Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen ondersteunt de huidige transformatie in het sociaal domein en richt zich op de informele en formele ondersteuning van burgers in kwetsbare posities. Centraal staat het werken en leren vanuit het perspectief van de burger.

Er zijn 14 werkplaatsen in Nederland. In dit animatiefilmpje meer informatie over de doelstellingen en werkwijzen van de werkplaatsen

Kletsborden bij Kerstuitzending Omroep Gelderland

10 januari 2018 door Lisbeth Verharen

Op donderdag 14 december heeft Omroep Gelderland een ‘Gelderland Helpt-diner’ georganiseerd voor mensen die zich eenzaam voelen. Er zijn 60 mensen uitgenodigd voor een speciaal kersdiner. Angela Prudon introduceerde namens de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen het spel ‘Kletsborden. Spelen met aandacht voor elkaar’. Zij speelde met de deelnemers het spel om te laten ervaren hoe Kletsborden bijdraagt aan betekenisvol contact. Lees verder


 

Nieuw project voor de regionale ontwikkellijn armoede: het Zakg€ldProj€ct

21 december 2017 door Lisbeth Verharen

Afgelopen week zag het Zakg€ldProj€ct het levenslicht ook buiten de muren van de HAN. Het initiatief, waarmee we ons sterk willen maken tegen het doorbreken van generatiearmoede, werd met enthousiasme ontvangen tijdens de bijeenkomst van RvN@ ‘Op de stip ‘Talent in de regio’’ .

Aanleiding | De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen wil een bijdrage leveren aan het signaleren, voorkomen en bestrijden van armoede. Dat doen we op meerdere manieren, maar een concreet initiatief daartoe ligt sinds een half jaar op de tekentafel. Dankzij inspanningen van ervaringsdeskundigen, studenten, partners in het lokale sociale domein en het lectoraat zijn de contouren van het initiatief inmiddels helder. Contouren die naadloos aansluiten bij de aanbevelingen in het rapport van de Kinderombudsman: Alle kinderen kansrijk . De aanbeveling luidt: “Bied kinderen en jongeren financiële opvoeding, bijvoorbeeld door een pilotproject rondom de verstrekking van zakgeld en het leren omgaan met een eigen budget” (Kinderombudsman, 2017). En dat is precies wat we in de pilot Zakg€ldProj€ct doen.

Het Zakg€ldProj€ct | Door het aanleren van kennis en vaardigheden wordt, volgens het Nibud (2013) financieel risicogedrag tegengegaan. Door met ouders of opvoeders te oefenen met eigen geld, maken kinderen zich financiële competenties eigen. Zakgeld vervult hierbij de functie van ‘leergeld’.

In gezinnen waar de financiële middelen amper toereikend zijn om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen, is zakgeld voor kinderen geen vanzelfsprekendheid. Hoe oefen je met geld als het er niet is? In het Zakg€ldProj€ct krijgen kinderen uit 10 gezinnen een basiszakgeld gefinancierd door Rabobank Rijk van Nijmegen. In tweewekelijkse bijeenkomsten gaan onderzoekers van het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit (penvoerder van de werkplaats) met de ouders, de kinderen, studenten en sociale partners op zoek naar manieren om met dit ‘leergeld’ te oefenen. Door zicht te krijgen op ‘wat werkt’ ontwikkelen we met en voor ouders en kinderen concrete producten of interventies om de financiële zelfredzaamheid van kinderen te versterken.

Het idee is eenvoudig en uit te leggen aan de hand van vijf pijlers:

  1. Doorbreken generatiearmoede | ‘Kinders als verbinders’
  2. Oefenen met geld als er geen geld is | BasisZakgeld
  3. Wat werkt? | Samen leren met 10 gezinnen
  4. Leren van ervaring | Ervaringsdeskundigheid inzetten
  5. Effect meten | Kennis delen

Samenwerken | Het Zakg€ldProj€ct start als een lokaal initiatief. Het draagvlak is groot en de bereidheid om een bijdrage te leveren ook. Op dit moment investeren naast de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ook Rabobank Rijk van Nijmegen en Bindkracht10 (voorheen Tandem). We verwachten in het voorjaar van 2018 te starten met de bijeenkomsten. Wil je ook een bijdrage leveren of meer informatie? Mail naar: Carinda.Jansen@han.nl

Project Financiële Zelfredzaamheid op symposium ‘Jongvolwassenen met LVB AanZet’

15 december 2017 door Lisbeth Verharen

Het eerste project binnen de regionale ontwikkellijn Armoede nadert zijn afronding. Op 25 januari worden de resultaten gepresenteerd tijdens het symposium AanZet. Een mooi begin van het nieuwe jaar!

In dit symposium staan de resultaten van drie projecten centraal die zich richten op jongeren met een licht verstandelijke beperking in het sociale domein: AanZet in de WijKring, AanZet naar volwassenheid en AanZ€t met geld.  Deze interactieve middag is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij en geïnteresseerd is in participatie en inclusie van jongvolwassenen met LVB. Voor meer informatie over deze middag en over hoe je je kunt aanmelden zie:

Uitnodiging Symposium AanZet!

Graag tot dan!

Betrokken organisaties zijn Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Radboudumc, Pluryn, Oro, Siza, Het Interlokaal-Tandem,  gemeente Helmond, gemeente Arnhem en gemeente Nijmegen

 

Aanmelden bij: Helmie.Kayser@han.nl

Kracht van de Toegang in Epe: onderzoekers en professionals als co-onderzoekers!

15 december 2017 door Maarten Kwakernaak

Net als alle andere gemeenten staat Epe voor grote uitdagingen in het sociaal domein. Nu de decentralisaties geland zijn is het zaak om grip te krijgen op de werkzame elementen van de transformatie en kritisch te blijven op knelpunten in dit vernieuwingsproces. Onderzoeker Maarten Kwakernaak ging samen met extern onderzoeker Jochum Deuten én lokale professionals op zoek naar de krachten, maar ook de uitdagingen van de Toegang in Epe. Het leidde tot negen aandachtspunten, te lezen in de rapportage “Toegang onder de Loep“. De aandachtspunten richten zich op zelfredzaamheid, laagdrempeligheid, regie, integraal en ontschot werken en preventie.

Lees verder

Gemeente Heumen gaat Kletsborden

30 november 2017 door Meike Heessels

De Gemeente Heumen heeft naar aanleiding van de samenwerking met Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen voor alle verbonden organisaties uit wonen, welzijn en zorg een Kletsbord aangeschaft. Kletsborden is een spel dat draait écht contact maken. Tijdens het Kletsborden neem je de tijd voor elkaar. Je stelt elkaar vragen. Je bekijkt het leven eens door de ogen van een ander. Je praat niet alleen, maar gaat ook samen op ontdekkingsreis. Dat wat je leert in het spel kun je gebruiken in je eigen leven. Zo oefen je bijvoorbeeld met complimenten geven of met ruzie maken. Dit levert grappige en soms emotionele situaties op, net als in het echte leven. We dagen je uit om ook na het spelen eens een gekke vraag aan een ander te stellen. Of iemand even écht aan te kijken.We wensen de bewoners in de gemeente Heumen veel plezier op deze reis!