Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

StudIO L&D

Durven los te laten

17 juni 2018 door Christel Vissers

Het mooie van een training volgen, is dat het mensen bij elkaar brengt die  een gezamenlijke interesse of missie hebben. De training “Leren met hoofd, hart en handen” (HAN 2.0) brengt mensen bij elkaar die werk willen maken van een project of plan, passend bij onderwijsvernieuwing.

Samen iets tot stand brengen, kan alleen wanneer je een goede basis hebt om met elkaar samen te werken. Weten waar de ander goed in is. Jezelf durven zijn bij creatieve processen. De ander iets gunnen, voelen dat je samen iets in handen hebt wat er toe doet. Dat je het verschil kunt en wilt maken.

Dit beeld staat tegenwoordig ‘weer’ bij de HAN. Ik werd erop geattendeerd door een collega. Het beeld staat prachtig voor het gebouw van Educatie, tussen groeiend en bloeiend groen. Het beeld geeft, naar mijn idee, weer wat ons te doen staat. Ruimte bieden aan de student. Durven los te laten. Leren op je eigen manier, creëren, ontdekken en durven te zijn wie je bent. Maar er wel voor ze zijn, kennis bieden op maat, elkaar zien, contact maken, op een gelijkwaardige manier leren van elkaar. Het onderwijs volgt de student, niet andersom.

De sfeer waarin we leren en ontwikkelen tijdens deze training is bijzonder. Bijzonder warm. Aandacht voor een lach, een traan, stilte. Ruimte voor verwondering, verbazing, en overdenking. Een sfeer om contact te maken met jezelf en anderen, om vandaaruit écht te voelen waarom je doet wat je doet. Waarom wij samen doen wat we doen. Hierdoor wordt onze focus steeds helderder en onze boodschap steeds concreter. We durven zelfs al over onze plannen te praten, anderen erbij te betrekken. Adviezen te ontvangen.  We leren door bezig te zijn met wat we in ons hart belangrijk vinden, op zoek gaan naar wat we nodig hebben om dit te bereiken en hóe.

Precies déze manier van leren gunnen we de student ook. Tijdens de training ontdekken we en leren we op een creatieve en nieuwe manier. We krijgen zo handvatten mee die we zelf kunnen inzetten in het onderwijs. Het ‘onder-wijs’  geeft bijna een waarde oordeel aan. Laten we ‘samen-wijs’ zijn, gaan voor meer ruimte en vrijheid in het onderwijs, zodat iedereen met net zoveel plezier kan leren zoals wij nu doen.

In een volgend blog ga ik beschrijven aan welk project we werken. Een project dat een doorontwikkeling is van Studio L&D. Een project dat door, met en voor studenten en medewerkers van Opleidingskunde wordt vormgegeven. Het proces alleen al levert zo veel moois op! Dankzij de authentieke en gedreven begeleiding van Sylvia Bronkhorst (HAN Academy) en Guus Wink (Nomads).

8 juni 2018 door Christel Vissers

Uitnodiging ronde tafel bijeenkomst 4 juni 2018

30 mei 2018 door Christel Vissers


Samen richting geven aan de DLWO


Vorig jaar is er een visie geformuleerd op de Digitale Leer-, Werk, en Onderzoeksomgeving (DLWO). Er is een HAN breed Programma DLWO gestart. Maar wat houdt dat programma in? Waar is het programma nu mee bezig? En wat kan het programma voor jouw opleiding betekenen? We gaan graag met jou het gesprek aan!

De bijeenkomst start met een korte presentatie van Esther van Popta en Nolly Toenders over het programma DLWO en zes pitches over wat de bijbehorende ontwikkeltrajecten inhouden. Vervolgens gaan we per ontwikkeltraject – aan verschillende ronde tafels – met je het gesprek aan over onderstaande onderwerpen.

Ontwikkeltraject Gesprekonderwerp
Studentbegeleiding Hoe houden we het leerproces van de student in beeld, begeleiden we studenten op maat, waarbij de student zijn regie houdt en op afstand begeleid kan worden?
Samen Leren Werken en Onderzoeken Hoe wordt bij jouw opleiding het samenwerken in de driehoek vormgegeven? En welke instrumenten en middelen heb je daarbij nodig?
Toetsen en Beoordelen Hoe geef je het onderwijs een ontwikkelingsgerichte vorm en inhoud, uitgaande van de kracht, autonomie en potentie van de student als (toekomstig) professional) en hoe volg en beoordeel je ontwikkeling en resultaat?

We zien je graag op 4 juni!

Rondetafelbijeenkomst
Aanmelding Aanmelden kan via het leerportaal van HAN Academy. De bijeenkomsten staan in het aanbod onder ‘catalogus’/‘onderwijs’/ ‘etalagebijeenkomsten’. 
Presentatie Esther van Popta, Nolly Toenders, Linda Jakobs, Huib Langenberg, Niels Maes, Tanja van Grinsven en Michel Kao.
Datum 4 juni 2018
Tijdstip 14.30-16.30u
Plaats Ixperium Nijmegen, Kapittelweg 35, ruimte -1.31
Doelgroep Alle HAN-medewerkers, specifiek docenten, managers, onderwijskundigen, beleidsmedewerkers, onderzoekers, leden uit beroepenveldcommissies, curriculumcommissies, examencommissies, etc.
Organisatie Niels Maes (SU O&O)

 

Als opleidingskundige aan de slag op het operatiekamercomplex

14 mei 2018 door Christel Vissers

Erika Aalbers is deeltijd student bij Opleidingskunde. Zij beschrijft haar ervaring tijdens haar praktijkleerperiode.

 

Al bijna 20 jaar als operatieassistent werkzaam op het operatiekamercomplex (OKC) van een academisch ziekenhuis en nu sinds kort als opleidingskundige i.o. aan de slag met mijn project van Praktijkleren 2. Wat een schok was dat.

Als operatieassistent weet ik prima wat ik moet doen; instrumenten klaar leggen en aangeven aan de chirurg, anticiperen op noodsituaties, omgaan met de weerbarstige temperamentvolle persoonlijkheden van de chirurgen, etc.

Maar een opleidingskundige op het OKC? Moet ik me nu opeens anders gaan gedragen? Ben ik niet meer de Erika die ik voorheen was? Wordt er iets anders van mij verwacht? Wat wordt er überhaupt van mij verwacht? Welke rol heb ik nu eigenlijk binnen het OKC? Hoe zien de mensen mij nu ik deze rol/functie aanneem?

Allemaal vragen die door mijn hoofd spookten toen ik met mijn projectmatige deel van Praktijkleren 2 begon.

Lees verder