Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Video: Kennisontwikkeling binnen de driehoek onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk

6 juni 2018 door HAN Sport en Bewegen

HAN Sport en Bewegen werkt binnen de driehoek onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. In de nieuwe film hieronder legt directeur Joris Hermans uit waarom, vertelt onderzoeker Kristin Jonvik hoe zij dit in de praktijk heeft gebracht met haar promotie-onderzoek en geeft Dagmar Genee, aanvoerster van de Nederlandse waterpolodames, aan wat het belang is voor de beroepspraktijk, in haar geval de topsport.

HAN Sport en Bewegen focust zich naast de bacheloropleidingen ALO (ook in deeltijd) en Sportkunde (ook in deeltijd) en de master Sport- en Beweeginnovatie, ook op onderwijs, onderzoek en dienstverlening binnen vier expertisegebieden, te weten Sporteconomie en -management, sportvoeding, talentherkenning en -ontwikkeling en gezondheidsbevordering. Binnen deze thema’s werkt het instituut samen met diverse bedrijven en organisaties, waardoor een continue kennisontwikkeling wordt gestimuleerd. Dit resulteert weer in implementatie van actuele praktijkvraagstukken in het onderwijs voor zowel toekomstige professionals als huidige professionals die participeren in een leven lang leren.

Share

Reacties

Reageer

*