Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Vergroot je wereld

FEM vergroot je wereld!

Studenten van de Faculteit Economie en Management (FEM) vergroten hun netwerk, creativiteit, inspiratie en kennis. Maar ook hun talent, mogelijkheden en toekomst. Kortom, hun wereld. Hoe? Dat lees je op dit weblog. Met foto’s, video’s en teksten houden studenten jou op de hoogte van hun belevenissen tijdens en na hun studie. Lees mee, praat mee en laat je inspireren! Uiteraard kun je zelf ook meedoen.

Share

Opstart financiële propedeuse in samenwerking met Rabobank Rijk van Nijmegen

20 november 2017 door

“Wie van jullie heeft een eigen onderneming?” Verwachtingsvol kijkt Jorn van Roosmalen van Rabobank Rijk van Nijmegen de zaal met studenten in. Dat niemand zijn hand opsteekt mag het enthousiasme van Jorn niet drukken. Vol vaart en plezier gaat hij verder met het afnemen van een kennisquiz over allerlei financiële begrippen. Even later feliciteert hij student Steven Harting met het winnen van de quiz en overhandigt hem een Rabobank-goodiebag.

Samen met Arnold Wijbenga en Bobby van den Oever verzorgt Jorn de opstart van het 2e lesblok (project Ondernemingsplan) van de financiële propedeuse van de HAN. Tot deze financiële propedeuse behoren de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie, Fiscaal Recht en Economie en Financial Services Management.

Klas ‘geadopteerd’ door Rabobank Rijk van Nijmegen
Dat de drie heren van de Rabobank aanwezig zijn bij de Nijmeegse aftrap, heeft een bijzondere reden. Rabobank Rijk van Nijmegen heeft namelijk één van de klassen ‘geadopteerd’. Dit houdt in dat studenten van deze klas het lesprogramma en de opdrachten mogen uitvoeren rondom en met échte opdrachtgevers (startende ondernemers) van de Rabobank Rijk van Nijmegen.

De andere Nijmeegse en ook Arnhemse studenten gaan met fictieve bedrijven aan de slag. Álle Nijmeegse propedeusestudenten zullen in ieder geval iedere dinsdag een expert van de Rabobank Rijk van Nijmegen kunnen ontmoeten op de HAN om hun vragen voor te leggen. De eerste kennismakingsgesprekken tussen studenten en de startende ondernemers hebben reeds plaatsgevonden.

De samenwerking tussen Rabobank Rijk van Nijmegen en de HAN is een prachtige kans die de studenten wordt geboden en we zullen zeker volgen hoe de ervaringen zijn!

Share

Nieuwe minor We Care!

26 oktober 2017 door

Gloednieuwe minor voor FEM-studenten: ‘Waardevol en betrouwbaar innoveren in gezondheidszorg en welzijn: We Care! Over de toekomst van de zorg, waarin mensen ouder worden, de zorg complexer wordt en de kosten stijgen. Een hyperactuele minor waarin je werkt aan echte projecten uit de praktijk, samen met vooraanstaande lectoren, bedrijven en zorginstellingen. Draag bij aan verbetering van zorg en welzijn in Nederland. Kijk hier voor meer informatie.

Share

Afstuderen bij K3Delta: Graven in financiële data

13 oktober 2017 door

Wat kunnen de studenten verwachten tijdens vijf intensieve maanden van Sjuul Derkxafstudeeronderzoek? Waar houden ze zich mee bezig? De 24 -jarige Sjuul Derkx is student Bedrijfseconomie aan de HAN en heeft het afgelopen semester zijn afstudeeropdracht voltooid. Dit deed hij in Nijmegen op het hoofdkantoor van K3Delta, een grote landschapsontwikkelaar.

Waar ging je afstudeeronderzoek precies over?

“Mijn onderzoek richtte zich op optimalisatie van financiële rapportage en de initiatie van integrated reporting. Dit zijn twee verschillende onderwerpen”.

En in Jip-en-Janneke-taal?

“Elke organisatie heeft een jaarrapport, maar bedrijven brengen ook kwartaal- en maandrapportages uit, zowel intern als extern. Voor externe rapportages moet je aan bepaalde wetten en regels voldoen. Intern ben je daar wat vrijer in. K3Delta wilde het interne proces van rapporteren optimaliseren. Zij wilden informatie sneller beschikbaar hebben, zodat ze bijvoorbeeld niet tot de 14e van de maand hoefden te wachten, maar tot de 12e. En tegelijkertijd moest die informatie zo betrouwbaar mogelijk tot stand komen. Dit kan financiële info zijn, maar dat hoeft niet per se. Deze komt tot stand op basis van een verslag, bestaande uit drie elementen: systemen, mensen en de organisatie.

