Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen ondersteunt de huidige transformatie in het sociaal domein en richt zich op de informele en formele ondersteuning van burgers in kwetsbare posities. Centraal staat het werken en leren vanuit het perspectief van de burger.

Er zijn 14 werkplaatsen in Nederland. In dit animatiefilmpje meer informatie over de doelstellingen en werkwijzen van de werkplaatsen

De effectencalculator in de klas

18 juni 2018 door Carinda Jansen

Door: Carinda Jansen en Esther Brunsveld

MWD-Student Emma zweet zich een weg door een rollenspel binnen het vak Casemanagement. Het vraagt ook nogal wat om in de mannelijke, twintigjarige tegenspeler een moeder van vier kinderen te zien. ‘Moeder Monique’ en de professionals aan tafel maken het de casemanager niet makkelijk; ze wijken af van het verhaal, zijn hun rol kwijt, hun pen of de hele casus.

 

Effectencalculator in de klas bij het vak Casemanagement

De studenten hebben al zeven weken geoefend in het leidinggeven en samenwerken met een groep professionals en het netwerk van een cliënt. Ze hebben grote stappen gezet, maar het blijft moeilijk om naar het hele plaatje te kijken. Wij denken dat juist daarom de effectencalculator zo goed past binnen het vak casemanagement. Vanuit het lectoraat Versterken van sociale kwaliteit bieden we in de lessenreeks een extra informatieblok aan.

Docent casemanagement Esther Brunsveld beëindigt het rollenspel. Iedereen weer op zijn plek in de eigen rol: de MWD-student. Laptops open, mobieltjes binnen handbereik, blik op de klok. Calculerend. Wat gaat zij zeggen en wat heb ik daaraan?

Docent-onderzoeker Carinda Jansen geeft uitleg over de lectoraten en het onderzoek waarmee de HAN  verbeteringen voor de beroepspraktijk probeert te bewerkstelligen. Hoe mooi het is als je kunt samenwerken; sociale professionals, studenten, onderzoekers en gebruikers van zorg. De handen gaan nog niet op elkaar.

Via lectoraat en onderzoek komen we uit bij de effectencalculator. Een instrument waarmee in dialoog geëvalueerd kan worden, ontwikkeld binnen de Werkplaats Sociaal Domein. In gezamenlijkheid, docent en onderzoeker, verbinden we het instrument aan de toekomstige praktijk van deze jonge mensen en aan ‘moeder Monique’.

Bruikbaarheid in de sociale beroepspraktijk

Het monitoren bij casemanagement is –volgens de instructie in de les- gericht op het gezamenlijk bespreken van de doelen van de cliënt; ‘hoe staat het ervoor, wie doet wat?’. Wat voegt de effectencalculator toe? Alhoewel het instrument hier oorspronkelijk niet voor is bedoeld, zijn elementen goed bruikbaar in de dagelijkse praktijk:

  • Reconstrueren van ondersteuningsactiviteiten aan de hand van een tijdlijn;
  • Aandacht voor het verhaal bij die activiteiten en dat onderscheiden van de feiten;
  • Verhaal vanuit meervoudig perspectief;
  • Zicht op de maatschappelijke kosten van de ondersteuningsactiviteiten.

De kracht zit ‘m in het samenstellen van een verhaal. En dat kunnen maatschappelijk werkers goed. Maatschappelijk werkers stellen de juiste vragen, kunnen met de cliënt op zoek naar feiten en belevingen en dat onderscheiden. De klas wordt wakker.

Moeder Monique en de effectencalculator

Wil je zicht krijgen op het verhaal van ‘moeder Monique’ en begrijpen waarom ze helemaal geen trek meer heeft in hulpverlening, dan kan het reconstrueren van het verhaal van grote waarde zijn.

