Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘KVLO’

“Weinig verbeteringen zichtbaar wat betreft lichamelijke opvoeding op basisonderwijs”

15 november 2017 door HAN Sport en Bewegen

De 1-meting “Bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs 2017” (Mulier Instituut) is verschenen. Helaas geen goed nieuws voor het bewegingsonderwijs in het Primair Onderwijs (PO). Er zijn zowel kwantitatief en kwalitatief nauwelijks verbeteringen zichtbaar sinds 2013. De vrijblijvendheid van de laatste jaren heeft weinig opgeleverd. Een stevig signaal richting het kabinet om meer eisen stellen aan de kwaliteit van het bewegingsonderwijs door de inzet van vakleerkrachten en borging van de twee lesuren per week. Lees verder

Share

Twee verkiezingen bij HAN Sport en Bewegen: Sportiefste VO-school én Sportiefste VSO-school!

15 november 2017 door HAN Sport en Bewegen

In 2018 vindt de verkiezing van de ‘Sportiefste VO-School van Nederland’ en voor het eerst de verkiezing van de ‘Sportiefste VSO-School van Nederland’ plaats. Deze verkiezingen worden op woensdag 11 april 2018 georganiseerd bij HAN Sport en Bewegen in Nijmegen. Bij deze verkiezingen zet de KVLO scholen die op sportief vlak zo ontzettend goed bezig zijn in het zonnetje. Lees verder

Share

Genomineerden verkiezing ‘Sportiefste basisschool van Nederland’ bekend

20 maart 2017 door HAN Sport en Bewegen

De gemeente Nijmegen zal dit jaar samen met HAN Sport en Bewegen (ALO) optreden als gastvrouw van de verkiezing  van ‘Sportiefste basisschool van Nederland 2017’ . De genomineerde scholen zijn inmiddels bekend. De scholen die gaan strijden om de titel zijn goede voorbeeldscholen voor andere scholen. Zij hebben de leerlingen niet alleen goed leren bewegen, maar hen ook de mogelijkheid geboden kennis te maken met de sport- en bewegingscultuur rondom de school ter bevordering van een actieve en gezonde leefstijl en hebben dit in hun schoolbeleid vastgelegd. Lees verder

Share

Beweegtalent in het basisonderwijs: een klas(se) apart?

28 juni 2016 door HAN Sport en Bewegen

_DSC3655In het KVLO magazine (LO5, 2014) is ruim aandacht besteed aan excellentie in het bewegingsonderwijs en de wijze waarop het HAN Centre of Expertise (CoE) Sport & Talent van HAN Sport en Bewegen hoopt bij te dragen aan talentherkenning en talentontwikkeling van leerlingen in het sport- en bewegingsonderwijs. De belangrijkste achterliggende gedachte is ‘hoe mooi zou de wereld eruit zien als ieder kind zijn / haar beweegpotentie kan waarmaken?’. Hieronder leest u hoe we met extra bewegingsonderwijs basisschoolkinderen met bovenmatig beweegtalent uitdagen zichzelf te ontwikkelen tot nog betere bewegers. Lees verder

Share

HAN ALO: Een eigen visie en blijven bij de kern van sport- & bewegingsonderwijs

10 december 2015 door HAN Sport en Bewegen

IMG_5191Een eigen visie en blijven bij de kern waar het vak sport- en bewegingsonderwijs (SBO) om draait, daar staat de ALO van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN ALO) voor. Negen jaar geleden, in 2006, startte de eerste groep studenten aan de HAN ALO en ondertussen hebben honderden studenten hun diploma mogen ontvangen. Innovatieve, onderzoekende professionals die in staat zijn kinderen en jongeren goed te leren bewegen in PO, VO, so en mbo. In de visie van de HAN ALO is het essentieel dat we inspelen op en oog hebben voor de motieven om deel te nemen aan de sport- en bewegingscultuur. Hiermee vergroten we de kans dat alle kinderen en jongeren een leven lang blijven sporten en bewegen.

Lees verder

Share

Studiedag basisonderwijs 4 november 2015 op Papendal

25 augustus 2015 door HAN Sport en Bewegen

ALO - 11 - kast oefening student kind - Gieling - AK - RGF110412-1013De studiedag basisonderwijs wordt dit jaar op woensdag 4 november door de KVLO en HAN Sport en Bewegen georganiseerd. Het thema van de dag is ‘Gymmen in de toekomst!’ Hoe ziet het onderwijs in 2020, 2035 of 2050 eruit? Wij dienen onze leerlingen voor te bereiden op een leven lang leren en voor ons vak een leven lang bewegen. Maar hoe ziet het leren er in de toekomst uit en wat betekent dat voor het sport- en bewegingsonderwijs en de daarbij passende accommodatie? De dag vindt plaats op Nationaal Sportcentrum Papendal te Arnhem. Lees verder

Share

Studiedag op 4 november op Papendal: Gymmen in de toekomst!

2 juni 2015 door HAN Sport en Bewegen

ALO - 11 - kast oefening student kind - Gieling - AK - RGF110412-1013Dit is het thema van de studiedag voor het primair onderwijs die plaats vindt op woensdag 4 november 2015  op Nationaal Sportcentrum Papendal te Arnhem. Hoe ziet het onderwijs in 2020, 2035 of 2050 eruit? HAN Sport en Bewegen leert studenten voor te bereiden op een leven lang leren en een leven lang mensen in beweging brengen. Maar hoe ziet het leren er in de toekomst uit en wat betekent dat voor het sport- en bewegingsonderwijs en de daarbij passende accommodatie? Lees verder

Share

HAN ALO en KVLO spelen in op nieuwe wet voor passend onderwijs

10 juni 2014 door HAN Sport en Bewegen

IMG_1028[1]In april vond in Nijmegen op het Gymnasion (Universitair Sportcentrum) de landelijke studiedag van de KVLO plaats. De ALO van HAN Sport en Bewegen organiseerde deze dag in samenwerking met de KVLO. ‘Een vakleerkracht sport- en bewegingsonderwijs moet uit de voeten kunnen met de diversiteit aan kinderen die hij of zij in de gymlessen krijgt’, legt Mieke van den Berg uit. Hieronder geven zij en Dico Rouw, beiden vanuit de organisatie en de ALO betrokken bij de studiedag, een inkijk in de studiedag. Lees verder

Share

Samen werken aan kwaliteit

25 april 2014 door HAN Sport en Bewegen

Kennisdag Flyer GSF-page-001Bent u LO-docent, combinatiefunctionaris, buurtsportcoach of (jeugd)trainer? Dan is de landelijke kennisdag voor sport- en beweegprofessionals iets voor u. Met keuze uit tien sport workshops van landelijke sportbonden en vijf theoretische workshops, is dit voor u een uitgelezen mogelijkheid om nieuwe kennis op te doen.
Lees verder

Share

Studiedag voor docenten LO in speciaal onderwijs en praktijkonderwijs

8 januari 2014 door HAN Sport en Bewegen

Op maandag 14 april 2014 vindt op het Universitair Sportcentrum (USC) in Nijmegen een landelijke studiedag plaats voor docenten Lichamelijke Opvoeding in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Deze dag wordt georganiseerd door de KVLO in samenwerking met de ALO van de HAN. De studiedag is ook geschikt voor docenten uit het primair en voortgezet onderwijs, gezien de wet op het Passend Onderwijs. Voor meer informatie over het programma en om u in te schrijven voor deze studiedag, kijk op de site van de KVLO.

Share