In het verleden werd er natuurlijk ook aan rapporteren gedaan, maar dat waren vooral harde cijfers en feitelijke informatie met maar een klein beetje subjectiviteit. Maar zo’n twintig jaar geleden kwam langzaam de realisatie op gang dat het ook belangrijk is om te rapporteren over níet financiële factoren. Dus over menselijke en duurzame factoren. Dit betekent dat je je bezighoudt met meervoudige waardecreatie. Het is natuurlijk ook belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn en duurzaamheid is als thema ook niet meer weg te denken tegenwoordig.”

Dus jij hield je ook bezig met hoe de medewerkers zich voelde?

“De meeste bedrijven kennen integrated reporting nog niet en ik heb daarom een theoretisch vooronderzoek gedaan binnen K3Delta. Hierbij had ik een sparringpartner: Aron. Hij heeft een multi-capital score-card (hierin staat hoe je scoort op het financiële aspect, maar ook op het niet financiële aspect) ontwikkeld en we hebben samen gekeken naar het groei- en innovatieperspectief. Je leert zo een organisatie écht kennen. Ik heb wel eens eerder stage gelopen, maar hier ben je echt met een lang project bezig en je bent helemaal zelf verantwoordelijk.”

Wat voor begeleiding kreeg je?

Begeleider Koos Wagensveld “Ik zat op de financiële afdeling. Mijn stagebegeleider, de finance manager, zat in de kamer naast mij. Ik had begeleiding van hem in de vorm van afspraken die we af en toe hadden. Ik vind dat ook belangrijk voor het verloop van het proces, want anders weet je niet precies of je goed bezig bent, of je onderzoekt wat je wil onderzoeken en of je opdrachtgever tevreden is met wat je oplevert. Ik sprak hem wekelijks over mijn opdracht. Vaak met ‘tussendoorgesprekjes’. Geplande gesprekken hadden wij één keer in de week.

Vanuit de HAN was mijn begeleider Koos Wagensveld. Koos is een slimme man. Hij is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit en hij geeft ook colleges. Voor mij is het een enorme boost geweest voor mijn carrière dat ik iemand met zoveel expertise als begeleider heb mogen hebben. Ik heb er heel veel van geleerd. Ook met betrekking tot het onderzoekstechnische vlak, want dit had ik nog niet heel veel gehad. Ik vind eigenlijk dat ik hier niet voldoende in ben getraind op het HBO op het gebied van scriptieonderzoek.”

Wat was je grootste uitdaging tijdens je afstudeeronderzoek?

“Omdat het eigenlijk om twee onderzoeken ging die zo verschillend waren, ben ik lang bezig geweest om ze goed in één rapport te krijgen. Uiteindelijk heb ik in overleg met Koos en mijn stagebegeleider besloten om het in te steken alsof het een probleem is met ‘grote gevolgen’ als ze niet sneller rapporteren met betrouwbaardere informatie. Dus toen hebben we er eigenlijk een probleemgericht onderzoek van gemaakt in de vorm van een GAP-analyse.”

Soms was het dus best een uitdaging. Wat deed dat met je motivatie?

“Motivatie om door te gaan, is er altijd wel. De theorie an sich is boeiend en je hebt mensen om je heen die je inspireren zoals een Koos Wagensveld of mijn stagebegeleider bij K3Delta. Koos straalt wel een bepaald charisma uit. Je ziet gewoon dat het een slimme man is, en iedere keer als ik bij hem aanschoof dan boeide hij me vanaf het begin. Je merkt ook dat hij echt leuk vindt wat hij doet. En bij mijn stagebegeleider zag je dat hij echt hart heeft voor de organisatie. Zo iemand stuurt die organisatie echt, en hij is een spin in het web daar. Als ik iemand zou moeten noemen als rolmodel dan denk ik al snel aan dit soort mensen.”

Wat is je meest memorabele moment?

“Mijn meest memorabele moment is… dat de organisatie echt de waarde heeft ingezien van integrated reporting en dat ze daar echt mee verder aan de slag zijn gegaan. Dat geeft een goed gevoel. Ik sprak gisteren de manager van het bedrijf. Hij zei: “je aanbevelingen hè, wij zijn ermee aan de slag gegaan en we herkennen ook een groot gedeelte daarvan: het moet gestructureerder”. En dat zijn toch momenten dat je denkt van: hey, ik heb wel waarde toegevoegd. Je wilt je diploma halen, maar je wilt ook waarde toevoegen voor je opdrachtgever. Dat geeft toch aan dat je er niet voor niets gezeten hebt.”

Hoe heb je K3Delta ervaren? Hoe zie jij de organisatie?

 “Het is een organisatie die goed draait en financieel stabiel is en echt wel goede werknemers heeft. De directie heb ik geïnterviewd. En buiten dat is het een bedrijf waarbij de sfeer erg prettig is. Het is niet dat er de hele tijd gepraat wordt, maar wel af en toe. Je kan wel informele gesprekken hebben.

