Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Kracht van de Toegang in Epe: onderzoekers en professionals als co-onderzoekers!

15 december 2017 door Maarten Kwakernaak

Net als alle andere gemeenten staat Epe voor grote uitdagingen in het sociaal domein. Nu de decentralisaties geland zijn is het zaak om grip te krijgen op de werkzame elementen van de transformatie en kritisch te blijven op knelpunten in dit vernieuwingsproces. Onderzoeker Maarten Kwakernaak ging samen met extern onderzoeker Jochum Deuten én lokale professionals op zoek naar de krachten, maar ook de uitdagingen van de Toegang in Epe. Het leidde tot negen aandachtspunten, te lezen in de rapportage “Toegang onder de Loep“. De aandachtspunten richten zich op zelfredzaamheid, laagdrempeligheid, regie, integraal en ontschot werken en preventie.

In dit onderzoek is gebruikgemaakt van het evaluatie-instrument Effectencalculator. Bij 20 inwoners met meervoudige problematiek is gedetailleerd in kaart gebracht hoe zij in aanraking kwamen met ondersteuning, welke ondersteuning werd ingezet en hoe zij dat ervaren hebben. Op één gesprek na was bij elk evaluatiegesprek de inwoner zelf aanwezig. Daarnaast namen betrokken professionals en mensen uit het netwerk van de inwoner deel.

Bijzonder aan het onderzoek is dat een flink deel van de sessies zijn begeleid door medewerkers van de toegang zelf. Daarvoor hebben ze eerst een training gevolgd. In duo’s zijn ze vervolgens per casus het gesprek aangegaan en werd de informatie uitgewerkt in een ondersteunende webapplicatie en in aanvullende formats. Bovendien heeft er aan het einde van het onderzoek een gesprek plaatsgevonden tussen de onderzoekers en medewerkers over hoe de resultaten hun doorwerking kunnen gaan vinden in de praktijk.

Het onderzoek kan daarom gezien worden als coproductie tussen onderzoekers en medewerkers van de toegang. Deze vorm van onderzoek heeft gezorgd voor draagvlak van resultaten en ontwikkelpunten voortkomend uit dit onderzoek. Ook gaven de evaluatiegesprekken direct belangrijke inzichten aan de medewerkers van de toegang.

Lees hier de eindrapportage.

 

Reacties

Reageer

*