Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘Eat2Move’

Eat2Move: topcentrum voor innovatie in voeding en beweging door met fase 2

13 april 2017 door HAN Sport en Bewegen

healthy eating

Het succesvolle topcentrum Eat2Move gaat fase 2 in en bouwt verder aan innovatie op het gebied van sport, voeding en gezondheid. In 2014 is Eat2Move van start gegaan en heeft zich snel ontwikkeld tot innovatie-hub voor voeding en bewegen. In Eat2Move bundelen zeven organisaties in Gelderland, waaronder HAN Sport en Bewegen, hun krachten op het snijvlak van voeding, sport en zorg. Zij werken samen en met bedrijven aan voeding voor bevordering van prestatie en herstel in (top)sport en zorg en investeren 2 miljoen euro.  Provinciale Staten hebben op 12 april besloten hier 2 miljoen aan bij te dragen. Gedeputeerde Michiel Scheffer is blij met de steun van Provinciale Staten: “Gelderland is de proeftuin voor innovaties in voeding, sport en gezondheid. Zowel multinationals, MKB’ers startende bedrijven zijn welkom bij het innovatieloket Eat2Move voor samenwerking. Zo maken we samen werk van innovatie in Gelderland.” Lees verder

Share

Eat2Move stimuleert innovatie in sport, voeding en gezondheid

17 februari 2017 door HAN Sport en Bewegen

Op 16 februari is het tussentijdse evaluatierapport van het Eat2Move programma overhandigd aan Michiel Scheffer en Jan Markink, gedeputeerden van de Provincie Gelderland. In Eat2Move, gestart in 2014, bundelen zeven toonaangevende partijen in de provincie hun expertise in (top)sport, voeding en zorg. HAN Sport en Bewegen is een van die partijen. De evaluatie geeft een breed overzicht van de behaalde resultaten: van nieuwe concepten voor voedingsadvies tot innovatieve oplossingen waarbij praktijk en kennis gekoppeld worden. Het Eat2Move programma heeft een looptijd van zes jaar en heeft in de eerste drie jaar verschillende innovatieve concepten en producten voor voeding voor prestatie en herstel ontwikkeld. Lees verder

Share

Vierde Sportvoedingsconferentie op 4 juli in Nijmegen: What do athletes do?

25 mei 2016 door HAN Sport en Bewegen

Op maandag 4 juli 2016 vindt bij HAN SENECA (Kapittelweg 33) in Nijmegen de vierde Sportvoedingsconferentie plaats. De conferentie moet het gat dichten tussen wetenschap en praktijk. Het door HAN Sport en Bewegen en Eat2Move georganiseerde evenement zal gebaseerd zijn op de resultaten van het Nederlandse promotieonderzoek naar sportvoeding en – supplementen door Floris Wardenaar (HAN Sport en Bewegen) en collega’s. Dit onderzoek is gedaan bij goed getrainde Nederlandse atleten, om duidelijk te maken welke verbeteringen plaats kunnen vinden in de voedingspatronen van topatleten.  Lees verder

Share

Drie onderzoekers gestart binnen Eat2Move: Voeding voor synergie tussen sport en zorg

13 maart 2015 door HAN Sport en Bewegen

141126_Team diner9_Fotoshoot Mieke GresnigtBinnen topcentrum Eat2Move starten in maart 2015 drie onderzoekers aan hun project op het raakvlak van voeding, sport en zorg. ‘Een prachtige inhoudelijk start voor Eat2Move’,  aldus hoogleraar Maria Hopman, boegbeeld van Eat2Move. ‘De uitwisseling van kennis rond herstel na sport en herstel na medische behandelingen zal leiden tot synergie’. De projecten zijn terug te vinden op de website van Eat2Move die nu live is. Lees verder

Share

Eat2Move: Gelders innovatief topcentrum voeding en beweging van start

11 juli 2014 door HAN Sport en Bewegen

Eat2MoveOp 8 juli is het project Eat2move van start gegaan. Eat2Move is een topcentrum dat zich de komende zes jaar zal richten op innovatie rond voeding en beweging, met name voor topsporters en ouderen. Acht Gelderse organisaties op het gebied van sport, voeding en gezondheid (waaronder HAN Sport en Bewegen) werken samen in dit topcentrum, met steun van de Provincie Gelderland. Binnen Eat2Move gaan onderzoekers kennis ontwikkelen over de specifieke voedingsbehoefte bij prestatie en herstel. Eat2Move koppelt kennisontwikkeling direct aan innovatietrajecten met bedrijven om producten en diensten te ontwikkelen voor de sport en zorgpraktijk.
Lees verder

Share

HAN Sport en Bewegen betrokken bij Gelders Eat2Move project

27 februari 2014 door HAN Sport en Bewegen

Provinciale Staten van Gelderland hebben besloten een topcentrum te ondersteunen dat zich gaat richten op innovatie rond voeding en bewegen. De provincie stelt 2 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2014-2017 en reserveert 2 miljoen euro voor de periode 2018-2020. Acht Gelderse organisaties (waaronder HAN Sport en Bewegen) op het gebied van sport, voeding en gezondheid werken samen in dit topcentrum dat de naam Eat2Move krijgt. De deelnemende organisaties steken zelf ook vier miljoen in dit initiatief dat voor de zomer van start gaat en een looptijd heeft van zes jaar.

Lees verder

Share

Innovatie in voeding voor sporters helpt Gelderse (top)sporters en bedrijven

17 januari 2014 door HAN Sport en Bewegen

Gedeputeerde Staten willen 4 miljoen euro beschikbaar stellen voor het oprichten van een kennisinstituut dat zich richt op de ontwikkelingen van innovatieve producten gerelateerd aan sport en voeding. GS stellen Provinciale Staten voor deze subsidie beschikbaar te stellen. De subsidie wordt verstrekt aan het project Eat2Move dat de kennis en faciliteiten bundelt van acht organisaties op het gebied van voeding, sport en topsport in Gelderland. Hierdoor ontstaat een uniek internationaal topcentrum. Topsporters, sporters, coaches, sportmedici en sportbonden vormen een essentiële schakel om eisen en wensen kenbaar te maken en de ontwikkelde producten toe te passen en te testen. De innovaties die ontwikkeld zijn voor topsport komen later vaak ten goede aan de breedtesport, waardoor ook andere sporters daar profijt van hebben.

Lees verder

Share