Ik heb ook een dag meegelopen bij de bouwinstallatie bij Millingen aan de Rijn. Het is interessant om te zien wat ze daar werkelijk doen. Alleen al wat zij daar aan machines hebben is enorm indrukwekkend. Ik ben totaal niet technisch ingesteld, maar al die grote schepen, het precies afwegen en het baggeren maakte een grote indruk op me. K3Delta doet het grondverzet, maar ze doen ook de verkoop van de grondstoffen. Ze hebben zand, grind en klei en dat verkopen ze aan de keramische industrie. Op zo’n dag zie je eigenlijk pas hoe het echt in zijn werking gaat. En ik denk wel dat het belangrijk is dat je op deze manier affiniteit creëert met het primaire proces anders krijg je tunnelvisie: verkokering. Een financiële afdeling is belangrijk, maar werkt wel ondersteunend.

Deling van kennis en competentie is ontzettend belangrijk en het kan bedrijven naar een hoger niveau brengen. Dat is ook een van de dingen die ik heb besproken samen met de algemeen directeur. K3Delta heeft sinds kort een interne portal voor alle werknemers, met nieuwsbrieven zodat iedere werknemer het nieuws kan zien. Op die manier weet iedereen van elkaar waar men mee bezig is en dan krijg je toch een stuk sneller de neuzen dezelfde kant op. Zo houd je het bedrijf levendig en betrokken.”

Hoe denk je dat K3Delta jou ervaren heeft?

“Ik ben niet altijd even gemakkelijk geweest natuurlijk. Ik moet wel kritisch naar mezelf blijven. Je bedrijf en jij hebben allebei verschillende gedachten over de uitvoering van het onderzoek. Uiteindelijk is het je eigen project en daarom ben ik volgens mij een tikkeltje eigenwijs geweest. Maar, volgens mij vond mijn stagebegeleider de gesprekken altijd wel interessant en hij vond het fijn om af en toe samen te sparren en van gedachten te wisselen.

Altijd als ik hem zag dan hadden we een leuk gesprek. Je merkt in die gesprekken wel echt niveauverschil. Ik kom net kijken, maar hij waardeerde wel dat ik vanuit de opleiding een frisse theoretische blik kon geven. Op een gegeven moment zit je al jarenlang in de organisatie en dan kan een frisse blik wel heel vernieuwend werken.”

Heb je nog tips voor andere studenten met betrekking tot hun afstudeeronderzoek?

“Ja, bereid je goed voor en denk heel goed na over wat je leuk vindt. Ik was op tijd met solliciteren en ik had een heel goed gevoel bij de organisatie. Dus ik was al heel snel bezig met mijn onderzoeksonderwerp zonder dat ik me goed georiënteerd had op wat voor andere bedrijven en opdrachten er nog waren. Dus dat wil ik meegegeven. Denk aan wat je leuk vindt en oriënteer je voldoende. Ga meerdere gesprekken aan.”

Het komt over alsof je niet heel tevreden bent over je afstudeeronderwerp?

“Nou, dat is het niet. Er zijn natuurlijk andere onderwerpen waar je nieuwsgierig naar bent. En gedurende het proces heb ik wel eens gedacht ‘had ik dit onderwerp maar gekozen’. Je ziet dan medestudenten waarbij het afstudeerproces iets gemakkelijker gaat. Ik was zelf met twee onderwerpen bezig. Dan doe je automatisch toch concessies en dat vond ik jammer. Maar ik heb echt geen spijt van mijn stage en ik ben blij dat ik met volle overtuiging 5 maanden lang stage heb mogen lopen bij K3Delta.”

Afgestudeerd: en nu?

“Ik ben om dit moment nog aan het kijken of ik wil doorstuderen. Een aantal mensen heeft mij wel aangesproken op LinkedIn, maar ik weet nog niet wat ik precies wil, en waar. Misschien wil ik wel een tijdje gaan reizen. Ik heb zelf een minor in Portugal gedaan. Dat vond ik heel tof. Ik ga hier nog eens rustig over nadenken.”

  • Auteur: Rigo Köpp
Share

Briljant logistiek idee? Ding mee naar Chris Bruggink Award!

26 september 2017 door

Pas afgestudeerden en starters met een uniek logistiek idee (businessplan) kunnen tot eind september meedingen naar de Chris Bruggink Award. Deze prijs is door ondernemersvereniging evefenedex in het leven geroepen als steuntje in de rug van jong logistiek talent. De prijs is € 10.000,- en 10 uur coaching door experts.

Lees verder

Share

Myrthe Berkman bij NRC live

22 mei 2017 door

Mijn naam is Myrthe Berkman, vierdejaars studente Communicatie, en ik ben momenteel aan het afstuderen bij het Amsterdamse FinTech (Finance Technology) bedrijf Virtual Affairs. Ik hoor jeMyrthe berkman, studente Communicatie denken, wat kun je daar nou voor elkaar boksen met zo’n achtergrond? Ik wil in de toekomst graag bruggen slaan tussen de steeds moeilijker wordende technologische wereld en alle derde partijen die hiermee te maken hebben. Je kunt hierbij denken aan interne belanghebbers (marketeers en sales medewerkers die een technologisch product moeten verkopen), afnemers, sollicitanten of investeerders.

Lees verder

Share