Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Van beleid naar bewoner: evaluatie gebiedsteams Nijkerk

23 maart 2018 door Lisbeth Verharen

In de gemeente Nijkerk hebben vier gebiedsteams een centrale rol gekregen in de maatschappelijke ondersteuning en zorg voor jeugd. Zij moeten zorgen voor laagdrempelige ondersteuning, terwijl de burger zoveel mogelijk in regie staat over het proces en lokaal goed wordt samengewerkt. Tegelijkertijd moet er spaarzaam met middelen worden omgegaan. In hoeverre vinden deze ambitieuze doelstellingen hun weg naar de praktijk? Kenniscentrum HAN SOCIAAL en onderzoeker/adviseur Jochum Deuten evalueerden de aanpak van deze gebiedsteams op basis van 11 beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Casusbesprekingen met de Effectencalculator en panelgesprekken leidde tot overwegend positieve conclusies. Burgers waarderen de volhardendheid van de gebiedteams en ervaren de meerwaarde van het één gezin, één plan-principe: bewoners en de medewerker van het gebiedsteam pakken samen het vraagstuk aan en dragen samen de verantwoordelijkheid voor het resultaat. Afsluitend zijn maar liefst 21 aandachtspunten voor de gebiedsteams geformuleerd. Het rapport is onlangs verschenen en hier te downloaden.

 

 

Reacties

Reageer

*