HAN

Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Studio L&D werkt samen met Blankenstijn en Partners

20 december 2016 door Vissers Christel

foto-onderstroom

Komend voorjaar gaat een tweede post-hbo van Opleidingskunde van start: Trainen op de onderstroom.

 

Opleidingskunde gaat over leren en ontwikkelen in organisaties. We leiden voltijd- en deeltijdstudenten op tot L&D professionals. Maar we zijn meer dan een hbo-opleiding! We verbinden studenten en onderzoek met actuele vraagstukken in het werkveld. Vanuit Studio L&D geven we ons netwerk advies over en organiseren we kennissessies en professionaliseringsbijeenkomsten. Ook deze post-hbo opleiding maakt daar onderdeel van uit.

Al jaren wordt de post-hbo E-learning beslissen en bouwen druk bezocht en al een tijd bestond de wens om ook voor de andere beroepsrollen zoals de trainer/coach en de HRD adviseur een post-hbo traject aan te bieden. Toen Opleidingskunde, in naam van docent Trainen & Coachen Janita Moes en Trainer van het Jaar Silvia Blankestijn van Blankestijn en Partners elkaar ontmoetten tijdens een workshop, kwam de samenwerking als vanzelf tot bloei. Zowel bij Opleidingskunde als bij Blankestijn & Partners worden trainers opgeleid tot vaardigheidstrainer en procestrainer en bij Blankestijn & Partners is er zelfs de mogelijkheid om een opleiding tot systemisch teamtrainer te volgen. Silvia en Janita wilden vanuit hun expertise rondom het werken op de onderstroom een kortdurend opleidingstraject ontwikkelen, aansluitend op de vakken Trainen & Coachen bij Opleidingkunde en aansluitend op de opleiding tot vaardigheidstrainer bij Blankestijn & Partners. En daarmee was de post-hbo Trainen op de onderstroom geboren. 5 dagdelen flink de diepte in rondom je eigen gevorderde ontwikkeling als trainer brengt je niet alleen een post-hbo-certificaat maar vooral ook verdieping in je werk als trainer en je persoonlijke kracht te vergroten.

Het trainen op de onzichtbare onderstroom van veranderingsprocessen vraagt andere competenties van de trainer dan het trainen op de zichtbare bovenstroom. Het vraagt een grotere sensitiviteit én dieper inzicht in veranderingsprocessen om deelnemers in contact te brengen met ‘hun plek der moeite’. Dit is de plek waar hun grootste belemmering zit om de verandering daadwerkelijk te realiseren. Door te werken met de emotionele, mentale en fysieke belemmeringen op de plek der moeite kunnen wezenlijke veranderingen plaatsvinden.

Het begeleiden van dit intense proces vraagt niet alleen aanvullende trainerscompetenties, maar vraagt ook verdieping van je persoonlijke ontwikkelingsproces als trainer. Je kunt je deelnemers immers niet verder begeleiden dan je eigen wortels diep zijn. Wanneer jij van binnenuit de worsteling kent die hoort bij de plek der moeite, dan is het ook makkelijker om naast je deelnemers te blijven staan bij hún worsteling.

Bij Blankestijn & Partners symboliseren we dit soms met een foto waarop iemand uit de modder kruipt. Alhoewel een modderbad achteraf vaak erg helend werkt, voelt het doorgaans alles behalve prettig als je er middenin zit. Maar juist door er doorheen te gaan, met alle emoties en belemmeringen die daarbij horen, kan een kernachtige verandering worden gerealiseerd. De verandering in de onderstroom resulteert dan in een zichtbare gedragsverandering met een nieuw effect op de mensen in de omgeving.

Binnen Blankestijn & Partners 4 competentieniveaus in trainen: vakinhoudelijk trainer, vaardigheidstrainer, persoonlijk procestrainer en systemisch teamtrainer. Vertaal je dit naar Opleidingskunde, dan word je daar vooral tot het tweede en derde niveau opgeleid in de bachelor. Bij het geven van deze type trainingen krijg je als trainer te maken met een verschillende intensiteit in groepsdynamiek en met een dieper persoonlijk ontwikkelingsproces bij de deelnemers.

In de post HBO Trainen op de onderstroom komt veel gemeenschappelijk kader tussen de HAN Opleidingskunde en Blankestijn & Partners bij elkaar. Een inspirerende samenwerking die ongetwijfeld garant gaat staan voor een zeer inspirerende opleiding!

Wil je alvast inspiratie opdoen? Bekijk dan hier de video over het stermodel van Blankestijn & Partners:

https://www.youtube.com/watch?v=EtT_x7y5sPo

En hier de brochure van de post-hbo Trainen op de onderstroom:

http://www.hancompetens.nl/train/Trainenonderstroom.pdf

Janita Moes

Docent Opleidingskunde

Reacties

Reageer

*