Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Technologie en Samenleving

TERUGBLIK ONDERZOEKSMIDDAG

“HOE INFORMATIETECHNOLOGIE
ALLES VERANDERT”

GA NAAR DE PRESENTATIES

Organizing the Shop Floor in High-Variety/Low-Volume – workshop tijdens QRM Conferentie op 19 juni

17 april 2018 door Cynthia Hartsema

Midden juni wordt de Internationale QRM Conferentie in Eindhoven georganiseerd. Op deze conferentie zullen diverse managers vertellen over hun ervaringen met QRM. Ook zijn er een aantal specifieke, gefocuste, workshops. Op de QRM Conferentie wordt ook een toegepast-wetenschappelijke track georganiseerd waarbinnen enkele onderzoekers van het HAN Lean-QRM Centrum ook presentaties geven.

Organizing the Shop Floor in High-Variety/Low-Volumne
In de track (middagsessie, 19 juni) staat het thema ‘Organizing the Shop Floor in High-Variety/Low-Volume’ centraal. Noorse, Duitse en Nederlandse onderzoekers presenteren hun resultaten. De track is gericht op de rol van Operations Managers (productiemanagers). Het is hun uitdaging om in een High-Variey/Low Volume context te zorgen voor korte en betrouwbare doorlooptijden. Dit vraagt om een goede inrichting van de werkvloer en de organisatie van succesvolle teams. Kaartgestuurde systemen kunnen hierbij behulpzaam zijn. De operations managers zal zich ook bewust moeten zijn van de mogelijkheden van Smart Industry/Industry 4.0.

In de track worden presentaties gegeven over:

 1. de uitdagingen van operations managers;
 2. het inrichten van de werkvloer;
 3. leiderschap in een structuur met autonome cellen;
 4. het gebruik van kaartsystemen in high-variety low volume;
 5. het gebruik van digitale ondersteuning bij assemblage.

 

Onderzoeksproject
De presentaties zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op onderzoek dat uitgevoerd is in het kader van een Europees project. In het project zijn ideeën naar voren gekomen, en elementen ontwikkeld voor het ontwikkelen van een ‘Living Learning Community for (future) operations managers and researchers in High-Varity/Low-Volume’. Ook het concept van de ‘Living Learning Community’ zal in de track naar voren komen.

Meer informatie
Bezoek voor meer informatie over de conferentie de website https://www.qrminstitute.org/qrm-world-conference-2018.
Wilt u meer informatie over onze bijdrage tijdens de conferentie?
Neem dan contact op met:
Jannes Slomp, Lector World Class Performance
E Jannes.Slomp@han.nl
M +31 6 22828900

Share

Manouk Nijhof nieuwe collega Lectoraat Lean / HAN Lean-QRM Centrum

17 april 2018 door Cynthia Hartsema

Sinds 1 maart 2018 is Manouk Nijhof werkzaam voor het HAN Lean-QRM Centrum. Met een frisse en kritische blik hoopt Manouk een waardevolle bijdrage te leveren op het gebied van projectmanagement en onderzoek.

De kracht van continu verbeteren
Manouk gelooft in de kracht van continu verbeteren, zowel tijdens het werk in bedrijven als in het privéleven. Eind 2014 volgde ze de minor “Business and Management” in Noorwegen. Sindsdien is haar interesse vergroot ten aanzien van continu verbeteren, Lean, Total Quality Management en project management. In oktober 2016 raakte Manouk betrokken bij het Lectoraat Lean/WCP als student-assistent bij het project Eurolean+. Samen met collega’s werkte ze aan de ontwikkeling van een internationaal academisch masterprogramma voor Customized Lean.

Achtergrond
Manouk Nijhof studeerde in februari jl. cum laude af aan de Radboud Universiteit Nijmegen in de richting van Organisational Design & Development. Tijdens haar masterscriptie onderzocht Manouk de toepasbaarheid van de Quick Response Manufacturing en Sociotechniek theorieën voor het diagnosticeren, ontwerpen en veranderen van organisatiestructuren. Daarnaast volgde ze extra vakken in de richting van strategische verandering en strategische besluitvorming.

Over het HAN Lean-QRM Centrum
Het HAN Lean-QRM Centrum is het kenniscentrum van het Lectoraat Lean/World Class Performance van de Faculteit Techniek van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen voor Lean en QRM praktijken en technieken. Het centrum zet zich in voor het leggen van de verbinding tussen HBO-onderwijs, toegepast onderzoek en de praktijk. Onderzoekers, stagiaires en afstudeerders voeren projecten uit binnen bedrijven en dienstverlenende organisaties. Het HAN Lean-QRM Centrum is een platform voor continue wisselwerking tussen onderzoek en praktijk.

