Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Co-productief! Samen zinvol onderzoeken in Peel en Maas

17 september 2017 door Maarten Kwakernaak

Zinvol onderzoek dat bijdraagt aan de praktijk: dat is wat wij nastreven bij de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen. Dit betekent soms nieuwe wegen inslaan en onderzoek uitvoeren in coproductie met nieuwe partners in onderzoek. In de gemeente Peel en Maas starten wij daarom dit nieuwe semester met een samenwerking tussen studenten pedagogiek en gezinscoaches om een lokaal vraagstuk op te pakken.

Eerder dit jaar volgden gezinscoaches en consulenten van zorg en ondersteuning in Peel en Maas een training Effectencalculator (zie eerder blog). Met dit instrument kunnen zij als co-onderzoekers de effectiviteit en efficiëntie van elkaars handelen belichten.

Het vraagstuk

Sinds een aantal maanden werken gezinscoaches in de gemeente Peel en Maas intensief samen met huisartsen. Huisartsen zijn bij uitstek signaleerders van problematiek. Zij kunnen daarom een belangrijke rol spelen in het opvangen van de achterliggende vragen en het doorspelen naar laagdrempelige ondersteuning. Deze sterkere verbinding kan verergering van problematiek, zorg en uiteindelijk onnodig hoge zorgkosten voorkomen. Twee gezinscoaches van Peel en Maas gaan daarom samen met Winnie Nissen en Anouk Pelle (studenten pedagogiek) en Maarten Kwakernaak (onderzoeker Werkplaats Sociaal Domein) dit vraagstuk belichten.

Zinvol onderzoek

Deze manier van onderzoeken zorgt voor directe borging en draagvlak in de praktijk. Praktijkprofessionals worden als co-onderzoekers meegenomen in het onderzoeksproces, onder het toeziend oog van kritische studenten en onderzoekers. De studenten hebben hierbinnen ruimte om hun afstudeeronderzoek uit te voeren. Dit alles met het oog op gezamenlijk, zinvol, productief praktijkonderzoek: co-productief dus!

Reacties

Reageer

*