Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Nieuw project voor de regionale ontwikkellijn armoede: het Zakg€ldProj€ct

21 december 2017 door Lisbeth Verharen

Afgelopen week zag het Zakg€ldProj€ct het levenslicht ook buiten de muren van de HAN. Het initiatief, waarmee we ons sterk willen maken tegen het doorbreken van generatiearmoede, werd met enthousiasme ontvangen tijdens de bijeenkomst van RvN@ ‘Op de stip ‘Talent in de regio’’ .

Aanleiding | De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen wil een bijdrage leveren aan het signaleren, voorkomen en bestrijden van armoede. Dat doen we op meerdere manieren, maar een concreet initiatief daartoe ligt sinds een half jaar op de tekentafel. Dankzij inspanningen van ervaringsdeskundigen, studenten, partners in het lokale sociale domein en het lectoraat zijn de contouren van het initiatief inmiddels helder. Contouren die naadloos aansluiten bij de aanbevelingen in het rapport van de Kinderombudsman: Alle kinderen kansrijk . De aanbeveling luidt: “Bied kinderen en jongeren financiële opvoeding, bijvoorbeeld door een pilotproject rondom de verstrekking van zakgeld en het leren omgaan met een eigen budget” (Kinderombudsman, 2017). En dat is precies wat we in de pilot Zakg€ldProj€ct doen.

Het Zakg€ldProj€ct | Door het aanleren van kennis en vaardigheden wordt, volgens het Nibud (2013) financieel risicogedrag tegengegaan. Door met ouders of opvoeders te oefenen met eigen geld, maken kinderen zich financiële competenties eigen. Zakgeld vervult hierbij de functie van ‘leergeld’.

In gezinnen waar de financiële middelen amper toereikend zijn om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen, is zakgeld voor kinderen geen vanzelfsprekendheid. Hoe oefen je met geld als het er niet is? In het Zakg€ldProj€ct krijgen kinderen uit 10 gezinnen een basiszakgeld gefinancierd door Rabobank Rijk van Nijmegen. In tweewekelijkse bijeenkomsten gaan onderzoekers van het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit (penvoerder van de werkplaats) met de ouders, de kinderen, studenten en sociale partners op zoek naar manieren om met dit ‘leergeld’ te oefenen. Door zicht te krijgen op ‘wat werkt’ ontwikkelen we met en voor ouders en kinderen concrete producten of interventies om de financiële zelfredzaamheid van kinderen te versterken.

Het idee is eenvoudig en uit te leggen aan de hand van vijf pijlers:

  1. Doorbreken generatiearmoede | ‘Kinders als verbinders’
  2. Oefenen met geld als er geen geld is | BasisZakgeld
  3. Wat werkt? | Samen leren met 10 gezinnen
  4. Leren van ervaring | Ervaringsdeskundigheid inzetten
  5. Effect meten | Kennis delen

Samenwerken | Het Zakg€ldProj€ct start als een lokaal initiatief. Het draagvlak is groot en de bereidheid om een bijdrage te leveren ook. Op dit moment investeren naast de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ook Rabobank Rijk van Nijmegen en Bindkracht10 (voorheen Tandem). We verwachten in het voorjaar van 2018 te starten met de bijeenkomsten. Wil je ook een bijdrage leveren of meer informatie? Mail naar: Carinda.Jansen@han.nl

Reacties

Reageer

*