Meer informatie
Wilt u weten waarbij Manouk en het HAN Lean-QRM Centrum uw organisatie kunnen helpen?
Neem dan contact op:
E manouk.nijhof@han.nl
M +31 6 55208747

Share

Yellow Belt Lean en QRM inclusief studentproject

22 maart 2018 door Cynthia Hartsema

In onze activiteiten zoeken we waar mogelijk altijd naar de combinatie onderzoek, onderwijs en praktijk. Een mooi voorbeeld daarvan is de Yellow Belt opleiding die op 16 en 23 april en 7 en 14 mei wordt verzorgd. Studenten van de opleiding werktuigbouwkunde volgen deze training gezamenlijk met deelnemers uit de praktijk. Vervolgens gaan zij in groepen aan de slag met verbeterprojecten, waar mogelijk bij deze bedrijven.

Introductie Lean en QRM – Lean Yellow Belt
De studenten die dit project uitvoeren nemen als voorbereiding deel aan een Yellow Belt training van het HAN Lean-QRM Centrum. Deze training is een introductie op de Lean en QRM principes. Deze principes worden tijdens deze training toegepast worden in een praktijksimulatie/game. De volgende stap is voor hen het toepassen van deze principes binnen het project dat zij bij bedrijven uitvoeren.

Simulatie tijdens Lean/QRM Yellow Belt

De Lean Yellow Belt training staat ook open voor deelnemers uit bedrijven. U of uw medewerkers volgen de training dan samen met de voltijdsstudenten. Als u ook een project aandraagt, delen we u in bij de groep studenten die het betreffende project uit gaat voeren. U maakt dan alvast kennis en beschikt bij de start van het project over dezelfde basiskennis over Lean en QRM als de studenten. De training beslaat twee achtereenvolgende dagen en is gepland op 16 en 23 april en 7 en 14 mei.
U vindt meer informatie op onze website.

Gezocht: verbeterprojecten
We zoeken daarom voor deze onderwijseenheid van de opleiding werktuigbouwkunde naar een aantal praktijkomgevingen waarmee 3e jaar studenten diverse onderzoeken uit kunnen voeren. Het gaat hierbij om productie gerelateerde projecten, waarbij een eenvoudig (deel)product wordt vervaardigd en/of geassembleerd.

Kennisgebieden
De onderwijseenheid heeft als doel de studenten kennis en inzicht te verschaffen over de volgende kennisgebieden:

 • Productanalyse (hoe kan een product worden gemaakt, zowel fabricage als assemblage)
 • Productieproces (machines, logistiek, goederenstromen, steady state)
 • Onderhoud (analyse naar beschikbaarheid, betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid)
 • Productie- en onderhoudorganisatie
 • Onderzoek naar mogelijke uitbesteding in lagelonenlanden.


Input vanuit het bedrijf

De opleiding werktuigbouwkunde verwacht van het bedrijf:

 • Een aanspreekpunt binnen het bedrijf.
 • Begeleiding van een groep van circa 5 studenten tijdens een tweetal bezoeken aan het bedrijf waarin inzicht wordt gegeven in het productieproces en informatie betreffende de productieomgeving zoals onder andere: storingsgegevens, productiecapaciteiten van de productieomgeving en de diverse machines.
 • Een sample van het (deel)product om te analyseren op maakbaarheid en productietechnieken.


Resultaat

Het onderzoek levert een adviesrapport betreffende de bovengenoemde kennisgebieden, voorzien van een bedrijfseconomische en organisatorische onderbouwing. Dit rapport wordt aan het bedrijf aangeboden in ruil voor de geïnvesteerde tijd. Het gaat hier om een vrij strak gekaderde opdracht vanuit de opleiding waarbij de bedrijfsomgeving vooral dient als casus. Doel is een realistische leeromgeving te creëren. Het bedrijf hoeft dus geen opdracht te formuleren zoals in geval van een minor-stage of afstudeeropdracht.

U kunt de Lean/QRM Yellow belt training uiteraard ook volgen zonder een project aan te dragen. Ook kunt u ervoor kiezen een  project aan te dragen, zonder de opleiding te volgen.
U mist dan natuurlijk het voordeel van de combinatie.

Meer informatie
Stef Tiggeloven
Coördinator HAN Lean-QRM Centrum
06 83 99 62 91

Share