Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Extra kennis en capaciteit met Techniekstudenten van de HAN

7 mei 2018 door Cynthia Hartsema

Inzet studenten in het kader van de Minor World Class Performance
Als partnerbedrijf van het HAN Lean-QRM Centrum bent u bekend met de inzet van onze 4e jaars studenten bij het uitvoeren van een Lean-gerelateerd verbeterproject in het kader van hun Minor-opdracht. Deze verbeterprojecten moeten een zekere diepgang en complexiteit hebben. Van de studenten verwachten we dat ze hun analytische en ontwerpvaardigheden adequaat gebruiken voor de verbetering van uw bedrijfsprocessen. Bij succesvolle afronding van de minor krijgt de student het Green Belt-certificaat.

Wij nemen binnenkort contact op met onze partnerbedrijven voor het formuleren van de bedrijfsopdrachten.

Stagemogelijkheden
We bieden onze partnerbedrijven ook andere mogelijkheden om studenten in te zetten, zoals opdrachten in het kader van hun stage:

2e jaarsstage TBK
Ten eerste kunt u in de periode september tot januari een tweedejaars student Technische Bedrijfskunde (TBK) stage bij uw bedrijf laten lopen. Belangrijk is dat de student in deze stage kan bijdragen aan een project in uw bedrijf, of helpt bij het oplossen van een probleem. Ze ‘lopen’ in deze stage dus mee, maar moeten wel uitgedaagd worden om een duidelijke eigen bijdrage te leveren. Vanuit de opleiding worden ze gecoacht op bedrijfskundig systeemdenken en op een onderzoekende grondhouding. Naast het werk dat ze doen leveren ze een adviesrapport op.  Het project, of de problematiek, hoeft voor deze stage overigens niet perse een Lean- of QRM-project te zijn.  De docenten die de studenten begeleiden hebben een specialisme dat relevant is voor het project.

3e jaarsstage TBK
Ten tweede kunt u ook TBK-studenten inzetten voor hun laatste stage. Dit moet een uitdagende stage zijn waarin de studenten een probleem (uitdaging) van het bedrijf ‘adopteren’ (ook hier hoeft het probleem niet perse Lean- of QRM-gerelateerd te zijn).  Verwacht wordt dat de studenten initiatief tonen, zich de problematiek goed eigen maken en dit linken aan relevante literatuur. Studenten leveren een adviesrapport op en dragen bij en/of worden waar mogelijk betrokken bij de implementatie en evaluatie. Docenten begeleiden de studenten op hun eigen specialisme.

Beperkt aantal stageplaatsen
Het aantal beschikbare stageplaatsen is beperkt. Wilt u een HAN-student een plek bij uw bedrijf aanbieden?
Stuur dan een bericht aan:
lectoraat.lean@han.nl
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op en proberen u met de juiste student(en) in contact te brengen.

Meer informatie
Heeft u andere vragen of bent u geïnteresseerd in studenten die wij plaatsen voor Minor-opdrachten?
Neem dan contact op met:
Stef Tiggeloven, coördinator HAN Lean-QRM Centrum
E s.tiggeloven@han.nl
M +31 6 83 99 62 91

Wij nemen in de tweede helft van mei contact op met partnerbedrijven van het HAN Lean-QRM Centrum om samen alle mogelijkheden te bespreken.

 

Share

Reacties

Reageer

*