Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen ondersteunt de huidige transformatie in het sociaal domein en richt zich op de informele en formele ondersteuning van burgers in kwetsbare posities. Centraal staat het werken en leren vanuit het perspectief van de burger.

Er zijn 14 werkplaatsen in Nederland. In dit animatiefilmpje meer informatie over de doelstellingen en werkwijzen van de werkplaatsen

“Door dit gesprek kom je er samen achter wat het oplevert”

23 mei 2018 door Erik Jansen

Cora Brink, projectleider Evalueren van Sociale Interventies binnen de Werkplaats Sociaal Domein, heeft een blog geschreven over de betekenis van de activiteiten binnen een jongerencentrum in de gemeente Peel en Maas voor een van de daar actieve jongeren. Dit verhaal is in beeld gebracht met behulp van de Effectencalculator.

Lees de blog van Cora op de website van Kenniscentrum HAN SOCIAAL hier.

Van beleid naar bewoner: evaluatie gebiedsteams Nijkerk

23 maart 2018 door Lisbeth Verharen

In de gemeente Nijkerk hebben vier gebiedsteams een centrale rol gekregen in de maatschappelijke ondersteuning en zorg voor jeugd. Zij moeten zorgen voor laagdrempelige ondersteuning, terwijl de burger zoveel mogelijk in regie staat over het proces en lokaal goed wordt samengewerkt. Tegelijkertijd moet er spaarzaam met middelen worden omgegaan. In hoeverre vinden deze ambitieuze doelstellingen hun weg naar de praktijk? Kenniscentrum HAN SOCIAAL en onderzoeker/adviseur Jochum Deuten evalueerden de aanpak van deze gebiedsteams op basis van 11 beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Casusbesprekingen met de Effectencalculator en panelgesprekken leidde tot overwegend positieve conclusies. Burgers waarderen de volhardendheid van de gebiedteams en ervaren de meerwaarde van het één gezin, één plan-principe: bewoners en de medewerker van het gebiedsteam pakken samen het vraagstuk aan en dragen samen de verantwoordelijkheid voor het resultaat. Afsluitend zijn maar liefst 21 aandachtspunten voor de gebiedsteams geformuleerd. Het rapport is onlangs verschenen en hier te downloaden.

 

 

Waar ben ik of wie ken ik: wegwijs met de sociale kaart

22 februari 2018 door Erik Jansen

Regelmatig komt bij onze Werkplaats Sociaal Domein de vraag binnen of we een rol kunnen spelen in het opstellen van een sociale kaart voor een gemeente of voor een sociaal wijkteam. Door mee te denken, door dat voor de vraagsteller te doen of door studenten te ‘leveren’ die dat als opdracht uitvoeren (‘bemiddelen’ is trouwens een beter woord, omdat we als onderzoekswerkplaats altijd toegang moeten zoeken via een opleiding, maar dat terzijde). In ieder geval richt de vraag zich op het krijgen van overzicht over wat er is in een wijk en wat kan dienen als hulpbron voor kwetsbare personen of personen met een hulpvraag. Lees verder

Promotietraject Van Passend Onderwijs naar Passende Arbeid

20 februari 2018 door Lisbeth Verharen

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen is opgetogen over de promotiebeurs die de HAN heeft toegekend aan Maritza Gerritsen voor een onderzoek dat voortvloeit uit een onderzoekslijn van de werkplaats: Van Passend Onderwijs naar Passende Arbeid.  Vanuit de werkplaats zijn de afgelopen twee jaar jongeren geïnterviewd voor wie participeren in onderwijs en werk niet vanzelfsprekend is. Een artikel over de analyse van deze verhalen is deze maand gepubliceerd in het Journal of Social Intervention. Een prachtige start van het promotietraject van Maritza.

Het onderzoek van Maritza gaat ons helpen om beter te begrijpen wat vanuit het perspectief van jongeren met een ondersteuningsbehoefte belangrijk is voor hun mogelijkheden tot maatschappelijke participatie; wat hen werkelijk goed doet. Dat levert ingrediënten voor hoe we kunnen werken aan het versterken van de voorwaarden van Sociale Kwaliteit voor deze jongeren: Sociaal Economische Zekerheid, Sociale Inclusie, Sociale Cohesie en Sociale Empowerment (zie ook: Verharen, 2017).

Meer over het onderzoek van Maritza lees je hier

Financiële zelfredzaamheid van jongvolwassenen met LVB

1 februari 2018 door Carinda Jansen

MEGAN

Ze heeft geleerd van het verleden. Van die periode toen van de een op de andere dag besloten werd dat ze beter niet meer kon werken. Het werk werd haar te zwaar, dat was duidelijk. Dus kon ze beter stoppen, vonden ze. Dat zou rust geven en ze had immers toch een Wajong-uitkering, dus een financieel vangnet. Niemand besprak met haar de mogelijke consequenties, want ondanks de financiële zekerheid van die uitkering ging ze er financieel toch fors op achteruit. Zó fors dat ze haar huur niet meer kon betalen. Op straat kwam. Geen idee had. Door een vriendin werd opgevangen. Nog steeds geen idee had, maar gelukkig wel een dak boven het hoofd.

Nu, jaren later en dertig jaar oud, draait ze ieder dubbeltje om en werkt ze mee aan het onderzoek ‘Financiële zelfredzaamheid van jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking’. Megan is één van de achttien jonge mensen met wie onderzoekers van de regionale ontwikkellijn armoede van de Werkplaats Sociaal Domein de laatste maanden samenwerkten. Wij zochten gezamenlijk naar een antwoord op de vraag hoe financiële ondersteuning aan Nijmeegse jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking die zelfstandig (gaan) wonen er het beste uit kan zien.

Lees verder