Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Niet gerubriceerd’

Gemeente Heumen gaat Kletsborden

30 november 2017 door Meike Heessels

De Gemeente Heumen heeft naar aanleiding van de samenwerking met Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen voor alle verbonden organisaties uit wonen, welzijn en zorg een Kletsbord aangeschaft. Kletsborden is een spel dat draait écht contact maken. Tijdens het Kletsborden neem je de tijd voor elkaar. Je stelt elkaar vragen. Je bekijkt het leven eens door de ogen van een ander. Je praat niet alleen, maar gaat ook samen op ontdekkingsreis. Dat wat je leert in het spel kun je gebruiken in je eigen leven. Zo oefen je bijvoorbeeld met complimenten geven of met ruzie maken. Dit levert grappige en soms emotionele situaties op, net als in het echte leven. We dagen je uit om ook na het spelen eens een gekke vraag aan een ander te stellen. Of iemand even écht aan te kijken.We wensen de bewoners in de gemeente Heumen veel plezier op deze reis!

Technologie en de sociale professional

16 november 2017 door Erik Jansen

Technologie is in de hedendaagse wereld niet meer weg te denken. Zo is de smartphone alomtegenwoordig en klopt het Internet-of-Things (IoT) aan de deur. Vrijwel alle nieuw naar de markt gebrachte electronica is verbonden met internet. Op grond van recente schattingen zal binnen afzienbare tijd eenderde (!) van alle op internet aangesloten entiteiten bestaan uit een autonoom functionerend, niet-menselijk apparaat.

In de zorg zien we dat geëxperimenteerd wordt met o.a. robotica, internetportals waaronder ook het EPD, apps voor de ondersteuning van dagstructuur of dagelijkse bezigheden, andere vormen van communicatie zoals beeldbellen en whatsapp communicatie.

Hoe zit het eigenlijk met het gebruik van technologie in het sociale domein? Overwegen sociale professionals daadwerkelijk het gebruik van technologische middelen als hulpmiddel bij de ondersteuning van personen in kwetsbare posities? Dit zal sterk afhangen van het onderwerp en de professional in kwestie. Punt is echter wel dat als we naar de sector kijken technologie nog niet tot het standaardrepertoire behoort. Lees verder

Meet & Eat en actieleertraject in het kader van Passend Onderwijs en Passende Arbeid

10 oktober 2017 door Joos Meesters

Op 20 September was een zogenaamde Meet & Eat, georganiseerd door de Vliegende Brigade. Vijf jongeren hebben hun ervaringen gedeeld om hun perspectief op het thema  Passend Onderwijs en Passende arbeid voor het voerlicht te brengen. 25 professionals vanuit de gemeente, voortgezet onderwijs (Dominicuscollege), Tandem, ROC, R75, Pluryn en het Werkbedrijf en studenten van de HAN waren hierbij aanwezig. De avond was bij Jimmy’s. De deelnemers waren onder de indruk van de verhalen.

De vliegende brigade bestaat uit vijf jongeren die in het kader van het onderzoeksproject Passend Onderwijs en passende Arbeid activiteiten organiseren en de dialoog tussen jongeren en professionals op gang wil brengen om de systeenwereld waar veel van hen tegen aanlopen op te rekken.

Vanuit dit onderzoeksproject Passend Onderwijs en Passende Arbeid is er ook een actieleertraject gestart met diverse professionals. Het doel is de ondersteuning voor jongeren, waarbij deelname aan onderwijs en arbeid niet vanzelfsprekend is te verbeteren door te onderzoeken wat wel en niet werkt om zo tot een werkwijze te komen.

 

Co-productief! Samen zinvol onderzoeken in Peel en Maas

17 september 2017 door Maarten Kwakernaak

Zinvol onderzoek dat bijdraagt aan de praktijk: dat is wat wij nastreven bij de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen. Dit betekent soms nieuwe wegen inslaan en onderzoek uitvoeren in coproductie met nieuwe partners in onderzoek. In de gemeente Peel en Maas starten wij daarom dit nieuwe semester met een samenwerking tussen studenten pedagogiek en gezinscoaches om een lokaal vraagstuk op te pakken.

Lees verder

Start van eerste project voor het onderzoeksthema armoede

19 juni 2017 door Lisbeth Verharen

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen richt zich sinds kort ook op het thema armoede. Inmiddels is een eerste project hiervoor gehonoreerd met een subsidie van ZonMw. Samen met de gemeente Nijmegen, welzijnsorganisatie Het Interlokaal-Tandem en ervaringsdeskundige co-onderzoekers onderzoeken we hoe de financiële zelfredzaamheid van zelfstandig wonende Nijmeegse jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) kan worden ondersteund en versterkt.

Het participatief actieonderzoek bestaat uit drie fasen. In de eerste fase worden de verhalen van jongvolwassen met LVB die zelfstandig wonen opgehaald over hun ervaringen met het omgaan met geld en de ondersteuning daarbij. In de tweede fase gaan de deelnemers in meerdere groepsgesprekken met elkaar deze verhalen analyseren en ideeën vormen over het verbeteren van de ondersteuning en de producten die daarbij bruikbaar zijn. In de derde fase worden deze ideeën omgezet in aanbevelingen en worden concrete producten ontwikkeld om de opgedane inzichten uit te dragen, bijvoorbeeld een brochure in gewone taal over omgaan met geld en de mogelijkheden voor ondersteuning daarbij.