Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen’

ZelfSamen

21 februari 2017 door Lisbeth Verharen

Eigen regie en sociale netwerken vormen centrale begrippen in de huidige ontwikkelingen in de domeinen zorg & welzijn. Verschillende onderzoeksgroepen van de HAN (waaronder die van de werkplaats sociaal domein) hebben in de afgelopen jaren hiervoor producten voor praktijk, onderzoek en onderwijs ontwikkeld. Deze zijn vrij beschikbaar via www.zelfsamen.nl

 

Het Kletsbord seizoen is geopend!

28 november 2016 door Meike Heessels

img_4366Het is zo ver! Aanstaande donderdag tijdens de HAN SOCIAAL inspiratiemiddag, overhandigen we het nieuwe spel Kletsborden aan Jos Kersten, directeur van het Zelfregiecentrum en aan alle sociale opleidingen van de HAN, in de persoon van Annet Laarman. We hebben het spel ‘stiekem’ al gespeeld tijdens de Kennismarkt Gehandicaptensector en de reacties waren lovend. Ervaringsdeskundige trainers van de LFB waren verrast door wat het spel doet en willen het graag gebruiken in trainingen. Een van de deelnemers in de workshop, werkzaam in de gehandicaptenzorg, zei na afloop: “Dit spel doet me denken. We zijn zijn allemaal mensen, die kwetsbaar zijn en zo hun eigen verhaal hebben. Die wederkerigheid, daar gaat het om. Dat oude idee van “Optimale nabijheid met behoud van distantie”, dat werkt helemaal niet. Je moet van beide kanten delen en open durven zijn, dat gebeurt zo vaak nog niet. Dit ga ik met collega’s bespreken.”

Kom je donderdag meespelen? Je kunt je nog opgeven via: https://www.han.nl/onderzoek/agenda/inspiratiemiddag-han-soci/

Nieuwsgierig geworden? Je vindt meer info via: https://blog.han.nl/werkplaatssociaaldomeinnijmegen/kletsborden/

Foto: Angela Jutte, 2016

Van passend onderwijs naar passende arbeid vraagt ‘samenregie’

20 september 2016 door Lineke van Hal

Vertrekkend vanuit de ervaringsdeskundigheid van jongeren heeft de werkplaats ‘Van Passend Onderwijs naar Passende Arbeid vanuit Ervaringsdeskundigheid’ tot doel om uitvoerend professionals en beleidsmakers te versterken bij het aansluiten bij de leefwereld van jongeren om vandaaruit samen passend onderwijs en passende arbeid vorm te geven. In deze benadering is de leefwereld van jongeren leidend. In aansluiting op de verhalen en ervaringen van jongeren, wordt vanuit dit perspectief samengewerkt met (ervaringsdeskundige) jongeren, scholen, instellingen, professionals, beleidsmakers en belangrijke naasten die voor jongeren van betekenis zijn in deelname aan passend onderwijs én hun reis van passend onderwijs naar passende arbeid.
In de werkplaats krijgt deze samenwerking momenteel vorm met gemeente Nijmegen, Tandem Welzijn, Werkbedrijf Rijk van Nijmegen, ROC Nijmegen, ervaringsdeskundig adviseurs en studenten, docenten en onderzoekers van verschillende faculteiten van de HAN.

Lees verder

Spel ontwikkeld door de leerwerkplaats ‘Omgaan met eenzaamheid en sociaal isolement’

1 september 2016 door steffigeenen

Op 15 September wordt tijdens een lunchbijeenkomst van het Kenniscentrum HAN SOCIAAL voor docenten en andere belangstellenden binnen de HAN een spel geïntroduceerd om eenzaamheid aan het licht te brengen, te bespreken en mee aan de slag te gaan.

In de leerwerkplaats ‘Omgaan met eenzaamheid en sociaal isolement’ hebben onderzoekers, studenten en docenten samen met ervaringsdeskundigen met een licht verstandelijke beperking en hun coach onderzoek gedaan naar de betekenis van sociaal contact. Het resultaat van de samenwerking is een spel dat draait om aandacht voor elkaar.

Het spel is een uitstekende manier om meer over jezelf en anderen te weten te komen. Met dit spel ontdek je samen wat sociale contacten voor je betekenen en hoe je het liefst met anderen omgaat. Dit spel is ook geschikt om te verkennen hoe je het liefst samenwerkt. Het bevat bovendien doorspeelkaarten om in duo’s met de thema’s die jou raakten door te spelen.

Het spel is geschikt voor mensen vanaf 8 jaar. Het spel kan overal gebruikt worden: thuis, in een woongroep of met collega’s.

Het spel is beschikbaar vanaf 1 december. Wie nu al interesse heeft kan een mail sturen naar: meike.heessels@han.nl

De Toegang in Tilburg: één gezin, één plan, één coördinator een groot succes met grote uitdagingen

7 juni 2016 door steffigeenen

Het afgelopen jaar onderzochten HAN SOCIAAL en onderzoeker/adviseur Jochum Deuten de wijkteams in Tilburg. Met het instrument Effectencalculator werd bekeken hoe de vernieuwende aanpak van de Toegang tot nu toe wordt ervaren door bewoners en professionals. De aanpak, waarbij burgers één aanspreekpunt vanuit de Toegang hebben, blijkt zeer positief uit te pakken. Burgers geven aan erg geholpen te zijn bij de samenwerking die zij aangaan met hun coördinator van de Toegang. Toch zijn er punten waaraan gewerkt zal worden. De enorme opgave die de Toegang heeft om ook met complexe (jeugd)vraagstukken aan de gang te gaan, legt druk op de agenda’s van de hulpverleners, en daarmee de werking van de aanpak. Ook de wijkgerichte aanpak lijkt nog maar beperkt van de grond te komen. En hoe kun je het netwerk inzetten, wanneer iemand geen netwerk heeft? Lees de uitgebreide resultaten en conclusies in het Eindrapport Kwalitatieve evaluatie Toegang .