Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Nieuwe onderzoeksprojecten binnen het HAN Lean-QRM Centrum

13 juli 2017 door Cynthia Hartsema

Vanaf september 2017 starten een aantal nieuwe, gesubsidieerde, onderzoeksprojecten binnen het HAN Lean-QRM Centrum. In deze onderzoeksprojecten wordt intensief samengewerkt met het bedrijfsleven.

RAAK KIEM-project ‘Nieuwe kansen voor Flexibele Productieautomatisering’
In dit project wordt onderzocht op welke wijze nieuwe, flexibele productiesystemen beter ingebed kunnen worden in de goederenstroom van bedrijven, met gebruikmaking van beschikbare data in de gehele waardestroom van producten. Zo kan, bijvoorbeeld, plaatmateriaal beter benut worden door een lasersnijmachine als eerder data beschikbaar komt over toekomstige orders. Dit betekent dat het shop floor control deze data op een goede manier moet kunnen verwerken.  In het project participeren drie MKB bedrijven.
De projectleider is Ir. Gerlinde Oversluizen.

RAAK-mkb project ‘Werkplaats op Weg’
In dit RAAK-mkb project staat centraal hoe werkplaatsen van autodealers zullen veranderen als gevolg van allerhande technische ontwikkelingen.  In het project wordt samengewerkt met het lectoraat Automotive van de HAN en mkb-bedrijven.  In het project worden diverse ontwikkelingen nauwkeurig in kaart gebracht, waarna op basis hiervan roadmaps ontwikkeld worden voor het toekomstig functioneren van werkplaatsen.  Hierbij zullen zowel technische als proces-organisatorische aspecten meegenomen worden.  In het project zal ook, samen met de bedrijven, geëxperimenteerd worden.
Projectleider is Lejo Buning van het lectoraat Automotive
Binnen het HAN Lean-QRM Centrum zal Menno Herkes de kar trekken.

RAAK-mkb project ‘Lean Project Preparation Toolbox’ 
Dit RAAK-mkb project betreft het verbeteren van het voortraject van renovatieprojecten in de bouw. In dit project wordt samengewerkt met het lectoraat ‘Building Future Cities’ van de Hogeschool Utrecht.  Ook het HAN Instituut ‘Built Environment’ en het HAN-lectoraat ‘Model-Based Information Systems’ participeren in het project. Ook doen een ruim aantal mkb-bedrijven mee.
Voor informatie over dit project, kunt u contact opnemen met Rona Vreenegoor (HAN-bouwkunde)
of Jannes Slomp Lector van het Lectoraat Lean / World Class Performance

Share

Reacties

Reageer

*