Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘Lichamelijke Opvoeding’

Bewegen kun je leren: houvast voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs

16 maart 2018 door HAN Sport en Bewegen

Het nieuwe RAAK-Publiek project ‘Bewegen kun je leren’ biedt vakleerkrachten bewegingsonderwijs houvast voor onderbouwde programma’s om kinderen uit te dagen tot goed leren bewegen. De HAN is projectleider en pakt met een sterk netwerk van hogescholen, publieke instellingen, MKB-bedrijven en universiteiten de vraag van de vakleerkrachten naar handvatten voor betere programma’s voor reguliere lessen op. Lees verder

Share

Symposium Beweegniveau herkend: oog voor excellentie – Bewegen moet je leren!

1 februari 2018 door HAN Sport en Bewegen

Elk kind verdient aandacht, ook in het bewegingsonderwijs. Maar wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk waarin verschillende stakeholders zoals vakdocenten, sportservices en schoolbesturen zich verantwoordelijk voelen om kinderen beter te leren bewegen? Hoe kun je het bewegende kind nog meer centraal stellen, hun individuele behoefte in kaart brengen en hen op maat bedienen?  Lees verder

Share

“Weinig verbeteringen zichtbaar wat betreft lichamelijke opvoeding op basisonderwijs”

15 november 2017 door HAN Sport en Bewegen

De 1-meting “Bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs 2017” (Mulier Instituut) is verschenen. Helaas geen goed nieuws voor het bewegingsonderwijs in het Primair Onderwijs (PO). Er zijn zowel kwantitatief en kwalitatief nauwelijks verbeteringen zichtbaar sinds 2013. De vrijblijvendheid van de laatste jaren heeft weinig opgeleverd. Een stevig signaal richting het kabinet om meer eisen stellen aan de kwaliteit van het bewegingsonderwijs door de inzet van vakleerkrachten en borging van de twee lesuren per week. Lees verder

Share

HAN ALO: Een eigen visie en blijven bij de kern van sport- & bewegingsonderwijs

10 december 2015 door HAN Sport en Bewegen

IMG_5191Een eigen visie en blijven bij de kern waar het vak sport- en bewegingsonderwijs (SBO) om draait, daar staat de ALO van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN ALO) voor. Negen jaar geleden, in 2006, startte de eerste groep studenten aan de HAN ALO en ondertussen hebben honderden studenten hun diploma mogen ontvangen. Innovatieve, onderzoekende professionals die in staat zijn kinderen en jongeren goed te leren bewegen in PO, VO, so en mbo. In de visie van de HAN ALO is het essentieel dat we inspelen op en oog hebben voor de motieven om deel te nemen aan de sport- en bewegingscultuur. Hiermee vergroten we de kans dat alle kinderen en jongeren een leven lang blijven sporten en bewegen.

Lees verder

Share

Studiedag voor docenten LO in speciaal onderwijs en praktijkonderwijs

8 januari 2014 door HAN Sport en Bewegen

Op maandag 14 april 2014 vindt op het Universitair Sportcentrum (USC) in Nijmegen een landelijke studiedag plaats voor docenten Lichamelijke Opvoeding in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Deze dag wordt georganiseerd door de KVLO in samenwerking met de ALO van de HAN. De studiedag is ook geschikt voor docenten uit het primair en voortgezet onderwijs, gezien de wet op het Passend Onderwijs. Voor meer informatie over het programma en om u in te schrijven voor deze studiedag, kijk op de site van de KVLO.

Share

Beweegteams in het speciaal onderwijs

29 januari 2013 door HAN Sport en Bewegen

Sport en bewegen is goed voor iedereen! Sporten maakt fit voor het leven, het bevordert de maatschappelijke participatie en bovendien is het leuk om te doen. Dit geldt ook voor kinderen en jongeren met een beperking. Toch sporten zij minder dan hun leeftijdsgenoten zonder beperking.

Lees het gehele artikel van docenten HAN Sport en Bewegen Guy Steenweg en Mieke van den Berg in het vakblad Lichamelijke Opvoeding 2013.

Share