Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Win-win door integratie van Lean en Duurzaamheid bij procesverbetering

28 november 2017 door Cynthia Hartsema

Veel mkb-bedrijven worstelen met de vraag hoe hun Lean- en Duurzaamheidsinitiatieven te integreren. De web-based handleiding “Leanenduurzaamproduceren.nl” geeft mkb-bedrijven concrete handvatten en adviezen om hiermee om te gaan.

Voordelen van de integratie van Lean en Duurzaamheid
In veel mkb-bedrijven zijn ‘Lean’ en ‘Duurzaamheid’ gescheiden initiatieven. Ze worden vanuit verschillende hoeken aangestuurd, hebben verschillende aanpak en gebruiken verschillende communicatie- en overlegstructuren. Dat is niet effectief en heeft bovendien als risico dat de verbetermoeheid in de organisatie toeslaat. En het is niet efficiënt: er wordt geen gebruik gemaakt van de synergiemogelijkheden tussen de initiatieven. In het ergste geval worden Lean en Duurzaamheid zelfs concurrerende initiatieven die om de aandacht van management en medewerkers strijden.
Het antwoord ligt in de integratie van beide initiatieven, die immers beide draaien om het elimineren van verspillingen. Hoe kan het management die integratie realiseren? Hoe is dat in andere bedrijven verlopen? Welke tools heeft de voor Lean/Duurzaamheid verantwoordelijke tot zijn beschikking? Dit waren vragen die in het onderzoeksproject “Duurzaam Duurzamer Produceren” (DDP) zijn beantwoord en hebben geleid tot een web-based handleiding (Leanenduurzaamproduceren.nl).

“Binnen ons bedrijf is Lean procesoptimalisatie top of mind, ook hebben we veel in Duurzaamheid geïnvesteerd. Een systematiek die ons helpt aan de ultieme mix van beide (dus: ‘Green’ procesoptimalisatie) zou ons goed passen.”  (AP Nederland BV)

Onderzoeksproject DDP
DDP is een RAAK SIA-onderzoeksproject dat is uitgevoerd vanuit de Hanzehogeschool
Groningen (lectoraat Arbeidsorganisatie en Arbeidsproductiviteit), en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (lectoraat World Class Performance/Lean). Bedrijven en studenten zijn actief bij het project betrokken via de minoren Slim Produceren (Hanze) en World Class Performance (HAN). Studenten vanuit verschillende opleidingen als Technische Bedrijfskunde, Bedrijfskunde MER en Human Technology zijn een aantal maanden bij de 15 participerende bedrijven aanwezig geweest om hun onderzoek uit te voeren. Daarnaast hebben docentonderzoekers, ondersteund door de wetenschappelijke literatuur, een case-vergelijkend onderzoek op de bedrijfprojecten uitgevoerd.

Leanenduurzaamproduceren.nl
Het onderzoek heeft een web-based handleiding ‘Lean en Duurzaam Produceren’ opgeleverd die door mkb-ers zelf ingezet kan worden om het geïntegreerde lean- en duurzaamheidsinitiatief binnen de eigen organisatie te faciliteren.

De handleiding is opgebouwd rond vier hoofdonderdelen:

  • Waarom verduurzamen?
  • Waarom integreren?
  • Integreren op strategisch niveau.
  • Integreren op projectniveau.

De handleiding geeft antwoord op vragen als:

  • Hoe kan via twee korte assessments de status van zowel Lean als Duurzaamheid worden ingeschaald?
  • Op welke wijze kan vanuit de set aan Lean- en Duurzaamheidsdoelstellingen een bijpassende roadmap met verbeterprojecten worden opgesteld?
  • Waar en in welke mate versterken Lean en Duurzaamheid elkaar, maar wanneer werken ze elkaar tegen?
  • Wat is de toepassing van bekende Lean-tools maar nu voor het behalen van Duurzaamheidsresultaten?
  • Welke startcondities en randvoorwaarden gelden om van het geïntegreerde Lean- en Duurzaamheidsinitiatief een succes te maken?
  • Hoe hebben andere bedrijven dit aangepakt en wat zijn de ‘lessons learned’?

Praktijkvoorbeeld integratie
Dat een Lean-invalshoek kan leiden tot nieuwe inzichten bij Duurzaamheidsvraagstukken laat een project bij een transportbandenfabriek zien. Het bedrijf overweegt, uit milieu overwegingen, over te gaan van gasgestookte naar inductiemachines. Hiermee hoopt het bedrijf energie te besparen. Echter, ze twijfelt aanvankelijk of dit financieel wel haalbaar is. Door de investering vervolgens tevens vanuit een Lean-invalshoek te benaderen wordt met een bredere blik gekeken en komen zaken aan de orde die anders onderbelicht zouden blijven. De overstap van gas naar inductie is namelijk meer dan alleen energiebesparing. Uit de analyses blijkt dat er een positieve impact te verwachten is op de kwaliteit verderop in het productieproces. Dit leidt tot minder afkeur. Ook de kortere insteltijd van de inductiemachine ten opzichte van de gasgestookte machine zal voordelig zijn als in de toekomst met kleinere seriegroottes geproduceerd gaat worden. Door meerdere (Lean) procesaspecten mee te nemen in de afweging werd besloten tot de investering.

Beschikbaarheid handboek
De web-based handleiding is vanaf nu voor iedereen beschikbaar via Leanenduurzaamproduceren.nl. De site zal zich steeds verder ontwikkelen op basis van reacties en ervaringen van bezoekers.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit project en gelijksoortige onderzoeksprojecten kunt u contact opnemen met:
Eric Joustra, Docentonderzoeker en projectleider
E eric.Joustra@han.nl
M 0652015199

Share

Reacties

Reageer

*