Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen ondersteunt de huidige transformatie in het sociaal domein en richt zich op de informele en formele ondersteuning van burgers in kwetsbare posities. Centraal staat het werken en leren vanuit het perspectief van de burger.

Er zijn 14 werkplaatsen in Nederland. In dit animatiefilmpje meer informatie over de doelstellingen en werkwijzen van de werkplaatsen

Waar ben ik of wie ken ik: wegwijs met de sociale kaart

22 februari 2018 door Erik Jansen

Regelmatig komt bij onze Werkplaats Sociaal Domein de vraag binnen of we een rol kunnen spelen in het opstellen van een sociale kaart voor een gemeente of voor een sociaal wijkteam. Door mee te denken, door dat voor de vraagsteller te doen of door studenten te ‘leveren’ die dat als opdracht uitvoeren (‘bemiddelen’ is trouwens een beter woord, omdat we als onderzoekswerkplaats altijd toegang moeten zoeken via een opleiding, maar dat terzijde). In ieder geval richt de vraag zich op het krijgen van overzicht over wat er is in een wijk en wat kan dienen als hulpbron voor kwetsbare personen of personen met een hulpvraag. Lees verder

Promotietraject Van Passend Onderwijs naar Passende Arbeid

20 februari 2018 door Lisbeth Verharen

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen is opgetogen over de promotiebeurs die de HAN heeft toegekend aan Maritza Gerritsen voor een onderzoek dat voortvloeit uit een onderzoekslijn van de werkplaats: Van Passend Onderwijs naar Passende Arbeid.  Vanuit de werkplaats zijn de afgelopen twee jaar jongeren geïnterviewd voor wie participeren in onderwijs en werk niet vanzelfsprekend is. Een artikel over de analyse van deze verhalen is deze maand gepubliceerd in het Journal of Social Intervention. Een prachtige start van het promotietraject van Maritza.

Het onderzoek van Maritza gaat ons helpen om beter te begrijpen wat vanuit het perspectief van jongeren met een ondersteuningsbehoefte belangrijk is voor hun mogelijkheden tot maatschappelijke participatie; wat hen werkelijk goed doet. Dat levert ingrediënten voor hoe we kunnen werken aan het versterken van de voorwaarden van Sociale Kwaliteit voor deze jongeren: Sociaal Economische Zekerheid, Sociale Inclusie, Sociale Cohesie en Sociale Empowerment (zie ook: Verharen, 2017).

Meer over het onderzoek van Maritza lees je hier

Financiële zelfredzaamheid van jongvolwassenen met LVB

1 februari 2018 door Carinda Jansen

MEGAN

Ze heeft geleerd van het verleden. Van die periode toen van de een op de andere dag besloten werd dat ze beter niet meer kon werken. Het werk werd haar te zwaar, dat was duidelijk. Dus kon ze beter stoppen, vonden ze. Dat zou rust geven en ze had immers toch een Wajong-uitkering, dus een financieel vangnet. Niemand besprak met haar de mogelijke consequenties, want ondanks de financiële zekerheid van die uitkering ging ze er financieel toch fors op achteruit. Zó fors dat ze haar huur niet meer kon betalen. Op straat kwam. Geen idee had. Door een vriendin werd opgevangen. Nog steeds geen idee had, maar gelukkig wel een dak boven het hoofd.

Nu, jaren later en dertig jaar oud, draait ze ieder dubbeltje om en werkt ze mee aan het onderzoek ‘Financiële zelfredzaamheid van jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking’. Megan is één van de achttien jonge mensen met wie onderzoekers van de regionale ontwikkellijn armoede van de Werkplaats Sociaal Domein de laatste maanden samenwerkten. Wij zochten gezamenlijk naar een antwoord op de vraag hoe financiële ondersteuning aan Nijmeegse jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking die zelfstandig (gaan) wonen er het beste uit kan zien.

Lees verder

Kletsborden bij Kerstuitzending Omroep Gelderland

10 januari 2018 door Lisbeth Verharen

Op donderdag 14 december heeft Omroep Gelderland een ‘Gelderland Helpt-diner’ georganiseerd voor mensen die zich eenzaam voelen. Er zijn 60 mensen uitgenodigd voor een speciaal kersdiner. Angela Prudon introduceerde namens de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen het spel ‘Kletsborden. Spelen met aandacht voor elkaar’. Zij speelde met de deelnemers het spel om te laten ervaren hoe Kletsborden bijdraagt aan betekenisvol contact. Lees verder


 

Nieuw project voor de regionale ontwikkellijn armoede: het Zakg€ldProj€ct

21 december 2017 door Lisbeth Verharen

Afgelopen week zag het Zakg€ldProj€ct het levenslicht ook buiten de muren van de HAN. Het initiatief, waarmee we ons sterk willen maken tegen het doorbreken van generatiearmoede, werd met enthousiasme ontvangen tijdens de bijeenkomst van RvN@ ‘Op de stip ‘Talent in de regio’’ .

Aanleiding | De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen wil een bijdrage leveren aan het signaleren, voorkomen en bestrijden van armoede. Dat doen we op meerdere manieren, maar een concreet initiatief daartoe ligt sinds een half jaar op de tekentafel. Dankzij inspanningen van ervaringsdeskundigen, studenten, partners in het lokale sociale domein en het lectoraat zijn de contouren van het initiatief inmiddels helder. Contouren die naadloos aansluiten bij de aanbevelingen in het rapport van de Kinderombudsman: Alle kinderen kansrijk . De aanbeveling luidt: “Bied kinderen en jongeren financiële opvoeding, bijvoorbeeld door een pilotproject rondom de verstrekking van zakgeld en het leren omgaan met een eigen budget” (Kinderombudsman, 2017). En dat is precies wat we in de pilot Zakg€ldProj€ct doen. Lees verder