Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Behoeften én bijdragen inwoners Terborg in Stadsplan2020

25 april 2016 door Danielle Damoiseaux

OnderzStadsplan 2020-studentoekers Daniëlle Damoiseaux en Gideon Visser van het lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief ontwikkelden samen met 31 studenten van de HAN en vereniging Terborgs Belang het Stadsplan2020: samenwerken aan een beter Terborg. Maandag 18 april 2016 namen burgemeester Steven de Vreeze en wethouder Peter van der Wardt van Gemeente Oude-IJsselstreek de eerste exemplaren in ontvangst. Zij zijn erg nieuwsgierig, want van tevoren lezen mocht niet. Een bewuste keuze, want Terborgs Belang wilde voorkomen dat de gemeente zich al tijdens het maken van plan ging bemoeien met de inhoud. Volgens de wethouder is het soms nog wennen om zo faciliterend te werken. De journalist van de Gelderse Post (klik hier voor het artikel) heeft het al wel mogen lezen en noemt het plan ambitieus en eerlijk:  “Het nieuwe stadsplan is eerlijk, goed leesbaar en ambitieus van toon. Daarmee is het in elk geval voor elke inwoner van Terborg de moeite van het lezen waard.” De wethouder stelt voor om na het lezen van het stadsplan binnen 3 maanden met Terborgs Belang, inwoners en andere partijen een aanvalsplan te maken. Meteen aan de slag! Een voorbeeld voor de HAN wat betreft multidisciplinair onderzoeken en leren in de praktijk.

YouTube Preview Image

 

Aan de basis van dit stadsplan ligt het onderzoek dat door onderzoekers Daniëlle Damoiseaux en Gideon Visser gedurende een jaar is gedaan samen met studenten van MWD, SPH deeltijd, Pedagogiek, Communicatie en de minor Geriatrie en Gerontologie. De onderzoekers en studenten brachten de behoeften en bijdragen van inwoners in kaart op het gebied van wonen, groen, veiligheid, voorzieningen, elkaar kennen, zorg, maatschappelijke ondersteuning en iets voor de gemeenschap doen. Dit deden zij met behulp van een zogenaamde mixed-methods benadering. Eerst is er een brede vragenlijst over leefbaarheid uitgezet onder alle inwoners van Terborg. Vervolgens is met behulp van ruim 50 narratieve interviews verdieping en verduidelijking aangebracht. Behoeften die veel genoemd zijn door inwoners zijn ontmoetingsplekken voor jong en oud, verbeteren van de verkeersveiligheid en het tegengaan van verpaupering en leegstand van panden. Opvallend is dat inwoners veel spreken over elkaar kennen, burgerinitiatieven, gemeenschapszin, zorg en ondersteuning en daar zelf aan willen bijdragen. Deze onderwerpen kwamen in het oude stadsplan uit 2008 niet aan bod.

Uniek is dat het lectoraat en studenten van verschillende opleidingen samen werken aan het project dat van onderop is vormgegeven samen met de vrijwilligers van Terborgs Belang. Een voorbeeld voor de HAN wat betreft multidisciplinair onderzoeken en leren in de praktijk. De verschillende perspectieven van de studenten maken het onderzoek compleet en studenten leren veel van elkaars achtergrond en de ervaringen tijdens het project. Het resultaat is het Stadsplan2020, van en door inwoners van Terborg. Samen met de inwoners zijn concrete plannen en acties gemaakt welke zijn opgenomen in het Stadsplan.

 

Links en downloads:

Stadsplan2020: samenwerken aan een beter Terborg

Onderzoeksverslagen Terborg en u (kwantitatief en kwalitatief)

Facebookpagina Terborgs Belang

Foto: Marit Hogenboom, student SPH deeltijd, aan het woord tijdens de presentatie van het Stadsplan2020.

Film: terugblik op bewonersavond 16-12-2015 in Terborg (bron: R8).

Voor informatie kunt u contact opnemen met: Gideon.Visser@han.nl

Reacties

Reageer

*