Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Klanten van Bibliotheek en Volksuniversiteit Wijchen zijn zelf aan bod

6 oktober 2014 door Danielle Damoiseaux

De verbouwing van multifunctioneel centrum ’t Mozaïek in Wijchen was voor de Bibliotheek en Volksuniversiteit het moment om meer samen te werken. Niet alleen komen zij in 2015 in hetzelfde gebouw terecht, ook op het vlak van informeel leren en vrijetijdsbesteding vinden ze elkaar. Echter, wat wensen de inwoners van Wijchen op dit gebied? Waar is behoefte aan? Het lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief bracht samen met studenten van Culturele Maatschappelijke Vorming (CMV) deze behoeften en bijdragen in beeld door middel van een narratief vraagpatronenonderzoek.In het proces werden de Bibliotheek en Volksuniversiteit Wijchen begeleid door De Rijnbrinkgroep, adviesorganisatie voor bibliotheken in Gelderland en Overijssel, in het kader van het programma Een Leven Lang Leren. Zij gaven vervolgens de HAN opdracht voor dit onderzoek.

 

Patronen uit gesprekken met inwoners

Zowel cursistenvan de Volksuniversiteit, leden van de Bibliotheek en niet-cursisten/niet-leden werden door de studenten aan huis geïnterviewd. Op 21 mei presenteerden de studenten de resultaten in Wijchen. Ontmoeten speelt daarbij een sleutelrol. Een fijne plek om bijvoorbeeld na een cursus of lezing samen wat te kunnen drinken wordt als belangrijk ervaren. Een ander belangrijk thema is de sfeer. Dan gaat het vooral over je welkom voelen, één balie/aanspreekpunt en in één oogopslag zien waarvoor je terecht kunt bij beide organisaties. Ook gaven mensen aan dat een boek lezen of een cursus volgen geen verplichting moet worden; het gaat om de invulling van de vrije tijd. Qua aanbod van cursussen en lezingen zijn mensen over het algemeen tevreden. Sommigen deden suggesties om wat meer op de actualiteiten aan te sluiten, een ander bood zichzelf spontaan aan om een lezing te houden. Opvallend was daarnaast dat niet veel mensen de voorkeur uitspreken voor digitale boeken. Een papieren boek heeft bij de meesten nog zeker een meerwaarde.

21meiWijchen

Bibliotheek en Volksuniversiteit zitten niet stil

Bijzonder is dat niet alleen de resultaten opgepakt worden door de Bibliotheek en Volksuniversiteit, maar ook de werkwijze. Het open vragen stellen, werken met dialoogtafels en het ‘van onderop’ inrichten van het aanbod vormen de nieuwe aanpak. “Onze medewerkers zijn nog wat onwennig met de nieuwe behoeftegestuurde werkwijze, maar we zien wel resultaat. In de zomer zijn al een paar denktanks geweest met kinderen en volwassen die met ons meedenken over de sfeer en de behoeften in de vrije tijd. We hebben in de zomer zelfs op de markt gestaan en mensen om hun behoeften, ideeën en bijdragen gevraagd,” aldus Anja Kaashoek, directeur van Bibliotheek Wijchen. Wiel Keijsers, secretaris van de Volksuniversiteit ziet ook kansen voor verbetering: “Eén balie waar mensen met vragen over Volksuniversiteit en Bibliotheek terecht kunnen. Dat is zeker iets wat we willen verwezenlijken, ook om het aanmelden voor cursussen toegankelijker te maken.” Niet alleen voor Wijchen zijn de resultaten interessant. Ook voor De Rijnbrinkgroep, adviesorganisatie voor bibliotheken in Gelderland en Overijssel. Deze vorm van onderzoek zou mogelijk in de toekomst opnieuw kunnen worden toegepast. In Wijchen kunnen beide organisaties niet wachten om behoeftegestuurd te werk te gaan. Terwijl de bouw van de nieuwe vleugel in volle gang is, brengen Volksuniversiteit en Bibliotheek het onderzoek al in praktijk.

LogosWijchen2014

Reacties

Reageer

*