Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Niet gerubriceerd’

Aanz€t met Geld

14 juni 2018 door Lisbeth Verharen

Het project Financiële Zelfredzaamheid van jongvolwassenen met LVB is afgerond! Met een subsidie van ZonMw hebben we samen met jongvolwassenen, co-onderzoekers met ervaringskennis, professionals van Tandem-Interlokaal, de gemeente en onderzoekers van de lectoraten ‘Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking’ en ‘Versterken van Sociale Kwaliteit’ beter inzicht gekregen in wat voor deze jongvolwassenen belangrijk is bij het omgaan met geld en een aantal mooie producten hierover weten te maken. Het project is een onderdeel van de regionale ontwikkellijn armoede van de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen: Aanz€t met Geld. De producten van het project, waaronder casussen, films en een rapport, vind je hier

 

“Door dit gesprek kom je er samen achter wat het oplevert”

23 mei 2018 door Erik Jansen

Cora Brink, projectleider Evalueren van Sociale Interventies binnen de Werkplaats Sociaal Domein, heeft een blog geschreven over de betekenis van de activiteiten binnen een jongerencentrum in de gemeente Peel en Maas voor een van de daar actieve jongeren. Dit verhaal is in beeld gebracht met behulp van de Effectencalculator.

Lees de blog van Cora op de website van Kenniscentrum HAN SOCIAAL hier.

Van beleid naar bewoner: evaluatie gebiedsteams Nijkerk

23 maart 2018 door Lisbeth Verharen

In de gemeente Nijkerk hebben vier gebiedsteams een centrale rol gekregen in de maatschappelijke ondersteuning en zorg voor jeugd. Zij moeten zorgen voor laagdrempelige ondersteuning, terwijl de burger zoveel mogelijk in regie staat over het proces en lokaal goed wordt samengewerkt. Tegelijkertijd moet er spaarzaam met middelen worden omgegaan. In hoeverre vinden deze ambitieuze doelstellingen hun weg naar de praktijk? Kenniscentrum HAN SOCIAAL en onderzoeker/adviseur Jochum Deuten evalueerden de aanpak van deze gebiedsteams op basis van 11 beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Casusbesprekingen met de Effectencalculator en panelgesprekken leidde tot overwegend positieve conclusies. Burgers waarderen de volhardendheid van de gebiedteams en ervaren de meerwaarde van het één gezin, één plan-principe: bewoners en de medewerker van het gebiedsteam pakken samen het vraagstuk aan en dragen samen de verantwoordelijkheid voor het resultaat. Afsluitend zijn maar liefst 21 aandachtspunten voor de gebiedsteams geformuleerd. Het rapport is onlangs verschenen en hier te downloaden.

 

 

Waar ben ik of wie ken ik: wegwijs met de sociale kaart

22 februari 2018 door Erik Jansen

Regelmatig komt bij onze Werkplaats Sociaal Domein de vraag binnen of we een rol kunnen spelen in het opstellen van een sociale kaart voor een gemeente of voor een sociaal wijkteam. Door mee te denken, door dat voor de vraagsteller te doen of door studenten te ‘leveren’ die dat als opdracht uitvoeren (‘bemiddelen’ is trouwens een beter woord, omdat we als onderzoekswerkplaats altijd toegang moeten zoeken via een opleiding, maar dat terzijde). In ieder geval richt de vraag zich op het krijgen van overzicht over wat er is in een wijk en wat kan dienen als hulpbron voor kwetsbare personen of personen met een hulpvraag. Lees verder

Promotietraject Van Passend Onderwijs naar Passende Arbeid

20 februari 2018 door Lisbeth Verharen

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen is opgetogen over de promotiebeurs die de HAN heeft toegekend aan Maritza Gerritsen voor een onderzoek dat voortvloeit uit een onderzoekslijn van de werkplaats: Van Passend Onderwijs naar Passende Arbeid.  Vanuit de werkplaats zijn de afgelopen twee jaar jongeren geïnterviewd voor wie participeren in onderwijs en werk niet vanzelfsprekend is. Een artikel over de analyse van deze verhalen is deze maand gepubliceerd in het Journal of Social Intervention. Een prachtige start van het promotietraject van Maritza.

Het onderzoek van Maritza gaat ons helpen om beter te begrijpen wat vanuit het perspectief van jongeren met een ondersteuningsbehoefte belangrijk is voor hun mogelijkheden tot maatschappelijke participatie; wat hen werkelijk goed doet. Dat levert ingrediënten voor hoe we kunnen werken aan het versterken van de voorwaarden van Sociale Kwaliteit voor deze jongeren: Sociaal Economische Zekerheid, Sociale Inclusie, Sociale Cohesie en Sociale Empowerment (zie ook: Verharen, 2017).

Meer over het onderzoek van Maritza lees je hier