De klas gaat actief aan de gang met het grote werkblad, de memobriefjes en de maatschappelijke kosten-lijst. Het is allemaal zo simpel nog niet. Wie bood bijvoorbeeld welke ondersteuningsactiviteit op welk moment en hoe heeft Monique dat ervaren? En wat is het perspectief van andere betrokkenen? En tot slot: wat kost dat allemaal? Het leidt tot serieuze inzichten bij de studenten: “What the F%#@* mevrouw, hoeveel kost dat wel niet?! En wie betaalt dat eigenlijk?”. De effectencalculator biedt nog veel meer, maar dat bewaar ik voor later. Voor nu is de missie geslaagd; onderzoek en onderwijs zijn weer wat dichter bij elkaar.

 

Aanz€t met Geld

14 juni 2018 door Lisbeth Verharen

Het project Financiële Zelfredzaamheid van jongvolwassenen met LVB is afgerond! Met een subsidie van ZonMw hebben we samen met jongvolwassenen, co-onderzoekers met ervaringskennis, professionals van Tandem-Interlokaal, de gemeente en onderzoekers van de lectoraten ‘Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking’ en ‘Versterken van Sociale Kwaliteit’ beter inzicht gekregen in wat voor deze jongvolwassenen belangrijk is bij het omgaan met geld en een aantal mooie producten hierover weten te maken. Het project is een onderdeel van de regionale ontwikkellijn armoede van de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen: Aanz€t met Geld. De producten van het project, waaronder casussen, films en een rapport, vind je hier

 

“Door dit gesprek kom je er samen achter wat het oplevert”

23 mei 2018 door Erik Jansen

Cora Brink, projectleider Evalueren van Sociale Interventies binnen de Werkplaats Sociaal Domein, heeft een blog geschreven over de betekenis van de activiteiten binnen een jongerencentrum in de gemeente Peel en Maas voor een van de daar actieve jongeren. Dit verhaal is in beeld gebracht met behulp van de Effectencalculator.

Lees de blog van Cora op de website van Kenniscentrum HAN SOCIAAL hier.

Van beleid naar bewoner: evaluatie gebiedsteams Nijkerk

23 maart 2018 door Lisbeth Verharen

In de gemeente Nijkerk hebben vier gebiedsteams een centrale rol gekregen in de maatschappelijke ondersteuning en zorg voor jeugd. Zij moeten zorgen voor laagdrempelige ondersteuning, terwijl de burger zoveel mogelijk in regie staat over het proces en lokaal goed wordt samengewerkt. Tegelijkertijd moet er spaarzaam met middelen worden omgegaan. In hoeverre vinden deze ambitieuze doelstellingen hun weg naar de praktijk? Kenniscentrum HAN SOCIAAL en onderzoeker/adviseur Jochum Deuten evalueerden de aanpak van deze gebiedsteams op basis van 11 beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Casusbesprekingen met de Effectencalculator en panelgesprekken leidde tot overwegend positieve conclusies. Burgers waarderen de volhardendheid van de gebiedteams en ervaren de meerwaarde van het één gezin, één plan-principe: bewoners en de medewerker van het gebiedsteam pakken samen het vraagstuk aan en dragen samen de verantwoordelijkheid voor het resultaat. Afsluitend zijn maar liefst 21 aandachtspunten voor de gebiedsteams geformuleerd. Het rapport is onlangs verschenen en hier te downloaden.

 

 

Waar ben ik of wie ken ik: wegwijs met de sociale kaart

22 februari 2018 door Erik Jansen

Regelmatig komt bij onze Werkplaats Sociaal Domein de vraag binnen of we een rol kunnen spelen in het opstellen van een sociale kaart voor een gemeente of voor een sociaal wijkteam. Door mee te denken, door dat voor de vraagsteller te doen of door studenten te ‘leveren’ die dat als opdracht uitvoeren (‘bemiddelen’ is trouwens een beter woord, omdat we als onderzoekswerkplaats altijd toegang moeten zoeken via een opleiding, maar dat terzijde). In ieder geval richt de vraag zich op het krijgen van overzicht over wat er is in een wijk en wat kan dienen als hulpbron voor kwetsbare personen of personen met een hulpvraag. Lees verder