Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Promotietraject Van Passend Onderwijs naar Passende Arbeid

20 februari 2018 door Lisbeth Verharen

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen is opgetogen over de promotiebeurs die de HAN heeft toegekend aan Maritza Gerritsen voor een onderzoek dat voortvloeit uit een onderzoekslijn van de werkplaats: Van Passend Onderwijs naar Passende Arbeid.  Vanuit de werkplaats zijn de afgelopen twee jaar jongeren geïnterviewd voor wie participeren in onderwijs en werk niet vanzelfsprekend is. Een artikel over de analyse van deze verhalen is deze maand gepubliceerd in het Journal of Social Intervention. Een prachtige start van het promotietraject van Maritza.

Het onderzoek van Maritza gaat ons helpen om beter te begrijpen wat vanuit het perspectief van jongeren met een ondersteuningsbehoefte belangrijk is voor hun mogelijkheden tot maatschappelijke participatie; wat hen werkelijk goed doet. Dat levert ingrediënten voor hoe we kunnen werken aan het versterken van de voorwaarden van Sociale Kwaliteit voor deze jongeren: Sociaal Economische Zekerheid, Sociale Inclusie, Sociale Cohesie en Sociale Empowerment (zie ook: Verharen, 2017).

Meer over het onderzoek van Maritza lees je hier

Reacties

Reageer

*