken. Meteen aan de slag! Een voorbeeld voor de HAN wat betreft multidisciplinair onderzoeken en leren in de praktijk.

Lees verder

Evalueren? Dat doen we samen!

23 maart 2016 door Danielle Damoiseaux

Afgelopen maandag verscheen de publicatie De Effectencalculator: Evaluatie Nieuwe Stijl. In deze publicatie vertellen de auteurs over een nieuwe vorm van dialogisch evalueren. Naast een uitleg over de werkwijze geven zij uitleg over de achterliggende theorie en methodiek. Ook is er bijvoorbeeld een handige lijst met ‘maatschappelijke prijzen’ te vinden. Wat kost bijvoorbeeld een uurtje maatschappelijk werk? Of een uithuisplaatsing van een kind? Bestel of download het boek via Movisie (klik hier). Wil je ook Effectencalculateur worden? Meld je dan aan voor de training Effectencalculateur.

Kunst verbindt met verhalen in beeld

23 maart 2016 door Danielle Damoiseaux

In het online magazine Kunst verbindt met verhalen in beeld staat beeldend narratief werken voor en door mensen in kwetsbare situaties centraal. Het magazine biedt een inclusief programma voor deskundigheidsbevordering aan professionals in de kunsteducatie en in het sociaal pedagogisch domein. Deze didactische train-the-trainers uitgave is gebaseerd op het masteronderzoek Verhalen van meedoen in beeld van Paola de Bruijn, verbonden aan HAN SOCIAAL. Hierin is de werking van betekenisgeving aan beelden, in relatie tot sociale inclusie onderzocht. ‘Kunst verbindt met verhalen in beeld’ gaat over beeldtaal. Het laat zien hoe beeldtaal bijdraagt aan hoe mensen zichzelf uitdrukken en hoe hun verhalen, vragen en denkwijzen over meedoen verstaanbaar gemaakt kunnen worden. Het magazine laat je kennis maken met cultuureducatief verbinden, cultuurparticipatie en de invloedsferen hierop. Lees verder…

Kookboek voor dorpen en dorpshuizen

8 maart 2016 door Danielle Damoiseaux

Op 15 februari 2016 werd tijdens de Themabijeenkomst Leefbaarheid het Kookboek voor dorpen en dorpshuizen overhandigd aan gedeputeerde Bea Schouten. In het kookboek staan zes ‘recepten’ voor dorpen en dorpshuizen en andere burgerinitiatieven, inclusief ingrediënten en variatietips. Deze recepten zijn een verzameling van de excursies die het Gelderse Kennisnetwerk Leefbaarheid & Gemeenschapsvoorzieningen in 2015 organiseerde, genoemd ‘Kijkje in de Keuken’. Het kookboek geeft een mooi overzicht van de initiatieven die er in Gelderland worden genomen om de leefbaarheid in wijken, dorpen en kernen een impuls te geven. Download het kookboek (klik hier).

Het Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorziening staat in het teken van leren van elkaar. HAN Krachtige Kernen, Spectrum, Vereniging Kleine Kernen Gelderland en ICS Adviseurs vormen dit kennisnetwerk.

Leerwerkplaats ervaringsdeskundigheid

8 maart 2016 door Danielle Damoiseaux

Het Kenniscentrum HAN SOCIAAL gaat samen met ervaringsdeskundigen, praktijkorganisaties, professionals, docenten en studenten in de nieuwe Leerwerkplaats Ervaringsdeskundigheid aan de slag met de vraag hoe de inzet van ervaringsdeskundigheid in onderwijs, onderzoek en praktijk kan worden versterkt. De kennis van ervaringsdeskundigen wordt als cruciaal gezien voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan cliënten. Het traject bestaat uit 5 bijeenkomsten die in 2016 plaatsvinden. Meer informatie over het thema ervaringsdeskundigheid binnen het Kenniscentrum HAN SOCIAAL? Klik hier.