Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Technologie en de sociale professional

16 november 2017 door Erik Jansen

Technologie is in de hedendaagse wereld niet meer weg te denken. Zo is de smartphone alomtegenwoordig en klopt het Internet-of-Things (IoT) aan de deur. Vrijwel alle nieuw naar de markt gebrachte electronica is verbonden met internet. Op grond van recente schattingen zal binnen afzienbare tijd eenderde (!) van alle op internet aangesloten entiteiten bestaan uit een autonoom functionerend, niet-menselijk apparaat.

In de zorg zien we dat geëxperimenteerd wordt met o.a. robotica, internetportals waaronder ook het EPD, apps voor de ondersteuning van dagstructuur of dagelijkse bezigheden, andere vormen van communicatie zoals beeldbellen en whatsapp communicatie.

Hoe zit het eigenlijk met het gebruik van technologie in het sociale domein? Overwegen sociale professionals daadwerkelijk het gebruik van technologische middelen als hulpmiddel bij de ondersteuning van personen in kwetsbare posities? Dit zal sterk afhangen van het onderwerp en de professional in kwestie. Punt is echter wel dat als we naar de sector kijken technologie nog niet tot het standaardrepertoire behoort. En dat is eigenlijk vreemd. Want de wereld verandert in hoog tempo en technologie verandert ook hoe mensen in de wereld staan, net zoals  mensen weer invloed hebben op hoe technologie vorm en inhoud krijgt. Er lijkt toch een soort koudwatervrees te bestaan bij sociaal professionals als er technologie in het spel komt, soms ingegeven door de vooronderstelling dat het tijd en energie kost om te leren werken met een nieuwe gadget.

Een goed voorbeeld van hoe bestaande technologie laagdrempelig wordt toegepast in het sociale domein is Appke, ontwikkeld door het jongerenwerk van welzijnsorganisatie Sociom. Dit betreft een Whatsapp-nummer in samenhang met een afgestemde benadering van jongeren. Aangezien jongeren met elkaar communiceren via Whatsapp (en trouwens niet alleen jongeren) vormt Appke een laagdrempelige manier om als hulpverlener met jongeren in contact te komen en vice versa. En dan is de werkelijke technologie, namelijk het gebruik van Whatsapp, nog niet eens nieuw of wereldschokkend innovatief, en is er dus nauwelijks sprake van een leercurve.

Er is in het sociale domein dus nog veel te innoveren op het gebied van technologische middelen. Wat daarbij essentieel is, en bij uitstek van belang voor sociale professionals, is dat we altijd de hele context bezien waarin de technologie wordt toegepast. Want soms kijken we alleen naar wat we hopen of wensen dat de technologie doet, zonder aandacht te hebben voor gevolgen van het gebruik van de technologie die indirect en onbedoeld zijn. Kortom: zijn er eventuele keerzijdes?

Donderdag 23 november organiseert MOVISIE een sociale technologie safari waarbij de groep deelnemers een aantal plaatsen aandoet waar geëxperimenteerd wordt met sociale technologie. ‘s Middags doet deze bustour het iXperium Health aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Kapittelweg 33, Nijmegen) aan waar een aantal demonstraties van technologie in het sociale domein de revue passeren. Vanaf 15.30u wordt de safari voortgezet bij Spark-center De Allesbinder, aan de Weurtseweg 150 te Nijmegen, waar Erik Jansen van de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen (HAN) een verhaal zal houden met als titel ‘Ongelijkheid en empowerment in het digitale tijdperk’ en onderzoeker Judith Boonstra van hogeschool Saxion daarop een reactie zal geven met als titel ‘Van co-design naar redesign: hoe kunnen sociale professionals zich nieuwe technologie eigen maken?’

 

Inschrijven voor de Sociale Technologie Safari kan hier op de website van MOVISIE. Ook vind je daar meer informatie over het programma. NB: De inschrijvingskosten gelden alleen indien wordt ingeschreven voor de volledige Sociale Technologie Safari inclusief de bustour.

 

Reacties

Reageer

*